Rada pro lidská práva (HRC)

Nejdůležitější orgán OSN zabývající se lidskými právy.

Rada pro lidská práva je hlavním orgánem OSN v oblasti lidských práv. Jejím úkolem je prosazovat a chránit lidská práva po celém světě. Kontroluje úroveň ochrany lidských práv, bojuje za jejich dodržování a vytváří nové standardy v lidskoprávní oblasti. Pro svou kontrolní činnost disponuje několika nástroji. Mimo jiné jde o zvláštní zpravodaje, kteří sbírají informace o stavu lidských práv v jednotlivých zemích. Ty jsou pak použity při tvorbě doporučujících rezolucí, kterými Rada urguje státy k řešení problémů, i při Univerzální periodické revizi, během které dochází ke kontrole dodržování lidských práv po celém světě.

Na Summitu

Rada pro lidská práva na Pražském studentském summitu nabízí jedinečnou kombinaci odbornosti i srozumitelnosti. Poskytuje velké množství nových informací o lidských právech a zároveň je představuje v uchopitelné podobě. Řeší totiž problémy, které se přímo týkají každého z nás. Nabízí také možnost seberozvoje skrze aktivity na překonání ostychu a využití svého potenciálu, mimo jiné v oblasti rétoriky, kreativity, komunikace s lidmi či improvizace. Navíc je Rada známa svou přátelskou atmosférou a dobrým kolektivem.

Tým HRC

Jakub Drahorád • Tereza Novotná • Eliška Křížová • Simona Petrů • Tomáš Mígl • Milena Mücková