#TohleByloPřijímacíŘízení

Přijímací řízení XXIV. ročníku Pražského studentského summitu již proběhlo během září a října 2018. Zkuste napsat na naši Burzu delegátů a třeba se vás ujme nějaká delegace, které během ročníku odpadne některý z jejích členů.

Studenti se hlásili do tří různých modelů OSN, NATO a EU. Modely se liší složením účastníků i jednacími jazyky. Na této stránce naleznete všechny obecné informace o přijímacích řízeních a jednotlivých modelech.

Termíny

Přihlašování na XXIV. ročník Summitu již proběhlo!

Možná příští rok?

Přijímací řízení do nového ročníku zpravidla probíhá v září a říjnu.

Letos ještě můžeš zkusit
Burzu delegátů!

Středoškoláci

Pro studenty středních škol je určen Model NATO a Model OSN.

Do Modelu OSN se studenti hlásí po 3 až 5 členných delegacích a mají možnost zasedat v 7 simulovaných orgánech této organizace. Výjimku tvoří smíšené řízení do UNSC, kde je 5 stálých členů tvořeno delegáty z přijatých delegací a zbylých 10 nestálých členů je vybráno na základě individuálního přijímacího řízení. Jednání probíhají v češtině. Registrace tradičně probíhá během září.

Do Modelu NATO se hlásí studenti jako jednotlivci. Jednacím jazykem angličtina. Jde tedy o větší výzvu a přiblížení se světu skutečných diplomatických jednání. Registrace probíhá zpravidla probíhají od začátku září do půlky října.

Vysokoškoláci

Studentům vysokých škol je určen Model EU. V rámci něj zastávají pozice ministrů členských zemí v simulované Radě Evropské unie. Jednání v tomto modelu probíhá v češtině. Registrace probíhá zpravidla od září do půlky října.