Model OSN

Středoškoláci vytvářejí delegace o 3–5 členech a zastupují zájmy 80 světových zemí v 7 simulovaných orgánech OSN.

Největším a nejstarším modelem na Summitu je Model OSN. Účastní se jej středoškoláci, kteří skládají tzv. delegace, skupiny zastupující vždy jeden členský stát OSN.

Spolupráce v delegaci

Každá delegace musí napříč různými orgány OSN reprezentovat jednotnou zahraniční politiku. To vyžaduje kvalitní spolupráci v rámci delegace, za kterou by měl zodpovídat vedoucí delegace.

Všichni vedoucí delegací se na posledním přípravném setkání potkají v rámci regionálních skupin, aby mohli hledat spojence a vyjednávat kompromisy ještě před samotnou konferencí.

Každé delegaci bude navíc pro lepší koordinaci k dispozici jeden člen přípravného týmu, se kterým se budou moci v průběhu přípravných setkání několikrát osobně poradit.

Ten také každé delegaci poskytne zpětnou vazbu na jejich delegační stanovisko. To by mělo představovat hlavní priority státu před konferencí a bude v podstatě shrnutím stanovisek z jednotlivých orgánů. Delegační stanovisko přijde jistě k užitku na jednání regionálních skupin i při přípravě plenárního projevu na zahájení konference.

Plénum Valného shromáždění

Veškerá usilovná práce všech delegací Modelu OSN, spolupráce v rámci delegací i mezi nimi, by měla nakonec směřovat k jednomu bodu: hlasování o rezolucích na plénu Valného shromáždění (UNGA).

To proběhne na samém konci konference a jedná se o poslední možnost změnit podobu výsledných rezolucí pozměňovacím návrhem – či je třeba celé rovnou odmítnout. Pro přijetí návrhu bude ale v tomto případě třeba o dost více hlasů než v orgánu a svou si tedy prosadí jen zruční kuloární vyjednavači

Orgány Modelu OSN

Každý účastník Summitu je delegátem právě v jednom orgánu. Letos se na Summitu setkáte s obměněnou podobou simulovaných orgánů. Jako vždy je jedním z nich Rada bezpečnosti (UNSC), orgán pro delegáty, co se již Summitu alespoň jednou účastnili.

Vedle ní jsou tu 4 hlavní výbory Valného shromáždění: DISEC, ECOFIN, SOCHUM a SPECPOL. Případně můžou účastníci zasednout v Radě pro lidské práva (HRC) či v Evironmentálním shromáždění (UNEA).

Vysokoškolští pozorovatelé

Malá skupina vysokoškolských studentů pak doplňuje jednání v pozicích pozorovatelů zastupujících různé mezinárodní či neziskové organizace, případně nečlenské státy OSN. Pozorovateli bývají typicky starší, bývalí účastníci Summitu.