#TohleJePřijímacíŘízení

Pražského studentského summitu se studenti mohou zúčastnit ve třech různých modelech: OSN, NATO a EU. Modely se liší složením účastníků i jednacími jazyky. Na této stránce naleznete všechny obecné informace o přijímacích řízeních a jednotlivých modelech.

Termíny

Přihlašování na Summit probíhá:

UNSC – 10 nestálých členů

1. až 14. září 2018

OSN

1. až 28. září 2018

NATO

1. září až 13. října 2018

EU

1. září až 13. října 2018

Středoškoláci

Pro studenty středních škol je určen Model NATO a Model OSN.

Do Modelu OSN se studenti hlásí po 3 až 5 členných delegacích a mají možnost zasedat v 7 simulovaných orgánech této organizace. Výjimku tvoří smíšené řízení do UNSC, kde je 5 stálých členů tvořeno delegáty z přijatých delegací a zbylých 10 nestálých členů je vybráno na základě individuálního přijímacího řízení. Jednání probíhají v češtině. Registrace probíhá od 1. do 28. září 2018, individuální přijímací řízení do UNSC pak probíhá pouze od 1. do 14. září 2018.

Do Modelu NATO se hlásí studenti jako jednotlivci. Jednacím jazykem angličtina. Jde tedy o větší výzvu a přiblížení se světu skutečných diplomatických jednání. Registrace probíhá od 1. září do 13. října 2018.

Vysokoškoláci

Studentům vysokých škol je určen Model EU. V rámci něj zastávají pozice ministrů členských zemí v simulované Radě Evropské unie. Jednání v tomto modelu probíhá v češtině. Registrace probíhá od 1. září do 13. října 2018.