Světová zdravotnická organizace (WHO)

Nejvýznamnější fórum zabývající se ochranou veřejného zdraví.

Světová zdravotnická organizace je jednou z nejdůležitějších specializovaných agentur Organizace spojených národů. Její misí je, aby všichni lidé dosáhli nejvyšší možné úrovně zdraví. WHO tak mimo jiné usiluje o zlepšení přístupu k základním lékům i samotné zdravotní péči, vymýcení chorob či o přípravu na mimořádné situace určením, zmírněním a řízením rizik. WHO je svým širokým tematickým záběrem velmi pestrá a často řeší nejpalčivější otázky současnosti – ať už se jedná o odpovědnost za zdraví žen a dětí, nárůst chronicky nemocných nebo například zneužívání návykových látek.

Na Summitu

V průběhu roku se budeme na workshopech zabývat tématy, která vám přiblíží medicínská dilemata, jejich etické pozadí či lidskoprávní otázky. Pro úspěšné zvládnutí role diplomatů bude také velká část programu přípravných setkání zaměřena na rozvíjení kritického myšlení, argumentaci či rétoriku. 

Vrcholem celého XXIX. ročníku pak bude simulace jednání Světového zdravotnického shromáždění, vrcholného politického orgánu WHO. 



Témata jednání

  • Neplodnost a stárnutí populace
  • Dostupnost zdravotní péče
  • Zneužívání přírodních látek

Tým WHO

Matěj Martiník Magdaléna Vondrová Tereza Hrachovcová Monika Jeřábková • Matěj Košař • Nela Karlová