Základní informace

Pražský studentský summit je celoroční vzdělávací projekt pro více než 300 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. Dává mladým lidem skvělou možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, mezinárodní vzdělávací, vědecké a kulturní spolupráce, světové bezpečnosti či životního prostředí, tříbit své kritické myšlení a zároveň prohlubovat rétorické, prezentační a argumentační dovednosti. Část projektu navíc probíhá v angličtině a rozvíjí aktivní jazykové schopnosti účastníků. Akci připravuje tým téměř 70 dobrovolníků, kteří pracují ve svém volném čase a bez nároku na honorář.
Zásadní vzdělávací metodou Pražského studentského summitu je simulace činnosti mezinárodních organizací (OSN, EU, NATO a G20). Každý účastník projektu při této aktivitě zastupuje jednu ze světových zemí. Během ročníku se dopodrobna seznamuje se situací a životem v tomto státě a s jeho postoji ke konkrétním celosvětovým problémům, jako jsou například uprchlická krize nebo globální oteplování. Rovněž se učí porozumět specifikům různých regionů, rozvíjí své znalosti o fungování mezinárodních organizací a seznamuje se s problémy, kterým mezinárodní společenství čelí. Na konci ročníku pak sami studenti navrhují řešení problémů, kterými se zabývají reálné mezinárodní organizace a s ostatními účastníky se snaží prosadit to, o co by skutečně usiloval diplomat jimi zastupovaného státu.

Jsem rád, že existují v naší zemi lidé, kteří neberou mezinárodní politiku a její souvislosti na lehkou váhu. Politiku jako službu obecnému dobru, jako službu ideálům, které jsou vyšší než nějaké partikulární zájmy.

Václav Havel

bývalý prezident ČR

Summit se těší značné podpoře známých osobností. Každoročně ho navštíví desítky českých i zahraničních významných diplomatů, politiků, akademiků, byznysmenů či novinářů. V minulosti projekt zaštítily osobnosti jako například Václav Havel, Karel Schwarzenberg, Jan Kavan, Petr Pithart či Madeleine Albrightová.

Jako hosté se Pražského studentského summitu zúčastnili například bývalý předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance Petr Pavel, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, předseda Senátu PČR Milan Štěchdiplomaté Štefan Füle, Hynek Kmoníček či Marie Chatardová, novináři Erik Tabery, Jindřich Šídlo či Jakub Železný, ekonomové Zdeněk Tůma, Petr Janský či Tomáš Sedláček, odborník na etiketu Ladislav Špaček, státní zástupkyně Lenka Bradáčová, bývalý americký velvyslanec v ČR Andrew Schapiro a mnoho dalších. Pražský studentský summit tak nabízí mladým lidem jedinečnou platformu pro setkávání a inspirování se mezi sebou i s významnými osobnostmi veřejného života u nás i v zahraničí.

Na studenty čeká i další vzdělávací program širšího zaměření. Během četných interaktivních školení se totiž mohou zlepšovat i v dalších oblastech, ať už jde o zdokonalování rétorických schopností, korektní a slušnou argumentaci, práci s odbornými texty a informacemi obecně, či kritické myšlení. Projekt – díky důrazu na neformální vzdělávání – představuje vhodný doplněk výuky na středních a vysokých školách, neboť se soustředí na aspekty rozvoje osobnosti, které bývají českým vzdělávacím systémem opomíjeny.

Vedení projektu

Tomáš Mígl

Tomáš Mígl

hlavní koordinátor

tomas.migl@amo.cz

více informací ▼

Tomáš si po 6 letech v orgánu (ať už jako delegát či člen předsednictva) letos vyzkouší vedení Summitu společně s Terkou a Michalem. Je fanoušek hromadné dopravy a zvláště cestování vlakem. Studuje dvě školy, ale od září už snad jen jednu (nepřekvapivě Právnickou fakultu UK). Pochází z Dominikálních Pasek. Skautuje a má to moc rád, protože to leckdy umožňuje na chvíli opustit civilizaci.

Tereza Jedličková

Tereza Jedličková

zástupkyně hlavního koordinátora

tereza.jedlickova@amo.cz

více informací ▼

Aby Terka unikla stresům studia v Azkabanu (PF UK), zkouší často dost odlišné formy odreagování. S kamarády vyráží do kina na to nejhorší, co může česká kinematografie nabídnout, a s hlasitým smíchem a lamentováním se pouští do umělecké kritiky. Poslouchá vážnou hudbu. Zkoumá různé kouty Youtube. Stará se o kočku. Nebo taky dělá Summit – aktivitu, která jí dává v dnešním zběsile se točícím světě obrovsky smysl.

Michael Douša

Michael Douša

zástupce hlavního koordinátora

michael.dousa@amo.cz

více informací ▼

Michael se už v životě smířil s mnoha věcmi. Co mu ale ještě pořád dává zabrat, je skutečnost, že některé věci vtipné v jeho hlavě nejsou vtipné mimo ni. Studuje práva a občas se vrací do rodného Děčína šířit noviny z Prahy. Raději ale žije v „Kdo přežije: Žižkov”. Rád nadává na obecně populární a prospěšné věci jako kopce a MHD (ano, nemá rád vlaky), protože je to boomer v zoomerském těle.