Staň se diplomatem!

Summit přijíždí do regionů k žákům základních škol a gymnázií!
Informace o akciFactsheet OSN

V rámci XXIV. ročníku Pražského studentského summitu na se podzim 2018 uskuteční série 4 regionálních simulací jednání Rady bezpečnosti OSN.

Tyto jednodenní akce jsou určeny pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V každém kraji se simulace zúčastní minimálně 15 žáků, kteří si tímto způsobem rozšíří své vědomosti o fungování mezinárodních organizací a o jejich roli v mezinárodním dění.

ŽÁCI SE MOHOU ZÚČASTNIT KTERÉKOLIV SIMULACE NEZÁVISLE NA KRAJI, VE KTERÉM BYDLÍ. PODMÍNKOU ÚČASTI TUDÍŽ NENÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ V KRAJI, KDE SE JEDNOTLIVÉ SIMULACE KONAJÍ.

Chcete se zúčastnit? Stačí vybrat kraj a vyplnit formulář:

  • Plzeňský kraj  (18. 10. Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň)
  • Královehradecký kraj (24. 10. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, 500 03  Hradec Králové)
  • Zlínský kraj (16. 11. FHS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín)
  • Liberecký kraj (30.11. Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec)

Přečtěte si základní informace.

PROGRAM AKCE


Všechny regionální simulace budou mít stejný průběh. Během dopolední části bude probíhat teoretické představení problematiky. Účastníci se interaktivní formou seznámí s fungováním mezinárodních organizací jako jsou OSN a NATO a s jejich významem v globálním dění. Zvláštní pozornost bude věnována činnosti Rady bezpečnosti OSN a její úloze při řešení mezinárodních sporů. Bude rovněž rozebrán jeden současný mezinárodní konflikt, který bude účastníkům srozumitelně vysvětlen tak, aby pochopili jeho základní příčiny a porozuměli úloze klíčových aktérů. Tato teoretická průprava bude částečně probíhat hromadně, částečně v menších skupinách.

Během odpolední části budou účastníci rozděleni do skupin po patnácti a proběhnou  simulovaná jednání Rady bezpečnosti OSN. Předmětem jednání bude právě onen mezinárodní konflikt, který byl představen v dopolední části. Účastníci se vžijí do role zástupců reálných světových zemí a budou se snažit dospět k řešení problému.

VÝSLEDKY SIMULACE A ZPĚTNÁ VAZBA


Po skončení simulace bude jednání účastníků srovnáno s výsledky jednání, kterého dosáhly reálné země. Také bude každému účastníkovi předána individuální zpětná vazba a předán účastnický diplom. Na závěr budou vybrání z každého patnáctičlenného jednání tři nejlepší účastníci.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailové adrese regiony@amo.cz.