Mezinárodní organizace práce (ILO)

Specializovaná organizace OSN zabývající se pracovním právem a sociální spravedlností.

ILO byla založena již v roce 1919 jako součást Společenství národů, po 2. světové válce se připojila do struktur nově vzniklé OSN. Sídlí v Ženevě. Jedná se o tripartitní organizaci, což znamená, že ILO poskytuje prostor pro dialog kromě členských států i zástupcům zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

Hlavní úlohou ILO je formulace mezinárodních pracovních standardů – např. v oblasti bezpečnosti práce, odborového sdružování, zajištění důstojné práce, apod. Mezi další aktivity ILO patří výzkum či poskytování vzdělávání a technické podpory svým členům, aby hodnoty, které si ILO vztyčí, mohly být přeneseny do praxe. 

Na Summitu

ILO je na Summitu úplnou novinkou – představuje tedy skvělou příležitost jak pro zkušené delegáty, tak pro úplné nováčky. Delegáti v průběhu ročníku kromě znalostí o třech tématech z pracovněprávní oblasti získají i argumentační a rétorické schopnosti a posílí své kritické myšlení. To vše zužitkují při jednání na závěrečné konferenci, kde se vžijí do role diplomatů a budou prosazovat priority jimi zastupovaných států.

Témata jednání

  • Nucené práce v soukromém sektoru
  • Zaměstnávání mládeže
  • Odbory v nadnárodní korporaci

Tým ILO

Filip Slaný  Jan Polanský  Barbora Trčková Martin Čermák Monika Boušková  Veronika Novotná