Přijímací řízení pro 28.ročník je ukončeno

Summit je prestižní vzdělávací projekt, který pod záštitou Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) připravuje tým více než 60 dobrovolníků. Skládá se z 5 přípravných setkání a závěrečné konference.

Studenti středních a vysokých škol se ho účastní ve čtyřech různých modelech: OSN, G20, NATO a EU. Modely se liší složením účastníků i jednacími jazyky. Na této stránce naleznete obecné informace o jednotlivých modelech. Více o přípravném týmu se dozvíte zde.

Celkový počet delegátů

Uzávěrka příhlášek

Pro Model OSN 30. září 2022 (včetně)
Pro Modely NATO, G20 a EU 7. října 2022 (včetně)

Průběh ročníku

1. WS: 22. října
2. WS: 26. listopadu
3. WS: 17. prosince
4. WS: 21. ledna
5. WS: 25. února

Závěrečná konference: 30. března – 2. dubna

Středoškoláci

Pro studenty středních škol jsou určeny Modely OSN, NATO a G20.

Modelu OSN se studenti účastní po tří až pětičlenných delegacích a mají možnost zasedat v šesti simulovaných součástech organizace. Jednání probíhají v češtině. Více o agendách jednotlivých orgánů naleznete pod záložkou Modely zde. Seznam států naleznete zde.

Přihlašování do Modelu OSN je již ukončeno

Modelu NATO se účastní studenti jako jednotlivci. Jednacím jazykem je angličtina, toho se ale vůbec nelekejte! Pro účast v NATO zdaleka nemusíte mluvit anglicky perfektně, berte to jako příležitost se v jazyce zlepšit. Více o modelu NATO zde.

Přihlašování do Modelu NATO je již ukončeno

Modelu G20 se studenti účastní ve dvoučlenných delegacích, ve kterých pak zastupují členský stát při jednání. Jednání probíhají v češtině. Pro více informací o tomto novém modelu klikněte zde.

Přihlašování do Modelu G20 je již ukončeno

Vysokoškoláci

Studentům vysokých škol je určen Model EU. V rámci něj zastávají především pozice ministrů členských zemí v simulované Radě Evropské unie, ale i jiné role v dalších orgánech EU. Jednání v tomto Modelu probíhá v češtině. Účast v Modelu vám umožní poznat zajímavé lidi a může pro vás být skvělým odrazovým můstkem k dalším zajímavým stážím nebo studiu v zahraničí. Více o Modelu EU zde.

Přihlašování do Modelu EU je již ukončeno

Burza delegátů

Chceš se přihlásit do modelů OSN nebo G20 a hledáš kamarády do delegace? Využij naši burzu delegátů!

Pusťte si náš podcast Summit talks a zjistěte,
 o čem jednáme!

A co koronavirus?

Neboj se, koronavirus nás nezastaví. Jsme v úzkém kontaktu s pražskou hygienickou stanicí ohledně plánovaných opatření a snažíme se připravit na všechny možné varianty konání projektu. Z předminulého ročníku už máme zkušenost s organizováním summitu v online verzi a i v případě této nemilé varianty jsme schopní poskytnout účastníkům kvalitní program.