Model NATO

Středoškoláci zastupují své státy při jednání Severoatlantické rady NATO. Každý účastník sám za sebe, jednání v angličtině.

Severoatlantická aliance (NATO) je společenství 31 států Severní Ameriky a Evropy založená na principu kolektivní obrany. Všichni členové se zavázali k vzájemné obraně v případě útoku zvenčí. Nejdůležitějším orgánem Aliance je Severoatlantická rada, která činí všechna důležitá rozhodnutí. Ta jsou založena na bázi konsenzu.

Na Summitu

Model NATO simuluje zasedání Severoatlantické rady (NAC). Je určen 32 (ohledně Švédska jsme optimističtí) studentům středních škol, každý zastupuje jeden členský stát a veškerá jednání stejně jako přípravný program probíhají v angličtině. Účastníci mají možnost rozvíjet své argumentační, vyjednávací a prezentační schopnosti, a to vše navíc v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že každý účastník zastupuje svůj členský stát samostatně a nikoli ve vícečlenné delegaci, očekává se jeho intenzivní zapojení. 

Model NATO je počtem jednajících států o něco menší než orgány modelu OSN, což jednotlivým účastníkům ještě více umožňuje se aktivně angažovat a tím vytěžit ze svého působení na Summitu maximum.

Dalším specifikem Modelu NATO je nutnost jednohlasnosti při rozhodování. To vyjednávání na jednu stranu komplikuje, na druhou ještě více vede účastníky k vytříbení svých argumentačních a vyjednávacích dovedností.

Témata jednání

  • Cyber defence
  • Regulation of arms trade with non-democratic countries
  • Surge capacity

Tým Modelu NATO

Pavel Tichý  Stanislav Kamenický  Magdalena Tetourová Lukáš Langer Mia Mendel

Počet účastníků

Is my English good enough?

Pokud dosáhnete v tomto testu alespoň úrovně B1, nemáte se v NATO čeho bát. Model v pohodě zvládnete!