Světová zdravotnická organizace (WHO)

Nejvýznamnější fórum zabývající se ochranou veřejného zdraví.

Světová zdravotnická organizace je jednou z nejdůležitějších specializovaných agentur Organizace spojených národů, jejíž misí je, aby všichni lidé dosáhli nejvyšší možné úrovně zdraví. WHO tak mj. usiluje o zlepšení přístupu k základním lékům i samotné zdravotní péči, likvidaci nemocí či o přípravu na mimořádné situace určením, zmírněním a řízením rizik. WHO je svým širokým tematickým záběrem velmi pestrá a často řeší nejpalčivější otázky současnosti – ať už se jedná o odpovědnost za zdraví žen a dětí, znečištění ovzduší nebo například zneužívání návykových látek.

Na Summitu

V průběhu roku se budeme zabývat tématy, která vám přiblíží lidskoprávní otázky a jejich etické pozadí, ale i ekonomickou stránku fungování celé organizace. Pro úspěšné zvládnutí role diplomatů, bude také velká část programu přípravných setkání zaměřená na rozvíjení kritického myšlení, argumentaci či rétoriku.

Vrcholem celého XXVI. ročníku pak bude jednání diplomatů a zástupců pozorovatelských organizacích na téma interrupcí, genetického inženýrství a financování WHO.

Témata jednání

  • Financování WHO
  • Interrupce
  • Genetické inženýrství

Tým WHO

Tereza Jedličková  Tereza Ondráčková  Anna Zadražilová Štěpán Komárek • Tadeusz Burski • Karel Walenka

Počet účastníků