Model EU

Vysokoškoláci zastupují své státy při jednání v Radě EU, Evropské radě a Evropském parlamentu.

Evropská unie je integračním uskupením, které ovlivňuje náš každodenní život mnohem více než jakákoliv jiná mezinárodní organizace. Nejen v této neklidné době, kdy se potýkáme s pandemií nového koronaviru, je proto určitě dobré věnovat dění v EU odpovídající pozornost.

 

Na Summitu

Model EU na Pražském studentském summitu je určen pro vysokoškolské studenty, čemuž také odpovídá skladba programu. Během pěti přípravných setkání si účastníci nejen prohloubí své znalosti o fungování EU a o jednotlivých bodech agendy, ale budou se soustředit zejména na rozvoj svých schopností a dovedností využitelných na závěrečné konferenci.

Simulovaná jednání se v rámci Modelu EU soustředí především na formát Rady Evropské unie, kdy účastníci zastupují jednotlivé členské státy v pozicích ministrů. V průběhu ročníku však na účastníky čeká také simulace legislativního procesu, během přípravných setkání si tak vyzkouší i role hlav států či poslanců Evropského parlamentu. Již tradičním specifikem Modelu je pak navržení a výběr jednoho z bodů agendy na závěrečnou konferenci přímo účastníky.

Témata jednání

  • Přeshraniční zdravotní hrozby
  • Respektování soukromého života a ochrana osobních údajů v elektronických komunikacích
  • Společný postup pro mezinárodní ochranu

Tým Modelu EU

Kateřina Pechmannová • Pavla Hvězdová  Barbora Kolečková  Dominik Merta  Anastasiya Yarota