Instantní summit - Jednání o Moskevském protokolu (1968)

Nejlepší způsob, jak se dozvědět něco nového o světě, je zažít ho na vlastní pěst. S naším programem se za hranice přesouváme sice jen pomyslně, ale o to intenzivněji - cestujeme totiž také v čase. Ponořte se s námi do významných dnů roku 1968, které zásadně ovlivnily budoucnost Československa. V roli sovětských a československých politických funkcionářů zjistíte, jak probíhalo jednání o Moskevském protokolu, co mu předcházelo a jak se dotkl jeho obsah československých občanů.

Jak to funguje?

Princip Instantního summitu je jednoduchý – my připravujeme, vy realizujete. Pražský studentský summit simulace pořádá již téměř 30 let a nyní se snažíme, aby se tento výjimečný a zábavný vzdělávací prostředek více rozšířil v české společnosti. Náš druhý balíček Instantního summitu tvoří podklady k simulaci jednání o Moskevském protokolu, který se stal zásadním dokumentem pro následný vývoj československého státu. Snahou balíčku je přiblížit mladé generaci atmosféru tehdejší doby a komplikovanou pozici tehdejšího liberálního křídla pod vedením Alexandera Dubčeka.

Aby pro vás byla organizace simulace co nejsnazší, připravili jsme pro vás přehled organizace programu, který je shrnut ve STANOVISKU ORGANIZÁTORA, který při jednání zastává pozici prvního tajemníka L. I. Brežněva. Aby měli účastníci simulace stejnou pomyslnou startovací čáru, připravili jsme pro vás BACKGROUND REPORT, tedy krátký odborný text s nejpodstatnějšími informacemi o konfliktu. Pro rychlé představení tématu před programem slouží také ÚVODNÍ TEMATICKÉ VIDEO, kde je představen vývoj Československa před samotným jednáním a postavení československé strany.

Během diskuse by nemělo docházet k překřikování a nevhodnému vyjadřovaní a chování. Vedoucí jednání (zpravidla pedagog) řídí program a v nutných případech zasahuje do diskuse. Řízení diskuse, vedení pořadníku řečníků a zapracovávání pozměňovacích návrhů je realizovatelné ve dvou osobách, v případě školního kolektivu doporučujeme pedagogovi požádat některého z žáků o pomoc v roli zapisovatele.

Během simulace se účastníci vtělují do pozice delegátů vybraných států, je tedy před jednáním důležité zdůraznit, že se názory, které během simulace prezentují, nemusí shodovat s jejich osobními preferencemi. Nejschopnějšími účastníky jsou mnohdy právě ti, kteří při jednání úspěšně prosazují zcela opačné názory, než je jim vlastní.

V závěru programu je vhodné navázat na diskusní část ZÁVĚREČNÝM VIDEEM, které vysvětluje reálnou podobu jednání a následky stvrzení protokolu. Organizátorům simulace doporučujeme před jednáním nahlédnout do druhé části background reportu JAK TO BYLO DOOPRAVDY. Program se zakončuje zhodnocením diskuse a pocitů účastníků.

Stanoviska jednotlivých postav

Během simulace každý účastník zastupuje konkrétní postavu jednání. Pro účely simulace jsme se rozhodli zvolit 20 nejdůležitějších zúčastněných, kteří hráli podstatnou roli během jednání. Přehledně je představuje SEZNAM POSTAV, kde naleznete i instrukce ohledně důležitosti jednotlivých postav pro případy, kdy není naplněna plná kapacita. Nejdůležitější postoje jednotlivých postav a jejich krátké medailonky obsahuje STANOVISKO, které je základním orientačním dokumentem účastníka během diskuze. Pokud chcete stanoviska předat v tištěné podobě, je možné je stáhnout také v celistvém souboru.

Druhou možností je zaslání elektronickou formou konkrétnímu účastníkovi simulace, v takovém případě zašlete předem pouze stanovisko konkrétní postavy, jednotlivé soubory naleznete níže. Nedoporučujeme, aby měl účastník simulace k dispozici stanoviska všech zúčastněných, účastníci pak ztrácejí snahu argumentovat a hledat společné kompromisy.

Pomůcky k jednání

K přihlášení do diskuse účastníci využívají HLASOVACÍ ŠTÍTKY. Ty je ideální vytisknout na čtvrtky a umístit na stůl tak, aby na ně předsedající viděl během celého programu. K předkládání pozměňovacích návrhů může posloužit tento drobný FORMULÁŘ PN, který můžete účastníkům vytisknout, ti ho pouze donesou ke stolu předsednictva k zapracování. Ke tvorbě rezoluce lze využít následující VZOR REZOLUCE, který postupně doplňují přijaté PN. Tento dokument je vhodné promítat, aby měli účastníci přehled o stavu předložených PN.

Kontakt a zpětná vazba

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo zájem o představení projektu v praxi na vaší škole nebo akci, kontaktujte prosím organizačního koordinátora Tomáše Brabce na emailu: tomas.brabec@amo.cz

Pokud jste balíček využili zcela samostatně, vyplňte prosím naši ZPĚTNOU VAZBU, která nám pomůže tento projekt dále rozvíjet. Děkujeme!