Krizové kontakty jak to funguje?

Kdo se může na krizové kontakty obrátit?

Krizové kontakty může využít který*ákoli z účastníků a účastnic Pražského studentského summitu a též kdokoli z přípravného týmu.

Kdy mohou krizové kontakty pomoci?

Krizové kontakty řeší především (ale nikoliv výlučně) problematické situace týkající se zejména sexuálního obtěžování, ale i dalšího diskriminačního chování a nerovného zacházení. 

Co naopak do působnosti krizových kontaktů nespadá?

Jsou to zejména podněty z oblasti fungování a organizace Summitu. Toto je v gesci jednotlivých koordinátorů, a proto své podněty směřujte na ně – kontakt naleznete na webových stránkách Summitu.

Nemusíte se bát.

Pokud jste se do nějaké z nepříjemných situací dostali a nevíte, jak si s ní poradit, neváhejte se na krizové kontakty obrátit. Nemusíte se bát, že by tento krok jakkoli ohrozil Vaše budoucí fungování na Summitu. Komunikace s krizovými kontakty je individuální a důvěrná a bude jen na Vás, zda vůbec, a případně jakým způsobem budete chtít svou situaci řešit. Krizové kontakty jsou tu pro Vás a pracují autonomně. Pokud se tedy chcete se svým problémem pouze svěřit, ale dále jej neřešit, žádné informace se mimo okruh “čtyř očí” nedostanou, a to ani k vedení projektu.

 

Krizové kontakty postupují podle následujících zásad a pravidel:

  • Nikdo nesmí být sankcionován za sdílení svých zkušeností.
  • Krizové kontakty postupují diskrétně, citlivě, s respektem k právům a osobnostem dotčených osob. 
  • Krizové kontakty situaci nevyšetřují, pouze naslouchají, poskytují pomoc a rady dotčeným osobám.
  • Bez souhlasu dotčených osob nepodnikají krizové kontakty žádné další kroky, maximálně ctí jejich vůli a stanoviska.
  • Krizové kontakty zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem své pozice dozví.
  • Krizové kontakty jsou nezávislé na koordinátorech projektu či jiných osobách, nepřijímají od nikoho žádné pokyny.
  • Při řešení konkrétního podnětu postupují krizové kontakty nestranně a objektivně
  • Krizové kontakty postupují transparentně, každý nahlašovatel je informován o postupu při řešení svého podnětu, pokud si takový postup bude přát.

Postup při hlášení

písemném

Na písemné podání reagujeme bez zbytečného odkladu, ve výjimečných situacích může dojít k pozdější reakci, vždy však nejdéle v řádech dnů. 

Ve svém podání popište nastalou situaci a konkrétně i způsob, jakým chcete situaci řešit. Respektujeme Vaši vůli i v případě, že si nebudete přát situaci řešit vůbec. V některých případech bude vhodné domluvit osobní setkání, to lze i mimo workshopy, nikoli však proti Vaší vůli.

 

osobním

Pokud preferujete osobní komunikaci pro nahlášení nebo si prostě chcete jen popovídat a svěřit se s nepříjemnou situací, krizové kontakty jsou tu pro Vás v každou volnou chvilku. Nejsou stanoveny žádné konzultační hodiny, přijít můžete kdykoli, když to vyhodnotíte jako vhodné (například během obědové pauzy nebo poworkshopové socializace). Komunikace proběhne soukromě v ústraní.

 

skrze anonymní schránku

Záleží jen na vás, zda chcete do daného formuláře vyplňovat všechny informace. V případě, že chcete, aby byla situace dále řešena, doporučujeme uvést, kam ideálně by měly naše další kroky vést. Stejně tak pokud chcete být informováni o postupu, je třeba uvést kontakt. Pro zachování anonymity můžeme doporučit uvedení e-mailu, ze kterého nebude zřejmá Vaše totožnost. 

