Model NATO

Středoškoláci zastupují své státy při jednání Severoatlantické rady NATO. Každý účastník sám za sebe, jednání v angličtině.

Severoatlantická organizace (NATO) je aliance 30 států Severní Ameriky a Evropy založená na principu kolektivní obrany. Všichni členové se zavázali k vzájemné obraně v případě útoku zvenčí. Nejdůležitějším orgánem aliance je Severoatlantická rada, která činí všechna důležitá rozhodnutí. Rozhodnutí se činí na bázi konsenzu.

 

Na Summitu

Model NATO simuluje zasedání Severoatlantické rady (NAC). Je určen 30 studentům středních škol (každý zastupuje jeden členský stát) a veškerá jednání stejně jako přípravný program probíhají v angličtině. Účastníci mají možnost rozvíjet své argumentační, vyjednávací a prezentační schopnosti, to vše ale navíc v anglickém jazyce. Model NATO ze strany účastníků předpokládá a vítá intenzivnější zapojení než v jiných orgánech na Summitu vzhledem k tomu, že každý účastník zastupuje svůj členský stát samostatně a nikoli ve vícečlenné delegaci. Model NATO je také počtem svých účastníků o něco menší než ostatní orgány, což jednotlivým účastníkům ještě více umožňuje se aktivně angažovat a tím vytěžit ze svého působení na Summitu maximum.

Dalším specifikem Modelu NATO je nutnost jednohlasnosti při rozhodování. To samozřejmě vyjednávání na jednu stranu komplikuje, na druhou ale ještě více vede účastníky k vytříbení svých argumentačních a vyjednávacích dovedností. Model NATO také kromě klasických bodů agendy v průběhu ročníku uspořádá historické jednání, během kterého se účastníci přenesou do roku 1999, aby se pokusili vyřešit tehdy probíhající konflikt v Kosovu.

Témata jednání

  • Securing NATO Airspace
  • Autonomous Weapon Systems
  • Civil preparedness

Tým Modelu NATO

Jakub Veselý  Stanislav Kamenický  Anna Ho  Ngoc Nguyen Pavel Tichý

Počet účastníků

Is my English good enough?

Pokud dosáhnete v tomto testu alespoň úrovně B1, nemáte se v NATO čeho bát. Model v pohodě zvládnete!