U příležitosti nového roku jsme udělali rozhovor s Petrou Dobešovou, členkou správní rady Nadace The Kellner Family Foundation, která je generálním partnerem Pražského studentského summitu. Jak hodnotí situaci kolem pandemie COVID-19 a vzdělávání? Přečtěte si tento rozhovor!

Od ledna 2019 jste členkou správní rady Nadace The Kellner Family Foundation, když se ohlédnete za těmito dvěma roky v nadaci, čemu jste se věnovala především?

Brzy po mém příchodu do nadace jsem našla tři nové kolegyně – koordinátorku stipendií pro studenty gymnázia Open Gate a asistentku nadace, pro projekt Pomáháme školám k úspěchu novou výkonnou ředitelku. Vytvořila jsem také novou databázi pro zjednodušení evidence a posuzování všech došlých žádostí o finanční pomoc. V roce 2020 jsme výrazně rozšířili spolupráci s neziskovými organizacemi, které nám pomáhají najít děti ze všech koutů České republiky, které vyrůstají v dětském domově či jiné náhradní rodinné péči či pocházejí ze sociálně potřebného prostředí, a mají na to stát se studenty gymnázia Open Gate a od nadace získat sociální stipendium. V projektu pro veřejné základní školy Pomáháme školám k úspěchu jsme vloni v září zahájili novou tříletou etapu. Zapojili jsme mnohem více škol a obsahově se zaměřujeme na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení.

Jak Vaši práci ovlivnil covid-19?

Dal mi příležitost zkoušet věci dělat jinak. Naučil mne efektivnímu využití online platforem pro komunikaci a řízení lidí. Objevila jsem nové nástroje, které mi usnadnily práci.

Kam byste chtěla nadaci dále směřovat?

Oblasti působnosti nadace jsou primárně ve vzdělávání a pomoc sociálně znevýhodněným lidem, nemocným a lidem s handicapem. Na zakladatelích nadace, manželů Kellnerových, si vážím jejich ochoty se projektům věnovat dlouhodobě. Zasazujeme se o to, aby přístup ke kvalitnímu vzdělání měly všechny děti i studenti a aby škola každého z nich skutečně rozvíjela. Nabízíme sociální stipendia pro studium na osmiletém gymnáziu Open Gate mladým lidem se studijním potenciálem a vnitřní motivací ze sociálně znevýhodněného prostředí. Díky akademickým stipendiím umožňujeme českým studentům bakalářská studia v zahraničí. A rozvíjíme spolupráci veřejných škol v Pomáháme školám k úspěchu. U toho, čemu rozumíme, chceme zůstat. Cíl všech projektů nadace je stejný: motivovat k větší snaze ty, kteří mají předpoklady uspět.

Cílem nadace je pomáhat také žákům na základních školách. Jak se vyrovnaly ZŠ s přechodem na online výuku?

V nadačním projektu Pomáháme školám k úspěchu spolupracujeme v současné době s více než stovkou škol po celé České republice, ve kterých se učí okolo 40 tisíc žáků. Informace, které z těchto škol máme, ukazují, že se školy s přechodem na on-line výuku vyrovnaly v tomto školním roce mnohem lépe, než tomu bylo na jaře 2020. Učitelé si díky svému velkému nasazení úspěšně rozšiřují své dovednosti učení v on-line prostředí. Používají různé aplikace určené k distanční výuce a adaptované učební prostředí. Zlepšila se a zintenzivnila komunikace mezi učitelem a žákem. Vidíme také, že učitelé spolu více spolupracují a sdílejí svou dobrou praxi uvnitř i vně své školy.

Naši pedagogičtí konzultanti přizpůsobili program podpory potřebám škol. Pořádají s pedagogy ze škol zapojených do projektu interaktivní on-line setkání, kde sdílejí nápady na lekce, metody a vhodné texty pro on-line výuku. Zaměřují se také na rozvoj kolegiální spolupráce mezi učiteli a společně reflektují dopad distanční výuky na učení dětí. Jde nám o to, aby i v těchto podmínkách byli úspěšní všichni žáci.

V čem vidíte největší nedostatek, který vznikl přechodem do online prostředí?

Největší problém vidíme tam, kde u mladších dětí nemohou rodiče zajistit z různých důvodů podporu a podnětné prostředí k učení. Tyto děti mohou být po návratu do normálního školního běhu velmi znevýhodněny. Další oblast, která se týká dětí všech věkových kategorií je sociální izolace. Nelze opomenout i fakt, že organizace a plánování on-line výuky je pro učitele časově i jinak mnohem náročnější.

Plánujete se dále tuto svou aktivitu rozvíjet a reflektovat dopady epidemie?

Systematickou reflexi dopadu epidemie nechystáme.  Budeme i nadále pokračovat v podpoře kolegiální spolupráce mezi učiteli, rozvoji čtenářství a pisatelství na školách s cílem, aby se každé dítě učilo naplno a s radostí. Po ukončení mimořádné situace chceme částečně zachovat pořádání interaktivních webinářů a on-line setkávání vedených našimi pedagogickými konzultanty a odborníky. Tímto způsobem se může aktivně zapojit více pedagogů než na setkáních vyžadujících osobní účast.

Podporujete také vysokoškoláky při studiu v zahraničí. Jak se vaši stipendisté vyrovnali s pandemií?

Reakce stipendistů na pandemii byly samozřejmě odlišné natolik, nakolik se lišila schopnost samotných univerzit zprostředkovat distanční výuku či její modifikovaný charakter. Většina z nich se velmi rychle přizpůsobila, hovoříme-li o plnění studijních povinností a termínů odevzdávání prací či online spouštění streamovaných přednášek, konzultací s profesory nebo praktických cvičení s lektory a spolužáky.

Jistě ale nebylo pro všechny snadné se rozhodnout, zda zůstat či odjet ze sídla univerzity a praktikovat studium na dálku z domova. Vzhledem k faktu, že univerzity se snaží, pokud to situace jen trochu v dané zemi dovolí, připravovat výuku kombinovanou, tedy online přednášky a prezenčně praktická cvičení, laboratoře či konzultace v malých skupinách za náležitých opatření, většina našich stipendistů zůstala v místě univerzity.

Co byste u zahraničních univerzit při reakci na covid-19 vyzdvihla nebo naopak zkritizovala?

Podle informací od stipendistů je pozitivní, že mnohdy konzervativně založené univerzity byly schopny během několika týdnů zavést sofistikovaný a pro většinu studentů přehledný ucelený systém distanční výuky a co víc – nejen výuky, ale i zjednodušený systém zkoušek či testování a následného hodnocení.

Jak byste zhodnotila situaci u nás v oblasti školství při reakci na pandemii? 

Pandemie zastihla všechny nepřipravené. Celoplošné uzavření škol z podobných důvodů byla v březnu nová unikátní zkušenost, jak pro nás, tak pro celý stát. Oblast školství se s přechodem na on-line výuku vyrovnala v tomto školním roce mnohem lépe, než tomu bylo na jaře 2020.

Z pohledu nadace nám ale chybí zohlednění potřeb sociálně znevýhodněných dětí, konkrétně mohu uvést chybějící výjimku pro ubytování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí na kolejích. Jsme přesvědčeni o tom, že v případě gymnázia Open Gate by těmto studentům prospěla možnost účastnit se distanční výuky z kolejí.

Více o aktivitách nadace se dozvíte na jejím webu www.kellnerfoundation.cz

SLEDUJTE NÁS!

Redakce

A jaké jsou vaše zážitky? O čem byste si chtěli přečíst v příštím čísle? Napište nám!