Staň se diplomatem!

Summit přijíždí do regionů k žákům základních škol a gymnázií!
Aktuální ročníkFactsheet

V rámci XXV. ročníku Pražského studentského summitu na se podzim 2019 uskutečnila série 5 regionálních simulací jednání Rady bezpečnosti OSN.

Tyto jednodenní akce jsou určeny pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V každém kraji se simulace zúčastní minimálně 15 žáků, kteří si tímto způsobem rozšíří své vědomosti o fungování mezinárodních organizací a o jejich roli v mezinárodním dění.

 

Proběhlé simulace v roce 2019:

  • Jihočeský kraj (27. 9. – Gymnázium Česká, Česká 142/64, 370 01 České Budějovice), fotogalerie zde
  • Moravskoslezký kraj (18. 10. – Krajský úřad Ostrava, 28. října 2771/117, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz), fotogalerie zde
  • Ústecký kraj (22. 11. – Rektorát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96), fotogalerie zde
  • Kraj Vysočina (28. 11. – Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 1693/2, 591 01 Žďár nad Sázavou), fotogalerie zde
  • Pardubický kraj (6. 12. – Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449, 530 09 Pardubice), fotogalerie zde

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Proč se stát diplomatem při Radě bezpečnosti OSN už na druhém stupni základní školy? Protože rozumět konfliktu na Blízkém východě nebo chápat vleklé problémy některých afrických států znamená o trochu více porozumět i tomu, jak funguje dnešní svět.

S více než 20 lety zkušeností Pražského studentského summitu se dobrovolníci, kteří jej organizují, rozhodli vyjet přímo za dětmi do jednotlivých krajů a alespoň kapkou překonávat hranice mezi centrem a zbytkem země. Celodenní vzdělávací akce opřené o vzdělávací metodu diplomatické simulace povzbuzují zájem dětí o svět kolem sebe a učí je nebát se postavit před své vrstevníky a kultivovaně projevit názor.

Projekt Staň se diplomatem! má za sebou už 4 úspěšné ročníky, tedy celkem 21 celodenních akcí a více než 500 nadšených účastníků. Simulace se uskutečnily na tak rozličných místech jako je Ostrov v Karlovarském kraji, Uherské Hradiště, Ostrava nebo třeba na české škole ve Vídni, Schulverein Komenský.

 

PROGRAM AKCE


Všechny regionální simulace budou mít stejný průběh. Během dopolední části bude probíhat teoretické představení problematiky. Účastníci se interaktivní formou seznámí s fungováním mezinárodních organizací jako jsou OSN a NATO a s jejich významem v globálním dění. Zvláštní pozornost bude věnována činnosti Rady bezpečnosti OSN a její úloze při řešení mezinárodních sporů. Bude rovněž rozebrán jeden současný mezinárodní konflikt, který bude účastníkům srozumitelně vysvětlen tak, aby pochopili jeho základní příčiny a porozuměli úloze klíčových aktérů. Tato teoretická průprava bude částečně probíhat hromadně, částečně v menších skupinách.

Během odpolední části budou účastníci rozděleni do skupin po patnácti a proběhnou  simulovaná jednání Rady bezpečnosti OSN. Předmětem jednání bude právě onen mezinárodní konflikt, který byl představen v dopolední části. Účastníci se vžijí do role zástupců reálných světových zemí a budou se snažit dospět k řešení problému.

VÝSLEDKY SIMULACE A ZPĚTNÁ VAZBA


Po skončení simulace bude jednání účastníků srovnáno s výsledky jednání, kterého dosáhly reálné země. Také bude každému účastníkovi předána individuální zpětná vazba a předán účastnický diplom. Na závěr budou vybrání z každého patnáctičlenného jednání tři nejlepší účastníci.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailové adrese regiony@amo.cz.

 

JEDNOTLIVÉ REGIONÁLNÍ SIMULACE

V rámci XXVII. ročníku proběhly 3 regionální simulace. Fotogalerii naleznete zde.

KRAJ VYSOČINA – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

První letošní regionální simulace se uskutečnila 15.10. v prostorách Gymnázia Žďár nad Sázavou. 

PARDUBICKÝ KRAJ – LITOMYŠL

Regionální simulace pro zájemce z Pardubického kraje se uskutečnila 5.11. v prostorách Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšl. 

JIHOČESKÝ KRAJ – PÍSEK

Regionální simulace pro zájemce z Jihočeského kraje se uskutečnila 12.11. v prostorách Gymnázia Písek. 

PLZEŇSKÝ KRAJ – PLZEŇ

Regionální simulace pro žáky z Plzeňského kraje se bude konat 4. březnaAkce proběhne v prostorách Církevního gymnázia Plzeň (Mikulášské nám. 509/15), zhruba od 09:00 do 16:00 hod. Přihlašovat se můžete pomocí tlačítka níže.