Model OSN

Středoškoláci vytvářejí delegace o 3–5 členech a zastupují zájmy 70 světových zemí v 7 simulovaných orgánech OSN.

Největším a nejstarším modelem na Summitu je Model OSN. Účastní se jej středoškoláci, kteří skládají tzv. delegace, skupiny zastupující vždy jeden členský stát OSN.

 

Orgány Modelu OSN

Každý účastník Summitu je delegátem právě v jednom orgánu. Letos se na Summitu setkáte s obměněnou podobou simulovaných orgánů. Jako vždy je jedním z nich Rada bezpečnosti (UNSC), orgán pro delegáty, co se již Summitu alespoň jednou účastnili.

Vedle ní jsou tu 4 hlavní výbory Valného shromáždění: DISEC, ECOFIN, SOCHUM a SPECPOL. Případně můžou účastníci zasednout ve Světové zdravotnické organizaci (WHO) či v Evironmentálním programu OSN (UNEP).

Vysokoškolští pozorovatelé

Malá skupina vysokoškolských studentů pak doplňuje jednání v pozicích pozorovatelů zastupujících různé mezinárodní či neziskové organizace, případně nečlenské státy OSN. Pozorovateli bývají typicky starší, bývalí účastníci Summitu.

Plénum Valného shromáždění

Veškerá usilovná práce všech delegací Modelu OSN, spolupráce v rámci delegací i mezi nimi, by měla nakonec směřovat k jednomu bodu: hlasování o rezolucích na plénu Valného shromáždění (UNGA).

To proběhne na samém konci konference a jedná se o poslední možnost změnit podobu výsledných rezolucí pozměňovacím návrhem – či je třeba celé rovnou odmítnout. Pro přijetí návrhu bude ale v tomto případě třeba o dost více hlasů než v orgánu a svou si tedy prosadí jen zruční kuloární vyjednavači