Rada bezpečnosti OSN (UNSC)

Patnáctičlenný orgán, jehož cílem je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost.

Rada bezpečnosti OSN, jak již název napovídá, se zabývá mezinárodní bezpečností a především pečuje o mír a stabilitu. Jako jediný orgán OSN je oprávněna přijímat závazná opatření, která jsou v případě potřeby vymahatelná silou. Právě na základě rezolucí, které Rada bezpečnosti přijala, proběhl v minulosti vojenský zásah např. v Libyi, válka v Zálivu či vstup OSN do korejské války.

Rada bezpečnosti má 15 členů, z toho pět stálých a 10 volených Valným shromážděním na dva roky. Stálí členové – Čína, Francie, Ruská federace, Spojené království a Spojené státy americké – jsou vítěznými mocnostmi 2. světové války a disponují právem veta, které jim v reálném světě i na Summitu umožňuje významně jednání ovlivňovat a prosazovat vlastní zájmy.

Na Summitu

Delegáti, kteří budou své státy reprezentovat v Radě bezpečnosti, se mohou těšit na tvrdá a náročná jednání. Hledání řešení totiž komplikuje veto stálých členů. Diskuse v UNSC je mnohem konkrétnější a konstruktivnější, neboť delegátů je méně než v ostatních orgánech. Rada se zpravidla zabývá „velkými” tématy, jako jsou např. válka v Sýrii, nebezpečí teroristických organizací či mírové mise.

Na summitu má Rada ještě jedno specifikum – delegáti si sami vybírají třetí bod agendy pro závěrečnou konferenci a v rámci příprav společně sepisují background report. Také se budou aktivně účastnit předsedání, a to jak v průběhu ročníku, tak na jeho konci. Třešničkou na dortu je historické jednání, během kterého mohou delegáti jménem svých států přepsat dějiny

Témata jednání

  • Bezpečnostní situace v Myanmaru
  • Zamrzlé konflikty: Gruzie

Tým UNSC

Hana SlabováKlára Kolevská Nela Vítů Čeněk Mědílek Petr Mulač