Model OSN

Středoškoláci vytvářejí delegace o 3–5 členech a zastupují zájmy 60 světových zemí v 6 simulovaných orgánech OSN.

Největším a nejstarším modelem na Summitu je Model OSN. Účastní se jej středoškoláci, kteří skládají tzv. delegace, skupiny zastupující vždy jeden členský stát OSN.

 

Orgány Modelu OSN

Každý účastník Summitu je delegátem právě v jednom orgánu. Letos se na Summitu setkáte s obměněnou podobou simulovaných orgánů. Jako vždy je však jedním z nich například Rada bezpečnosti (UNSC).

Model OSN netvoří však pouze UNSC, ale i dalších 5 orgánů. Delegáti mají možnost vyzkoušet si práci elitních diplomatů v širokém spektru témat. Pro zájemce o oblast veřejného zdraví a zdravotnictví je ideálním orgánem Světová zdravotnická organizace (WHO). Otázkami ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů se zabývá Program OSN pro životní prostředí (UNEP). Sociální, kulturní a humanitární výbor Valného shromáždění OSN (SOCHUM) poskytuje unikátní platformu pro jednání o lidskoprávních záležitostech. O problematice drog a kriminality jedná Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Novinkou na Summitu je Mezinárodní organizace práce (ILO), jejíž činnost se týká zejména oblasti pracovního práva.

 

Vysokoškolští pozorovatelé

Malá skupina vysokoškolských studentů pak doplňuje jednání v pozicích pozorovatelů zastupujících různé mezinárodní či neziskové organizace, případně nečlenské státy OSN. Pozorovateli bývají typicky starší, bývalí účastníci Summitu.