Model OSN

Středoškoláci vytvářejí delegace o 3–5 členech a zastupují zájmy 60 světových zemí v 6 simulovaných orgánech OSN.

Největším a nejstarším modelem na Summitu je model OSN. Účastní se jej středoškoláci, kteří skládají tzv. delegace, skupiny zastupující vždy jeden členský stát OSN.

Orgány modelu OSN

Každý účastník Summitu je delegátem právě v jednom orgánu. Letos se na Summitu setkáte s obměněnou podobou simulovaných orgánů. Jako vždy je však jedním z nich například Rada bezpečnosti (UNSC).

Model OSN však netvoří pouze UNSC, ale i dalších 5 orgánů. Delegáti mají možnost vyzkoušet si práci elitních diplomatů v širokém spektru témat. Pro zájemce o oblast veřejného zdraví a zdravotnictví je ideálním orgánem Světová zdravotnická organizace (WHO). Mezinárodní organizace práce (ILO) se věnuje zejména oblasti pracovního práva, o problematice drog a kriminality jedná Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). V lehce obměněné podobě se bude nově otázkami ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů zabývat Environmentální shromáždění (UNEA) a po několikaleté odmlce se opět na Summit vrací Rada pro lidská práva (HRC).

 

Vysokoškolští pozorovatelé

Malá skupina vysokoškolských studentů pak doplňuje jednání v pozicích pozorovatelů zastupujících různé mezinárodní či neziskové organizace, případně nečlenské státy OSN. Pozorovateli bývají typicky starší, bývalí účastníci Pražského studentského summitu. Přijímací řízení probíhá až po uzavření přihlášek do všech simulovaných modelů.