Modely na Summitu

Součástí Pražského studentského summitu jsou čtyři modely: středoškolské modely OSNNATO a G20, dále pak vysokoškolský model EU. Průnik mezi středoškolskou a vysokoškolskou sférou pak představují vysokoškolské pozice v některých orgánech v rámci Modelu OSN, kde starší studenti zastupují zájmy různých poradních orgánů či světových institucí, jakou je například Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj.

Model OSN

OSN je nejrozsáhlejším modelem Pražského studentského summitu. Nabízí všem středoškolským studentům možnost zastupovat členský stát OSN v jednom ze simulovaných orgánů. Vybrat si můžete podle toho, která agenda vás zajímá nejvíce. Více najdete zde.

Model NATO

Model NATO je otevřen všem studentům středních škol, ze kterých v Severoatlantické radě zasedne 32 vybraných. Jednacím jazykem je výhradně angličtina, účast tedy doporučujeme všem zájemcům nejen o bezpečnostní tématiku, ale i o rozvoj angličtiny. Jste-li připraveni jednat o otázkách klíčových pro udržení míru a dělat kompromisy, které jsou nezbytné k dosažení jednomyslnosti, pak je pro vás Model NATO tím pravým summitím domovem. Více najdete zde.

Model G20

Model G20 je určen pro studenty středních škol a jednání zde probíhá v češtině. Jeho výrazným specifikem je především to, že se zde účastníci hlásí ve dvojicích, a jako dvojice poté pracují během celého roku. Společně také zastupují členský stát během jednání. Více najdete zde.

Model EU

V modelu Evropské unie je simulováno jednání Rady EU a Evropské rady nad aktuálními otázkami, které se v reálné Unii řeší. Model je určen výhradně studentům vysokých škol a jeho jednacím jazykem je čeština. Více najdete zde.

Mladí lidé tvořící Pražský studentský summit jsou vzácným a nadějným motorem pohánějící společnost k větší důvěře a dobru. Je úžasné vidět aktivní a nadšené studenty, kteří se staví k problémům čelem, transparentně, zodpovědně a s vyváženou pokorou a odvahou.

Eliška Hašková Coolidge