Rada bezpečnosti OSN (UNSC)

Patnáctičlenný orgán, jehož cílem je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost.

Rada bezpečnosti OSN, jak již název napovídá, je orgánem zabývajícím se mezinárodní bezpečností. Jako jediný orgán OSN je oprávněna přijímat závazná opatření, která jsou v případě potřeby vynutitelná silou. Právě na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti proběhl v minulosti vojenský zásah v Libyi, válka v Zálivu či korejská válka.

Své velvyslance má v Radě 15 států. Pět mocností – Čína, Francie, Ruská federace, Spojené státy a Spojené království – jsou stálými členy s právem veta, ostatní státy jsou voleny Valným shromážděním vždy na dva roky.

 

Na Summitu

Účastníci, kteří usednou do křesel velvyslanců jednotlivých států, se mohou těšit na velmi tvrdá a náročná jednání. Rada zpravidla jedná o „velkých“ tématech – např. o válce v Sýrii, o nebezpečí ze strany teroristických organizací či o mírových misích, o vášnivé diskuze mezi velmocemi a jejich spojenci tedy rozhodně není nouze.

Rada na Summitu se ode všech ostatních orgánů odlišuje tím, že si sami velvyslanci rozhodují o agendě – tedy o tématech, kterými se budou na závěrečné konferenci zabývat. Kromě toho si jeden bod agendy sami vyberou již v průběhu ročníku a v týmech vytvoří vlastní background report. Delegáti si také mohou vyzkoušet předsedat jednání, a to jak v průběhu ročníku, tak na konferenci. Kromě toho delegáti dostanou možnost zvolit si nového generálního tajemníka OSN, či ovlivnit minulost při simulaci historického jednání Rady bezpečnosti.

Témata jednání

  • Bezpečnostní situace v Tigraji
  • Reforma Rady bezpečnosti

Tým UNSC

Ondřej Běhan • Lucie Procházková • Matěj Martiník •  Hana Slabová • Adam Bařinka