Staň se diplomatem!

Summit přijíždí do regionů k žákům základních škol a gymnázií!
Informace o akciFactsheet OSN

V rámci XXIV. ročníku Pražského studentského summitu na se podzim 2018 uskuteční série 4 regionálních simulací jednání Rady bezpečnosti OSN.

Tyto jednodenní akce jsou určeny pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V každém kraji se simulace zúčastní minimálně 15 žáků, kteří si tímto způsobem rozšíří své vědomosti o fungování mezinárodních organizací a o jejich roli v mezinárodním dění.

 

ŽÁCI SE MOHOU ZÚČASTNIT KTERÉKOLIV SIMULACE NEZÁVISLE NA KRAJI, VE KTERÉM BYDLÍ. PODMÍNKOU ÚČASTI TUDÍŽ NENÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ V KRAJI, KDE SE JEDNOTLIVÉ SIMULACE KONAJÍ.

 

Chcete se zúčastnit? Stačí vybrat kraj a vyplnit formulář:

 

  • Plzeňský kraj  (18. 10. Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň)
  • Královehradecký kraj (24. 10. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, 500 03  Hradec Králové)
  • Zlínský kraj (16. 11. FHS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín)
  • Liberecký kraj (30.11. Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Proč se stát diplomatem při Radě bezpečnosti OSN už na druhém stupni základní školy? Protože rozumět zásadním mezinárodním konfliktům jako válka na Ukrajině, v Sýrii nebo v Jemenu znamená o trochu více porozumět i tomu, jak funguje dnešní svět.

S více než 20 lety zkušeností Pražského studentského summitu se dobrovolníci, kteří jej organizují, rozhodli vyjet přímo za dětmi nejen do jednotlivých krajských měst a alespoň kapkou překonávat hranice mezi centrem a zbytkem země. Celodenní vzdělávací akce opřené o vzdělávací metodu diplomatické simulace povzbuzují zájem dětí o svět kolem sebe a učí je nebát se postavit před své vrstevníky a kultivovaně projevit názor.

Projekt Staň se diplomatem! má za sebou už 3 úspěšné ročníky, tedy celkem 16 celodenních akcí a více než 400 nadšených účastníků. Simulace se uskutečnily na tak rozličných místech jako je Ostrov v Karlovarském kraji, Uherské Hradiště, Ostrava nebo třeba na české škole ve Vídni, Schulverein Komenský.

Přečtěte si podrobnější informace.

PROGRAM AKCE


Všechny regionální simulace budou mít stejný průběh. Během dopolední části bude probíhat teoretické představení problematiky. Účastníci se interaktivní formou seznámí s fungováním mezinárodních organizací jako jsou OSN a NATO a s jejich významem v globálním dění. Zvláštní pozornost bude věnována činnosti Rady bezpečnosti OSN a její úloze při řešení mezinárodních sporů. Bude rovněž rozebrán jeden současný mezinárodní konflikt, který bude účastníkům srozumitelně vysvětlen tak, aby pochopili jeho základní příčiny a porozuměli úloze klíčových aktérů. Tato teoretická průprava bude částečně probíhat hromadně, částečně v menších skupinách.

Během odpolední části budou účastníci rozděleni do skupin po patnácti a proběhnou  simulovaná jednání Rady bezpečnosti OSN. Předmětem jednání bude právě onen mezinárodní konflikt, který byl představen v dopolední části. Účastníci se vžijí do role zástupců reálných světových zemí a budou se snažit dospět k řešení problému.

VÝSLEDKY SIMULACE A ZPĚTNÁ VAZBA


Po skončení simulace bude jednání účastníků srovnáno s výsledky jednání, kterého dosáhly reálné země. Také bude každému účastníkovi předána individuální zpětná vazba a předán účastnický diplom. Na závěr budou vybrání z každého patnáctičlenného jednání tři nejlepší účastníci.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailové adrese regiony@amo.cz.