Environmentální shromáždění OSN (UNEA)

Nejvýznamnější forum zabývající se ochranou životního prostředí.

Enviromentální shromáždění OSN (UNEA) je globální autoritou v mezinárodní spolupráci při řešení otázek spojených s životním prostředím. Shromáždění se zabývá širokým spektrem témat od změn klimatu a udržitelné energetiky, přes zacházení s nebezpečnými látkami až po odstraňování následků přírodních katastrof a válečných konfliktů. 

Environmentální shromáždění OSN  (United Nations Environment Assembly, dále UNEA) je nejvyšší orgánem UNEP (Program OSN pro životní prostředí), jež plní roli globální autority mezinárodní správy životního prostředí. Setkání UNEA se poprvé uskutečnilo v roce 2014. Jedná se o shromáždění, v rámci nějž se každé dva roky setkávají ministři životního prostředí všech členských států OSN, aby za dozoru stovek nevládních organizací a zástupců soukromého sektoru i veřejnosti jednali o celosvětových i regionálních problémech. Na půdě UNEA zároveň vznikají důležité mezinárodní smlouvy, které pomáhají zachovat životní prostředí pro budoucí generace.

Na Summitu

V průběhu roku se v rámci simulace UNEA budeme zabývat závažnými environmentálními problémy, které v současnosti hýbou světem a jsou unikátní svým přesahem do ekonomické a lidskoprávní sféry. Kromě nových znalostí získají delegáti také praktické dovednosti, mezi které patří mluvení na veřejnosti, vyhledávání informací, argumentace nebo kritické myšlení. To vše pak využijí při diplomatických jednáních, skrze které se vžijí do rolí diplomatů a zástupců pozorovatelských organizací.

Témata jednání

  • Kvalita ovzduší
  • Environmentální dopady módního průmyslu
  • Nakládání s potravinovým odpadem

Tým UNEP

Alice Schreiberová  • Kristína Závodníková Magdaléna Štoková Patricie VanickáJáchym GregorVojtěch Kozel