Staň se diplomatem!

Summit přijíždí do regionů k žákům základních škol a gymnázií!
Aktuální ročníkFactsheet

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Jednodenní simulace jsou určeny pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V každém kraji se simulace zúčastní minimálně 15 žáků, kteří si tímto způsobem rozšíří své vědomosti o fungování mezinárodních organizací a jejich roli v mezinárodním dění.

Proč se stát diplomatem při Radě bezpečnosti OSN už na druhém stupni základní školy? Protože rozumět konfliktu na Blízkém východě nebo chápat vleklé problémy některých afrických států znamená o trochu více porozumět i tomu, jak funguje dnešní svět.

S více než 20 lety zkušeností Pražského studentského summitu se dobrovolníci, kteří jej organizují, rozhodli vyjet přímo za dětmi do jednotlivých krajů a alespoň kapkou překonávat hranice mezi centrem a zbytkem země. Celodenní vzdělávací akce opřené o vzdělávací metodu diplomatické simulace povzbuzují zájem dětí o svět kolem sebe a učí je nebát se postavit před své vrstevníky a kultivovaně projevit názor.

Projekt Staň se diplomatem! má za sebou už 5 úspěšných ročníků, tedy celkem 24 celodenních akcí a více než 500 nadšených účastníků. Simulace se uskutečnily na tak rozličných místech, jako jsou Ostrov v Karlovarském kraji, Uherské Hradiště, Ostrava nebo třeba na české škole Schulverein Komenský ve Vídni.

 

PROGRAM AKCE

Všechny regionální simulace budou mít stejný průběh. Během dopolední části bude probíhat teoretické představení problematiky. Účastníci se interaktivní formou seznámí s fungováním mezinárodních organizací, jako jsou OSN a NATO, a s jejich významem v globálním dění. Zvláštní pozornost bude věnována činnosti Rady bezpečnosti OSN a její úloze při řešení mezinárodních sporů.

Rovněž bude rozebrán jeden současný mezinárodní konflikt, který bude účastníkům srozumitelně vysvětlen tak, aby pochopili jeho základní příčiny a porozuměli úloze klíčových aktérů. Tato teoretická průprava bude částečně probíhat hromadně, částečně v menších skupinách. Dopolední část se bude taktéž věnovat rozvíjení tzv. soft-skills. 

Během odpolední části budou účastníci rozděleni do skupin po patnácti a proběhnou simulovaná jednání Rady bezpečnosti OSN. Předmětem jednání bude právě onen mezinárodní konflikt, který byl představen v dopolední části. Účastníci se vžijí do role zástupců reálných světových zemí a budou se snažit dospět k řešení problému.

VÝSLEDKY SIMULACE A ZPĚTNÁ VAZBA

 

Po skončení simulace bude jednání účastníků srovnáno s výsledky jednání, kterého dosáhly reálné země. Také bude každému účastníkovi předána individuální zpětná vazba a předán účastnický diplom.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailové adrese anna.svanhalova@amo.cz.

 

JEDNOTLIVÉ REGIONÁLNÍ SIMULACE V ROCE 2022/2023 

 

PLZEŇSKÝ KRAJ – PLZEŇ

Regionální simulace pro žáky z Plzeňského kraje se uskutečnila 14.10.2022. Akce proběhla v prostorách Církevního gymnázia Plzeň. Fotografie z celé akce naleznete zde.

 

SLOVENSKO – BRATISLAVA 

V pátek 11. listopadu 2022 se Summit a projekt Staň se diplomatem! poprvé podíval i na Slovensko. Simulaci Rady bezpečnosti jsme připravili pro žáky základních škol a gymnázií z Bratislavy. Simulace se konala v prostorách Magistrátu hlavního města SR Bratislavy. Fotogalerii z akce naleznete zde.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – PŘÍBRAM

V pátek 24. února. 2023 jsme zavítali do středočeské Příbrami, kde jsme regionální simulaci přichystali pro studenty Gymnázia Příbram. Fotogalerii z akce naleznete zde. Článek příbramských studentů o proběhlé simulaci naleznete zde.

 

KARLOVARSKÝ KRAJ – KARLOVY VARY

Poslední regionální simulace tohoto ročníku Pražského studentského summitu proběhla na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech, a to v pátek 17. března 2023. Fotogalerie je k nalezení zde.

 

 

 

V rámci XXVII. ročníku proběhly 3 regionální simulace.

Fotogalerii naleznete zde.

KRAJ VYSOČINA – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

První regionální simulace se uskutečnila 15.10. v prostorách Gymnázia Žďár nad Sázavou. 

PARDUBICKÝ KRAJ – LITOMYŠL

Regionální simulace pro zájemce z Pardubického kraje se uskutečnila 5.11. v prostorách Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšl. 

JIHOČESKÝ KRAJ – PÍSEK

Regionální simulace pro zájemce z Jihočeského kraje proběhla 12.11. v prostorách Gymnázia Písek.