Model OSN

Středoškoláci vytvářejí delegace o 3–5 členech a zastupují zájmy 70 světových zemí v 7 simulovaných orgánech OSN.

Největším a nejstarším modelem na Summitu je Model OSN. Účastní se jej středoškoláci, kteří skládají tzv. delegace, skupiny zastupující vždy jeden členský stát OSN.

 

Orgány Modelu OSN

Každý účastník Summitu je delegátem právě v jednom orgánu. Letos se na Summitu setkáte s obměněnou podobou simulovaných orgánů. Jako vždy je jedním z nich Rada bezpečnosti (UNSC), orgán pro delegáty, co se již Summitu alespoň jednou účastnili.

Vedle ní jsou tu 3 z hlavních výborů Valného shromáždění: ECOFIN, SOCHUM a SPECPOL. Případně můžou účastníci zasednout v Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Světové zdravotnické organizaci (WHO) či v Evironmentálním programu OSN (UNEP).

Vysokoškolští pozorovatelé

Malá skupina vysokoškolských studentů pak doplňuje jednání v pozicích pozorovatelů zastupujících různé mezinárodní či neziskové organizace, případně nečlenské státy OSN. Pozorovateli bývají typicky starší, bývalí účastníci Summitu.