Poslední přípravné setkání XXIV. ročníku? Už? Je to tak. Čtyři měsíce utekly jako nic a tento ročník dospěl k pátému workshopu. Co jsme si na něm připravili?

Připravili jsme si toho hodně. Program v 9:30 zahájí Zbyněk Novotný, hlavní koordinátor. Po jeho úvodním projevu převezme mikrofon programová koordinátorka Hanka Nguyen, která delegátům sdělí vše potřebné k závěrečné konferenci, která nás čeká v březnu.

Následně se část delegátů přesune na tzv. moot court, tedy simulované soudní jednání, o teritoriálním sporu. Většina ale zůstane v aule, kde si vyslechne plenární projevy delegátů na téma Reforma OSN a rozlosuje si plenární projevy na závěrečnou konferenci.

Následovat budou čtyři vzdělávací semináře:

  • Vít Střítecký (FSV UK), Kybernetická bezpečnost: současné výzvy
  • Jan Marian (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU
  • David Ulvr a Petra Sýkorová (PF UK), Význam a práce v OSN
  • Dominik Stroukal (CEVRO Institut), Blockchain: Pitva falešného proroka
  • Janusz Konieczny (Nadační fond proti korupci), Postih klientelismu a korupce v praxi s mezinárodním přesahem
  • Ondřej Klípa (Fakulta sociálních věd UK), Rusko-ukrajinský konflikt mezi propagandou a mezinárodním právem

Pak už zbývá „jenom” celá odpolední orgánová část a přípravná část ročníku bude za námi. Další zastávka? Slavnostní zahájení konference…