Model G20

Dvoučlenné středoškolské delegace zastupují zájmy svého státu v nejdynamičtějším mezinárodním fóru současnosti.

Skupina G20 je globální uskupení umožňující diskuzi a hlubší spolupráci dvaceti největším světovým ekonomikám. Vedle vyspělých zemí jsou v G20 zastoupeny také rychle se rozvíjející země, dohromady tak skupina tvoří až 80 % světového HDP a 60 % světové populace.

Z původního konceptu, který především usnadňoval kooperaci největších globálních hráčů ve finančních otázkách v reakci na celosvětové finanční krize, se G20 postupem času proměnila v platformu, která se aktivně zabývá aktuálními problémy globalizovaného světa a udává tak směr do budoucna.

Struktura G20 je přesto v mnoha ohledech značně neformální, nejedná se totiž o klasickou mezinárodní organizaci se stálým sídlem či vlastním sekretariátem. Vrcholem činnosti G20 je každoroční summit lídrů členských zemí, kde jsou diskutována témata od mezinárodní finanční stability, udržitelného rozvoje a změny klimatu, až po digitalizaci či globální zdravotnictví.

Na Summitu

Model G20 je určen pro studenty středních škol a jednání zde probíhá v češtině. Jeho výrazným specifikem je především to, že se zde účastníci hlásí ve dvojicích, a jako dvojice poté pracují během celého roku. Společně také zastupují členský stát během jednání.

Unikátnost modelu G20 tkví i v tom, že dává delegátům možnost zabývat se širokým spektrem těch nejaktuálnějších témat – a díky své unikátní struktuře i možnost projednávané problematiky prozkoumat z více úhlů a do větší hloubky. Skrze témata důležitá pro současný propojený svět také mají účastníci příležitost rozšířit své znalosti toho, jak funguje mezinárodní spolupráce v jednom z nejrychleji se vyvíjejících světových uskupení dneška.

G20 je správnou volbou pro všechny, kteří se chtějí naučit orientovat v současném světě, zlepšit své argumentační a prezentační dovednosti i zkoušet něco nového.  Představuje tak skvělou příležitost jak pro úplné nováčky, tak pro ostřílené delegáty.

Témata jednání

  • Umělá inteligence
  • Námořní obchod

Tým G20

Aleš Khol • Veronika Havlová • František Tichý • Marek Štefka • Markéta Macháňová • Vilém Novohradský