Background reports

Pražský studentský summit je založen především na diplomatické simulaci mezinárodních organizací, které rozhodují o globálních problémech. Aby naše simulace jednotlivých organizací OSN a modelů NATO, G20 a EU byly co nejvíce odborné, jednotlivá předsednictva během měsíců předcházejících každému ročníku sestavují podklady pro delegáty, aby získali potřebné znalosti pro vedení diskuze na nějaké minimální úrovni.

Backgroundy doprovázejí Summit od jeho vzniku a tak jich během více než dvou dekád vzniklo značné množství. Na této stránce můžete naleznout jak aktuální, tak archivní backgroundy o desítkách témat – od mezinárodní bezpečnosti přes mezinárodní obchod až po environmentální problémy. Dokumenty vám poskytnou solidní znalost problematiky, na které můžete dále stavět, a také značné množství vhodných zdrojů informací, pokud byste toužili po více informacích. Přejeme příjemné poznávání nových věcí!

Rada bezpečnosti OSN (UNSC)

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC)

Hospodářská a sociální rada (ECOSOC)

Rada pro lidská práva (HRC)

Enviromentální shromáždění OSN (UNEA)

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC)

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

Model NATO

Model EU

V4

Regionální simulace Staň se diplomatem!

 

 

Rada bezpečnosti OSN (UNSC)

Rada bezpečnosti OSN (UNSC)

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC)

Hospodářská a sociální rada (ECOSOC)

Rada pro lidská práva (HRC)

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

Světová obchodní organizace (WTO)

Model NATO

Model EU

V4+