Model EU

Vysokoškoláci zastupují své státy při jednání v Radě EU, Evropské radě a Evropském parlamentu.

Evropská unie je integračním uskupením, které ovlivňuje náš každodenní život mnohem více než jakákoliv jiná mezinárodní organizace. Nejen v této neklidné době, kdy se potýkáme s pandemií koronaviru, válkou na Ukrajině či energetickou krizí, je proto určitě dobré věnovat dění v EU odpovídající pozornost.

Na Summitu

Model EU na Pražském studentském summitu je určen pro vysokoškolské studenty, čemuž také odpovídá skladba programu. Během pěti přípravných setkání si účastníci nejen prohloubí své znalosti o fungování EU a o jednotlivých bodech agendy, ale budou se soustředit zejména na rozvoj svých schopností a dovedností využitelných na závěrečné konferenci.

Simulovaná jednání se v rámci modelu EU soustředí především na formát Rady Evropské unie, kdy účastníci zastupují jednotlivé členské státy v pozicích ministrů. V průběhu ročníku však na účastníky čeká také simulace legislativního procesu, během přípravných setkání si tak vyzkouší i role hlav států či poslanců Evropského parlamentu. Již tradičním specifikem modelu je pak navržení a výběr jednoho z bodů agendy na závěrečnou konferenci přímo účastníky.

Témata jednání

  • Svoboda, nezávislost a odolnost evropských médií
  • Evropská minimální mzda
  • Evropský program bezpečného satelitního připojení

Tým modelu EU

Kateřina Pechmannová  Dominik Merta  Anastasiya Yarota • Matěj Hulička • Adam Didecký