Model EU

Vysokoškoláci zastupují své státy při jednání v Radě EU a Evropské radě.

Evropská unie je integračním uskupením, které ovlivňuje náš každodenní život mnohem více než jakákoliv jiná mezinárodní organizace. V neklidné době, kdy se EU musí potýkat s pandemií nového koronaviru,  či sestavováním nového víceletého finančního rámce, je proto určitě dobré věnovat dění v této organizaci odpovídající pozornost.

 

Na Summitu

Model EU na Pražském studentském summitu je určen pro vysokoškolské studenty, čemuž také odpovídá skladba programu. Během pěti přípravných setkání si účastníci nejen prohloubí své znalosti o fungování EU a o jednotlivých bodech agendy, ale budou se soustředit zejména na rozvoj svých schopností a dovedností využitelných na závěrečné konferenci.

Simulovaná jednání se v rámci Modelu EU soustředí na formát Rady Evropské unie, kdy účastníci zastupují jednotlivé členské státy v pozicích ministrů. Novinkou letošního ročníku bude simulace průběhu legislativního procesu během přípravných setkání. Ministři si tak vyzkouší i role hlav států či poslanců Evropského parlamentu. Již tradičním specifikem Modelu je navržení a výběr jednoho z bodů agendy na závěrečnou konferenci účastníky.

Témata jednání

  • Boj proti dezinformacím
  • Evropský obranný fond
  • Evropský právní rámec pro klima

Tým Modelu EU

Martin Blecha  Adéla Schreiberová  Matěj Pokorný  Kateřina Pechmannová  Daniel Baláž  Barbora Kolečková