V pátek 9. března 2018 byla zahájena Závěrečná konference XXIII. ročníku Pražského studentského summitu. Následovala třídenní diplomatická simulace v Kongresovém centru Praha, kde se účastníci projektu vžili do rolí diplomatů a pokusili se přijmout dokumenty k různým tématům.

Konference byla odstartována v Hotelu Ambassador – Zlatá Husa na Václavském náměstí před zraky více než 400 hostů. Ke studentům promluvilo mnoho zajímavých řečníků. Mezi nimi byl například občanský aktivita a prezidentský kandidát Marek Hilšer, americký velvyslanec Stephen B. King nebo ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek. Mezi další hosty, kteří přednesli studentům své motivační projevy, patřila například moderátorka DVTV Daniela Drtinová, která pohovořila o důležitosti médií ve svobodné společnosti, nebo filozof Václav Bělohradský.

Po slavnostním zahájení se účastníci přesunuli do Rezidence primátora hlavního města Prahy, kde se v reprezentativních prostorách s ostatními studenty mohli pobavit o jejich prioritách pro nadcházející jednání. V sobotu 10. března již vypukla třídenní diplomatická jednání v prostorách Kongresového centra Praha, kde se studenti v rámci jednotlivých modelů a orgánů věnovali náročným jednáním o různých tématech.

Mezi témata letošní konference patřila například bezpečnostní situace v Sýrii, práva LGBTIQ, trest smrti nebo kybernetická kriminalita. Účastníci projektu během simulace měli co nejvěrněji zastávat pozice jimi zastupovaných států a konsensuálně dojít k přijetí dokumentu, který vyjadřuje stanovisko daného orgánu nebo modelu k projednávané věci.