Mezinárodní organizace práce (ILO)

Specializovaná organizace OSN zabývající se pracovním právem a sociální spravedlností.

Mezinárodní organizace práce byla založena již v roce 1919 jako součást Společenství národů. Do struktur nově vzniklé OSN se ILO sídlící v Ženevě připojila po 2. světové válce. Jedná se o tripartitní organizaci, což znamená, že ILO poskytuje prostor pro dialog jak členským státům, tak zástupcům zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

Hlavní úlohou ILO je formulace mezinárodních pracovních standardů – např. v oblasti bezpečnosti práce, odborového sdružování, spravedlivého odměňování apod. Mezi další aktivity ILO patří výzkum či poskytování vzdělávání a technické podpory svým členům, aby hodnoty, které si organizace vztyčí, mohly být přeneseny do praxe.

Na Summitu

ILO se letos na Summitu objeví teprve podruhé ve své historii. Představuje tak skvělou příležitost jak pro zkušené delegáty, tak pro úplné nováčky. Kromě klasických delegátů ILO přivítá i dva pozorovatele – pro co nejpřesnější napodobení tripartitní struktury organizace – a to za Mezinárodní organizaci zaměstnavatelů (IOE) a Úřad pro činnost zaměstnanců (ACTRAV). Účastníci v průběhu ročníku získají znalosti o třech bodech agendy, o kterých budou poté v roli diplomatů jednat na závěrečné konferenci. Letošní body agendy mají kromě pracovněprávní tématiky i genderový, environmentální a ekonomický přesah, orgán je proto vhodný pro všechny účastníky, kteří mají zájem zkoumat komplexitu a vzájemnou provázanost dnešního světa. Vedle nových znalostí také účastníci získají spoustu nových schopností, zejména v oblasti argumentace, kritického myšlení či rétoriky.

Témata jednání

  • Rodičovská dovolená
  • Pracovněprávní podmínky ve fast fashion průmyslu
  • Vliv klimatické změny na pracovní trh

Tým ILO

Barbora Trčková • Jan Polanský • Taya Lutkova • Martin Čermák • Tereza Juřenová • Matyáš Fuksa