Světová zdravotnická organizace (WHO)

Nejvýznamnější fórum zabývající se ochranou veřejného zdraví.

Světová zdravotnická organizace je jednou z nejdůležitějších specializovaných agentur Organizace spojených národů, jejíž misí je, aby všichni lidé dosáhli nejvyšší možné úrovně zdraví. WHO tak mj. usiluje o zlepšení přístupu k základním lékům i samotné zdravotní péči, likvidaci nemocí či o přípravu na mimořádné situace určením, zmírněním a řízením rizik. WHO je svým širokým tematickým záběrem velmi pestrá a často řeší nejpalčivější otázky současnosti – ať už se jedná o odpovědnost za zdraví žen a dětí, znečištění ovzduší nebo například zneužívání návykových látek.

Na Summitu

V průběhu roku se budeme na workshopech zabývat tématy, která vám přiblíží medicínská dilemata, lidskoprávní otázky a jejich etické pozadí, ale také tzv. civilizační choroby. Pro úspěšné zvládnutí role diplomatů, bude také velká část programu přípravných setkání zaměřená na rozvíjení kritického myšlení, argumentaci či rétoriku. 

Vrcholem celého XXVI. ročníku pak bude jednání diplomatů a zástupce pozorovatelské organizace UNICEF na závěrečné konferenci. 

Témata jednání

  • Alkoholismus
  • Bakteriální rezistence
  • Náhradní mateřství

Tým WHO

Tereza Ondráčková  Tadeusz Burski  Matěj Martiník Josef Šlapák • Táňa Vondřichová • Karel Walenka

Počet účastníků