Staň se diplomatem!

Summit přijíždí do regionů k žákům základních škol a gymnázií!
Jednací řádFactsheet

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Jednodenní simulace jsou určeny pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V každém kraji se simulace zúčastní minimálně 27 žáků, kteří si tímto způsobem rozšíří své vědomosti o fungování mezinárodních organizací a jejich roli v mezinárodním dění.

Proč se stát diplomatem při Evropské radě EU už na druhém stupni základní školy? Protože rozumět fungování organizace, která určuje směřování evropského regionu a pochopit komplexní problémy, jež řeší, znamená porozumět krokům, které Evropská unie činí a jak tyto kroky ovlivňují jednotlivé členské státy i samotné občany Unie.

S více než 20letou tradicí Pražského studentského summitu se dobrovolníci, kteří jej organizují, rozhodli vyjet přímo za dětmi do jednotlivých krajů a alespoň touto kapkou přispět k překonávání hranice mezi centrem a zbytkem republiky. Celodenní vzdělávací akce opřené o vzdělávací metodu diplomatické simulace povzbuzují zájem dětí o svět kolem sebe a učí je nebát se postavit před své vrstevníky a kultivovaně projevit názor.

Projekt Staň se diplomatem! má za sebou již 6 úspěšných ročníků, tedy celkem 28 celodenních akcí a více než 500 nadšených účastníků. Simulace se uskutečnily na rozličných místech jako jsou Ostrov v Karlovarském kraji, Uherské Hradiště, Ostrava nebo třeba na české škole Schulverein Komenský ve Vídni. V loňském roce náš tým poprvé vyjel se simulací i do slovenské Bratislavy.

PROGRAM AKCE

Všechny regionální simulace budou mít stejný průběh. Během dopolední části bude probíhat teoretické představení problematiky. Účastníci se interaktivní formou seznámí s fungováním mezinárodních organizací, především pak Evropské unie. Zvláštní pozornost bude věnována činnosti Evropské rady, jednomu z orgánů Evropské unie, v jehož rámci bude probíhat jednání.

Rovněž bude rozebrána jedna z aktuálních otázek, které se na půdě Evropské rady řeší. Účastníkům a účastnicím bude její problematika srozumitelně vysvětlena tak, aby pochopili všechny její aspekty a porozuměli úloze Evropské rady i jednotlivých států v rámci EU. Tato teoretická průprava bude zčásti  probíhat hromadně, částečně pak v menších skupinách. Dopolední část se bude taktéž věnovat rozvíjení tzv. soft-skills účastníků.

Během odpolední části proběhne simulované jednání Evropské rady. Předmětem jednání bude právě problém představený v dopolední části programu. Účastníci se vžijí do role nejvyšších představitelů reálných evropských států a budou se snažit dospět k jeho řešení.

TÝM REGIONŮ

Michaela Staňková

Michaela Staňková

odborná vedoucí týmu

michaela.stankova@amo.cz

Markéta Macháňová

Markéta Macháňová

členka týmu

marketa.machanova@amo.cz

Martin Čermák

Martin Čermák

organizační vedoucí týmu

martin.cermak@amo.cz

Lukáš Mikulecký

Lukáš Mikulecký

člen týmu

lukas.mikulecky@amo.cz

Tereza Flossmannová

Tereza Flossmannová

členka týmu

tereza.flossmannova@amo.cz

Jana Staňková

Jana Staňková

členka týmu

jana.stankova@amo.cz

Alice Schreiberová

Alice Schreiberová

členka týmu

alice.schreiberova@amo.cz

Vojtěch Kozel

Vojtěch Kozel

člen týmu

vojtech.kozel@amo.cz

JEDNOTLIVÉ REGIONÁLNÍ SIMULACE V ROCE 2023/2024

STŘEDOČESKÝ KRAJ – PŘÍBRAM

Na první regionální simulaci Staň se diplomatem tohoto roku jsme zavítali 15. září 2023 na gymnázium do středočeské Příbrami. Nový formát přinesl nové výzvy, ale o to více radosti. Oproti předchozím ročníkům, kdy se simulovala Rada bezpečnosti OSN, jsme totiž letos nadšených žáků a žákyň potřebovali rovnou 27. Ukázalo se, že vykročit novou cestou se vyplatilo, a s potěšením můžeme říci, že první simulace Evropské rady zabývající se rozšiřováním Evropské unie se povedla skvěle. Dodnes není známo, zda si onen páteční den v Příbrami užili víc účastníci, nebo přípravný tým.

Zlínský kraj

o Valašské Meziříčí | 03.11.2023

PARDUBICKÝ KRAJ – PŘELOUČ

Na potřetí summit zavítal do slunce vyhřátého Pardubického kraje, konkrétně do Přelouče. S regionální simulací Staň se diplomatem! jsme zavítali 1. února 2024 na Základní školu Přelouč. Bylo to popvé za tento ročník, kdy jsme se objevili čistě mezi dětmi ze základní školy. Bylo osvěžující vnímat jejich postřehy a postoje. Děkujeme všem účastníkům za energii a za hezký čtvrteční den. 

Středočeský kraj

o Příbram | 15.09.2023

ZLÍNSKÝ KRAJ – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Druhá regionální simulace Staň se diplomatem tohoto roku se uskutečnila 3. listopadu 2023 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Děkujeme všem účastníkům, díky kterým proběhl program ve velmi pozitvním prostředí!

Pardubický kraj

o Přelouč | 01.02.2024

V rámci XXVIII. ročníku proběhly 4 regionální simulace.

Plzeňský kraj

o Plzeň | 14.10.2022

Slovensko

o Bratislava | 11.11.2022

Středočeský kraj

o Příbram | 24.2.2023

Karlovarský kraj

o Karlovy vary | 17.03.2023

VÝSLEDKY SIMULACE A ZPĚTNÁ VAZBA

Po skončení simulace bude jednání účastníků srovnáno s výsledky dosavadních jednání reálných zemí. Každému účastníkovi bude také předána zpětná vazba a účastnický diplom.

Pokud máte zájem uspořádat regionální program na vaší škole nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás na e-mailové adrese martin.cermak@amo.cz.