Model NATO

Středoškoláci zastupují své státy při jednání Severoatlantické rady NATO. Každý účastník sám za sebe, jednání v angličtině.
Severoatlantická organizace (NATO) je aliance 29 států Severní Ameriky a Evropy založená na principu kolektivní obrany. Všichni členové se zavázali k vzájemné obraně v případě útoku zvenčí. Nejdůležitějším orgánem aliance je Severoatlantická rada, která činí všechna důležitá rozhodnutí. Rozhodnutí se činí na bázi konsenzu.

Na Summitu

Model NATO simuluje zasedání Severoatlantické rady. Je určen 29 studentům středních škol (každý zastupuje jeden členský stát), jednání probíhají v angličtině. Účastníci tak mají jedinečnou možnost rozvíjet své argumentační, vyjednávací a prezentační schopnosti, ale také získat další znalosti v oblasti mezinárodních mezinárodních vztahů. Přitom všem si rozvíjí svou angličtinu.

Témata jednání

Tým Modelu NATO

Ondřej Kovanda Alžběta Filipková  Miroslav Řehounek  Ladislav Švábek  Adam Urban