Modely na Summitu

Pražský studentský summit sestává ze čtyř modelů: středoškolských Modelů OSNNATO a G20, dále pak vysokoškolského Modelu EU. Průnik mezi středoškolskou a vysokoškolskou sférou pak představují vysokoškolské pozice v některých orgánech v rámci Modelu OSN, kde starší studenti zastupují zájmy různých poradních orgánů či světových institucí jako Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj.

Model OSN

Model OSN je na Pražském studentském summitu největší. Nabízí všem středoškolským studentům možnost zastupovat členský stát OSN v jednom ze simulovaných orgánů. Ten si vyberou podle toho, která agenda je zajímá nejvíce.

Více informací.

Model NATO

Model NATO je otevřen všem studentům středních škol, ze kterých v Severoatlantické radě zasedne 29 vybraných. Jednacím jazykem je výhradně angličtina a tedy účast doporučujeme všem zájemcům nejen o bezpečnostní tématiku, ale i o rozvoj angličtiny. Jste-li připraveni jednat o otázkách klíčových pro udržení míru a zároveň dělat kompromisy, které jsou nezbytné k dosažení jednomyslnosti, pak je Model NATO tím pravým.

Více informací.

Model G20

Model G20 je určen pro studenty středních škol a jednání zde probíhá v češtině. Na Summitu je  naprostou novinkou.  Jeho výrazným specifikem je především to, že se zde účastníci hlásí ve dvojicích, a jako dvojice poté pracují během celého roku. Společně také zastupují členský stát během jednání.

Více informací.

Model EU

V Modelu Evropské unie je simulováno jednání Rady EU a Evropské rady nad aktuálními otázkami, které se v reálné Unii řeší. Model je určen výhradně studentům vysokých škol a jeho jednacím jazykem je čeština.

Více informací.

Mladí lidé tvořící Pražský studentský summit jsou vzácným a nadějným motorem pohánějící společnost k větší důvěře a dobru. Je úžasné vidět aktivní a nadšené studenty, kteří se staví k problémům čelem, transparentně, zodpovědně a s vyváženou pokorou a odvahou.
Eliška Hašková Coolidge