Model G20

Středoškoláci vytvářejí delegace o dvou členech a zastupují poté zájmy svého státu při jednání.

Skupina G20 je globální uskupení, sdružující dvacet největších světových ekonomik. Byla založena v roce 1999 v reakci na několik celosvětových finančních krizí. Jsou zde zastoupeny jak vyspělé, tak rychle se rozvíjející země, které v současnosti zahrnují až 80% světového HDP a 60% světové populace.

Z původního konceptu, který především usnadňoval kooperaci největších globálních hráčů ve finančních otázkách, se G20 postupem času proměnila v platformu, která se aktivně zabývá aktuálními problémy globalizovaného světa a udává směr do budoucna.

Struktura G20 je přesto v mnoha ohledech značně neformální, nejedná se  totiž o klasickou mezinárodní organizaci se stálým sídlem či vlastním sekretariátem. Vrcholem činnosti G20 je každoroční summit lídrů členských zemí, kde jsou diskutována témata od mezinárodní finanční stability, udržitelného rozvoje a změny klimatu, až po digitalizaci či globální zdravotnictví.

Na Summitu

Model G20 je určen pro studenty středních škol a jednání zde probíhá v češtině. Na Summitu je naprostou novinkou.  Jeho výrazným specifikem je především to, že se zde účastníci hlásí ve dvojicích, a jako dvojice poté pracují během celého roku. Společně také zastupují členský stát během jednání.

Unikátnost modelu G20 tkví i v tom, že dává delegátům možnost zabývat se širokým spektrem aktuálních témat — a díky své unikátní struktuře i možnost projednávané problematiky prozkoumat z více úhlů a do větší hloubky. Skrze témata důležitá pro současný propojený svět také mají účastníci příležitost rozšířit své znalosti toho, jak funguje mezinárodní spolupráce v nejdynamičtějším světovém uskupení dneška.

G20 je správnou volbou pro všechny, kteří se chtějí naučit orientovat v současném světě, zlepšit své argumentační a prezentační dovednosti i zkoušet něco nového. Ať už jde o úplné nováčky, či ostřílené delegáty.

Témata jednání

  • Zelená transformace světové ekonomiky
  • Vzdělání pro budoucnost

Tým G20

Anna Marie Podlipná • Anna Švaňhalová • Prokop Válek • Marek Štefka • Therese Ahossey • Aleš Khol