Staň se diplomatem!

Summit přijíždí do regionů k žákům základních škol a gymnázií!
Jednací řádFactsheet

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Jednodenní simulace jsou určeny pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V každém kraji se simulace zúčastní minimálně 27 žáků, kteří si tímto způsobem rozšíří své vědomosti o fungování mezinárodních organizací a jejich roli v mezinárodním dění.

Proč se stát diplomatem při Evropské radě EU už na druhém stupni základní školy? Protože rozumět fungování organizace, která určuje směřování evropského regionu a pochopit komplexní problémy, jež řeší, znamená porozumět krokům, které Evropská unie činí a jak tyto kroky ovlivňují jednotlivé členské státy i samotné občany Unie.

S více než 20letou tradicí Pražského studentského summitu se dobrovolníci, kteří jej organizují, rozhodli vyjet přímo za dětmi do jednotlivých krajů a alespoň touto kapkou přispět k překonávání hranice mezi centrem a zbytkem republiky. Celodenní vzdělávací akce opřené o vzdělávací metodu diplomatické simulace povzbuzují zájem dětí o svět kolem sebe a učí je nebát se postavit před své vrstevníky a kultivovaně projevit názor.

Projekt Staň se diplomatem! má za sebou již 6 úspěšných ročníků, tedy celkem 28 celodenních akcí a více než 500 nadšených účastníků. Simulace se uskutečnily na rozličných místech jako jsou Ostrov v Karlovarském kraji, Uherské Hradiště, Ostrava nebo třeba na české škole Schulverein Komenský ve Vídni. V loňském roce náš tým poprvé vyjel se simulací i do slovenské Bratislavy.

PROGRAM AKCE

Všechny regionální simulace budou mít stejný průběh. Během dopolední části bude probíhat teoretické představení problematiky. Účastníci se interaktivní formou seznámí s fungováním mezinárodních organizací, především pak Evropské unie. Zvláštní pozornost bude věnována činnosti Evropské rady, jednomu z orgánů Evropské unie, v jehož rámci bude probíhat jednání.

Rovněž bude rozebrána jedna z aktuálních otázek, které se na půdě Evropské rady řeší. Účastníkům a účastnicím bude její problematika srozumitelně vysvětlena tak, aby pochopili všechny její aspekty a porozuměli úloze Evropské rady i jednotlivých států v rámci EU. Tato teoretická průprava bude zčásti  probíhat hromadně, částečně pak v menších skupinách. Dopolední část se bude taktéž věnovat rozvíjení tzv. soft-skills účastníků.

Během odpolední části proběhne simulované jednání Evropské rady. Předmětem jednání bude právě problém představený v dopolední části programu. Účastníci se vžijí do role nejvyšších představitelů reálných evropských států a budou se snažit dospět k jeho řešení.

VÝSLEDKY SIMULACE A ZPĚTNÁ VAZBA

Po skončení simulace bude jednání účastníků srovnáno s výsledky dosavadních jednání reálných zemí. Každému účastníkovi bude také předána zpětná vazba a účastnický diplom.

Pokud máte zájem uspořádat regionální program na vaší škole nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás na e-mailové adrese martin.cermak@amo.cz.

JEDNOTLIVÉ REGIONÁLNÍ SIMULACE V ROCE 2023/2024

STŘEDOČESKÝ KRAJ – PŘÍBRAM

Na první regionální simulaci Staň se diplomatem tohoto roku jsme zavítali 15. září 2023 na gymnázium do středočeské Příbrami. Nový formát přinesl nové výzvy, ale o to více radosti. Oproti předchozím ročníkům, kdy se simulovala Rada bezpečnosti OSN, jsme totiž letos nadšených žáků a žákyň potřebovali rovnou 27. Ukázalo se, že vykročit novou cestou se vyplatilo, a s potěšením můžeme říci, že první simulace Evropské rady zabývající se rozšiřováním Evropské unie se povedla skvěle. Dodnes není známo, zda si onen páteční den v Příbrami užili víc účastníci, nebo přípravný tým.

V rámci XXVIII. ročníku proběhly 4 regionální simulace.

PLZEŇSKÝ KRAJ – PLZEŇ

Regionální simulace pro žáky z Plzeňského kraje se uskutečnila 14. 10. 2022. Akce proběhla v prostorách Církevního gymnázia Plzeň. Fotografie z celé akce naleznete zde.

SLOVENSKO – BRATISLAVA 

V pátek 11. listopadu 2022 se Summit a projekt Staň se diplomatem! poprvé podíval i na Slovensko. Simulaci Rady bezpečnosti jsme připravili pro žáky základních škol a gymnázií z Bratislavy. Simulace se konala v prostorách Magistrátu hlavního města SR Bratislavy. Fotogalerii z akce naleznete zde.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – PŘÍBRAM

V pátek 24. února 2023 jsme zavítali do středočeské Příbrami, kde jsme regionální simulaci přichystali pro studenty Gymnázia Příbram. Fotogalerii z akce naleznete zde. Článek příbramských studentů o proběhlé simulaci naleznete zde.

KARLOVARSKÝ KRAJ – KARLOVY VARY

Poslední regionální simulace tohoto ročníku Pražského studentského summitu proběhla na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech, a to v pátek 17. března 2023. Fotogalerie je k nalezení zde.