Rada pro lidská práva (HRC)

Nejvýznamnější orgán Organizace spojených národů zabývající se ochranou lidských práv

Rada pro lidská práva OSN (HRC) je orgán zabývající se širokým spektrem lidskoprávních témat. Vznikla jakožto nástupkyně Komise pro lidská práva v roce 2006. HRC důsledně sleduje úroveň ochrany a dodržování lidských práv po celém světě. Dbá na konstantní vývoj právních úprav a jako jediná mezivládní organizace, která reaguje na porušování lidských práv po celém světě, nastavuje zlatý standard v této oblasti. Má 47 členských států, které jsou voleny Valným shromážděním OSN na tříleté funkční období. HRC zasedá v Paláci národů v Ženevě. V čele Rady je pro rok 2023 český diplomat Václav Bálek. Ač se tento orgán může zdát neakceschopným, opak je pravdou, což potvrzuje rozsáhlá agenda a fakt, že každoročně přesáhne jednací doba Rady 30 týdnů.

Na Summitu

Rada pro lidská práva se na summit vrací po tříleté pauze. Obsahem našeho jednání budou tři významná témata dnešního světa – právo na informace v kontextu moderních technologií, dopady mezinárodních sankcí na lidská práva a vývoj práv dětí. Na přípravných setkáních bude kladen velký důraz na přípravu delegátů na závěrečnou konferenci, jelikož však diplomatická jednání nejsou jen o znalostech a vědomostech, ale i o rétorice a společenských dovednostech, bude nemalá část programu věnována také základům diplomatického chování, umění vyhledávání informací, kritickému myšlení nebo argumentaci. Jako doplňková součást programu workshopů budou již tradiční aktuality ze světa či rozšiřování znalostí o společensky důležitých tématech.

Témata jednání

  • Právo na informace
  • Dopady mezinárodních sankcí na lidská práva
  • Práva dětí

Tým HRC

Jonáš Stehlík • Táňa Vondřichová  Natálie Nováková • Lukáš Mikulecký • Barbora Máchová • Daniela Tůmová