Další možností je uvedení telefonního čísla a komunikace přes SMS zprávy. Krizové kontakty totožnost nahlašovatele*ky neověřují, leda by to bylo nezbytné. Jsou také vázány mlčenlivostí a žádné informace se nedostanou k nepovolaným osobám.

 

Jaké jsou možnosti řešení?

Neřešení svěřit se a popovídat si o nastalé situaci může být někdy naprosto dostačující.

Krizové kontakty mohou být mediátory nastalé situace mohou tedy zprostředkovat komunikaci mezi stranami a jako nezávislá třetí strana se budou snažit nalézt vhodné řešení. 

Po dohodě s nahlašovatelem*kou mohou krizové kontakty komunikovat s tím*ou, proti němuž*íž sdělení směřuje, samostatně.

Krizové kontakty nedisponují ani vyšetřovací, ani rozhodovací pravomocí. V případech, kdy budou podněty vyhodnoceny jako důvodné a vážné a komunikace mezi stranami by nebyla vhodná, informují krizové kontakty o situaci vedení projektu, které se bude situací zabývat. To však opět jen po předchozím souhlasu nahlašovatele*ky

Pokud si bude podatel*ka přát zůstat při dalších krocích anonymní, toto rozhodnutí bude respektováno. Krizové kontakty ctí diskrétnost a mlčenlivost, totožnost nahlašovatele*ky při dalších postupech řešení bez svolení neoznamují.

 

O všech učiněných krocích budou dotčené osoby informovány, nic se nebude dít bez Vašeho vědomí. Jak se na krizové kontakty můžete obrátit?

Zahájení i průběh celé komunikace je zcela neformální.

Krizové kontakty přijímají anonymní i neanonymní podání.

Za krizovými kontakty lze přijít a nahlásit věc osobně.

Sdělení lze však podat jakýmkoliv jiným způsobem, například:

skrze anonymní schránku: link najdete zde

 

Krizové kontakty XXIX. ročníku

Michaela Staňková

Michaela Staňková

michaela.stankova@amo.cz

+420 775 416 284

více informací ▼

Míša, alias Stanice, už 3. rokem studuje práva v Brně. Letos ji ale krom Brna najdete taky na německo-polském pomezí –⁠ v tom správném Frankfurtu –⁠, kde bude trávit podzimní semestr v rámci Erasmu. Hodno zmínění je též, že se v letošním roce stala matkou (adoptivní) jedné krásné žáby rosnice, kterou, stejně jako svou fenku Annie, bezmezně miluje. Na Summitu se bude letos věnovat hlavně přípravě regionů.

Ivet Nguyen

Ivet Nguyen

ivet.nguyen@amo.cz

+420 720 146 757

více informací ▼

Ivet je studentkou oboru Mezinárodní studia a diplomacie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Na Pražském studentském summitu se bude letos věnovat programové sekci projektu, přičemž minulý ročník strávila v předsednictvu modelu NATO, a také byla delegátkou v HRC a UNEP na 24. a 25. ročníku Summitu. Pochází z Plzeňského kraje a za celý svůj život bydlela ve 4 různých českých městech, přičemž teď většinu času tráví v Praze na Vinohradech. Ve svém volném čase převážně spí nebo s kamarády tráví čas v kavárnách. 

Aleš Khol

Aleš Khol

ales.khol@amo.cz

+31 645 925 279

více informací ▼

Po letech života v Bruselu a Praze nyní tráví Aleš většinu času v Haagu, Nizozemsku, kde na Leidenské univerzitě studuje program International Relations and Organisations. Kromě toho se po několika letech již pevně zabydlel na Summitu, skrze který chce i nadále trochu naivně dělat svět lepším místem, letos podruhé jako součást sekretariátu modelu G20. Ve svém volném čase se postupně učí vařit, zbožňuje jezdit na výlety, anebo s kamarády s oblibou vede vášnivé politické konverzace, u kterých se nezřídkakdy věnuje také degustaci dobrého piva.