Instantní summit - Izraelské osady na Západním břehu Jordánu

Balíček Izraelské osady na Západním břehu Jordánu vznikal v letech 2021 a 2022, kdy byla situace mezi Izraelem a Palestinou relativně poklidná. V souvislosti s aktuálním vojenským konfliktem mezi palestinským hnutím Hamás a státem Izrael, započatým v říjnu 2023, si vás dovolujeme upozornit, že tato událost není v materiálech zahrnuta. Simulace co nejvěrněji reflektuje postoje jednotlivých států a situaci v období vzniku balíčku a všechny podklady prošly důkladnou odbornou kontrolou. Nejedná se o politické názory členů přípravného týmu Pražského studentského summitu.

Jak to funguje?

Princip Instantního summitu je jednoduchý – my připravujeme, vy realizujete. Pražský studentský summit simulace pořádá již téměř 30 let a nyní se snažíme, aby se tento výjimečný a zábavný vzdělávací prostředek více rozšířil v české společnosti. Náš první balíček Instantního summitu tvoří podklady k simulaci pátnactičlenné Rady bezpečnosti (UNSC), která patří k nejvýznamnějším mezinárodním institucím současnosti. Tématem jednání byl zvolen izraelsko-palestinský konflikt, který se dlouhodobě řeší na mezinárodní scéně a nabízí mnoho možností k nacházení kompromisů. Aby pro vás byla organizace simulace co nejsnazší, připravili jsme pro vás přehledný harmonogram průběhu BOD PO BODU. Pro účastníky simulace jsou všechny společné podklady, které jsou jednotlivě přiloženy níže na této stránce, připraveny k nahlédnutí na našem LINKTREE, jehož odkaz lze delegátům přeposlat emailem. Jediným dokumentem, který je vhodné zaslat nebo vytisknout pouze konkrétním účastníkům, jsou stanoviska jednotlivých států.

Předchozí orientace v tématu může být výhodou, ale rozhodně není podmínkou. Aby měli účastníci simulace stejnou pomyslnou startovací čáru, připravili jsme pro vás BACKGROUND REPORT, tedy zhruba desetistránkový odborný text s nejpodstatnějšími informacemi o konfliktu. Kromě něj si autor textu připravil i krátké pětiminutové TEMATICKÉ VIDEO, kde jsou představeny základní okolnosti a aktuální situace.

Aby bylo jednání plynulé a řízené, řídí se JEDNACÍM ŘÁDEM, který účastníkům představuje PRŮVODNÍ VIDEO. Díky němu jsou jasně nastavené limity vyjadřování a průběhu diskuze, a nemělo by tak docházet k překřikování a nevhodnému vyjadřovaní a chování. Vedoucí jednání (zpravidla pedagog) řídí diskuzi, dohlíží na dodržování pravidel jednacího řádu a v případě jejich porušení do ní může zasahovat. Řízení diskuze, vedení pořadníku řečníků a zapracovávání pozměňovacích návrhů je možné realizovat ve dvou až třech osobách, v případě školního kolektivu doporučujeme pedagogovi požádat o pomoc s vedením diskuze některého z žáků.

Během simulace se účastníci vtělují do pozice delegátů vybraných států, je tedy před jednáním důležité zdůraznit, že se názory, které během simulace prezentují, nemusí shodovat s jejich osobními preferencemi. Nejschopnějšími účastníky jsou mnohdy právě ti, kteří při jednání úspěšně prosazují zcela opačné názory, než je jim vlastní.

Bod po bodu

Dokument Bod po bodu vám pomůže s orientací běhemprogramu. Připravili jsme pro vás dvě časové varianty, a to na 2 hodiny 30 minut a 3 hodiny 30 minut. Ve školním prostředí je lze adaptovat na časovou dotaci tří nebo čtyř vyučovacích hodin s přestávkami.

Kuchařka pozměňovacích návrhů (PN)

Během standardních simulací Pražského studentského summitu se rezoluce tvoří od úplného základu a pozměňovací návrhy (dále jen PN) sepisují samotní účastníci. Jelikož ale balíček Instantního summitu počítá s omezenou časovou dotací a minimální zkušeností účastníků s projekty tohoto tipu, součástí je také připravená nabídka PN, kterou mohou účastníci využít. Čísla PN, které odpovídají postoji zastupovaného státu, naleznou účastníci ve svých stanoviscích. V případě, že předkládají některý z PN (tedy žádají o uvedení do rezoluce), organizátor může jen jednoduše zkopírovat znění z přiloženého dokumentu. Je ale vhodné zdůraznit, že mohou účastníci předkládat i své vlastní PN, případně jejich znění upravovat. Pro orientaci pořadatele slouží SEZNAM PN PRO ORGANIZÁTORY, účastník by měl před jednáním obdržet KUCHAŘKU PN.

Stanoviska jednotlivých států

Během simulace každý delegát zastupuje předem zvolený stát. Ke kvalitní a vyvážené debatě vám mohou pomoci instrukce v souboru PŘIDĚLENÍ STÁTŮ. Nejdůležitější postoje vybraného státu k tématu jednání obsahuje STANOVISKO, které je základním orientačním dokumentem účastníka během diskuze. Pokud chcete stanoviska předat v tištěné podobě, v pravé části je najdete ke stažení v celistvém souboru.

Druhou možností je zaslání elektronickou formou konkrétnímu účastníkovi simulace, v takovém případě zašlete předem pouze stanovisko konkrétního státu, jednotlivé soubory naleznete níže. Nedoporučujeme, aby měl účastník simulace k dispozici stanoviska všech států, v takovém případě již může mít předem přehled o postoji ostatních účastníků a nemá důvod se soustředit na projevy ostatních delegátů.

Pomůcky k jednání

K přihlášení do diskuse účastníci využívají HLASOVACÍ ŠTÍTKY. Ty je ideální vytisknout na čtvrtky a umístit na stůl tak, aby na ně předsedající viděl během celého programu. K předkládání pozměňovacích návrhů může posloužit tento drobný FORMULÁŘ PN, který můžete účastníkům vytisknout, ti ho pouze donesou ke stolu předsednictva k zapracování. Ke tvorbě rezoluce lze využít následující VZOR REZOLUCE, který postupně doplňují přijaté PN. Tento dokument je vhodné promítat, aby měli účastníci přehled o stavu předložených PN.

Kontakt a zpětná vazba

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo zájem o představení projektu v praxi na vaší škole nebo akci, kontaktujte prosím organizačního vedoucího tohoto projektu Lukáše Mikuleckého na emailu: lukas.mikulecky@amo.cz

Pokud jste balíček využili zcela samostatně, vyplňte prosím naši ZPĚTNOU VAZBU, která nám pomůže tento projekt dále rozvíjet. Děkujeme!