Model EU

Vysokoškoláci zastupují své státy při jednání v Radě EU, Evropské radě a Evropském parlamentu.

Evropská unie je integračním uskupením, které ovlivňuje náš každodenní život mnohem více než jakákoliv jiná mezinárodní organizace. Od nařízení po nejrůznější směrnice, které řeší obnovu evropské přírody nebo svobodu médií, Evropská unie je s námi i v mezinárodní sféře, kdy dnes a denně musí řešit krize – ať už se jedná o ruskou invazi na Ukrajinu, vzrůstající čínský vliv nebo nedostatek léčiv a energetických surovin. Je proto určitě přínosné dění v EU věnovat odpovídající pozornost.

Na Summitu

Model EU na Pražském studentském summitu je určen pro vysokoškolské studenty, čemuž také odpovídá skladba programu. Během pěti přípravných setkání si účastníci nejen prohloubí své znalosti o fungování EU a o jednotlivých bodech agendy, ale budou se soustředit zejména na rozvoj svých schopností a dovedností využitelných na závěrečné konferenci.

Simulovaná jednání se v rámci modelu EU soustředí především na formát Rady Evropské unie, kdy účastníci zastupují jednotlivé členské státy v pozicích ministrů. V průběhu ročníku však na účastníky čeká také simulace celého legislativního procesu, během přípravných setkání si tak vyzkouší i role hlav států či poslanců Evropského parlamentu. Již tradičním specifikem modelu je pak navržení a výběr jednoho z bodů agendy na závěrečnou konferenci přímo účastníky.

Témata jednání

  • Obnova evropských biotopů
  • Bezpečné a udržitelné dodávky kritických surovin
  • Potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

Tým modelu EU

Matěj Hulička Adam Didecký Tereza Flossmannová Vít Poříz Jana Staňková Leonard Yu