Nauč se mluvit na veřejnosti, argumentovat a hledat kompromisy, ale hlavně poznej nové přátele! Přihlas se na Summit.

Přijímací řízení jubilejního XXX. ročníku proběhne v září 2024. Pokud máte zájem uspořádat akci na vaší škole, navštivte sekci doprovodných projektů.

 

Info • Středoškoláci  Vysokoškoláci

Pražský studentský summit je vzdělávací projekt, který pod záštitou Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) připravuje tým více než 60 dobrovolníků. Skládá se z 5 přípravných setkání a závěrečné konference. K účasti na projektu je potřebné úspěšně absolvovat přijímací řízení. Abychom pro vás mohli program úspěšně zorganizovat, podmínkou účasti je uhrazení symbolického účastnického poplatku 1000 korun.

Studenti středních a vysokých škol se mohou hlásit do čtyř různých modelů: OSN, NATO, G20 a EU. Modely se liší složením účastníků i jednacími jazyky. Na této stránce naleznete všechny obecné informace o přijímacích řízeních a jednotlivých modelech. Více o přípravném týmu se dozvíte zde.

Celkový počet delegátů

Pusťte si náš podcast Summit talks a zjistěte,
o čem jednáme!

Středoškoláci

Pro studenty středních škol je určen model OSN, model G20 a model NATO.

Model OSN

Do modelu OSN se studenti hlásí ve tří až pětičlenných delegacíchmají tak možnost zasedat v šesti simulovaných institucích této mezinárodní organizace, během XXIX. ročníku se bude jednat konkrétně o HRC, WHO, UNEA, UNODC, ILO a UNSC. Více informací o jednotlivých orgánech naleznete pod záložkou Modely zde.

Jednání v modelu OSN probíhají v českém a slovenském jazyce. Přijímací řízení, které spočívá v samostatném zpracování zadaných úloh, probíhalo od 1. do 29. září 2023.

Přijímací řízení XXIX. ročníku již skončilo

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Model G20

Simulace modelu G20 je specifická tím, že dvojice delegátů zastupují společně jeden stát ve stejné jednací místnosti, musí proto úzce spolupracovat. Nejnovější model na Pražském studentském summitu jedná v češtině a slovenštině a vhodný je pro úplné nováčky i ty, kteří již mají se simulacemi předchozí zkušenost. Přijímací řízení do modelu G20 probíhalo od 1. září do 6. října 2023. Více o modelu G20 najdete zde.

Model NATO

Do modelu NATO se hlásí studenti jako jednotlivci. Jednacím jazykem je angličtina, ale není nutná její perfektní znalost – přípravná setkání slouží právě především k získání sebejistoty v diplomatické komunikaci. Přijímací řízení do modelu NATO probíhalo od 1. září do 6. října 2023. Více o modelu NATO najdete zde.

Vysokoškoláci

Model EU

Studentům vysokých škol je určen model EU. V rámci něj jako jednotlivci zastávají pozice ministrů členských zemí v simulované Radě Evropské unie, jednání probíhá v češtině. Účast při jednání EU vám umožní poznat zajímavé lidi a může pro vás být skvělým odrazovým můstkem k dalším zajímavým stážím nebo studiu v zahraničí. Přijímací řízení probíhalo od 1. září do 6. října 2023. Více o modelu EU zde.

Pozorovatelé 

Pozice je určena pro studenty vysokých škol, předchozí účast není podmínkou. Jako pozorovatelé se účastníte celého ročníku, tedy 5 workshopů a konference. Vaše pozice se od té delegátské liší v tom, že místo státu zastupujete organizaci. Při jednání tak nemáte hlasovací právo. Letos se jedná o následující pozice: ILO – Bureau for Worker’s Activities (ACTRAV), ILO – International Organisation of Employers (IOE), HRC – Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

 

 

Informace, které nám sdělíte, využíváme jen k účelům v rámci projektu, více se dozvíte zde.