V rámci projektu Staň se diplomatem! se náš tým vydal do Plzně, kde 18. října 2018 proběhla první regionální simulace tohoto ročníku.

Události se zúčastnilo 14 žáků z 5 škol v Plzeňském kraji a konala se v prostorách Knihovny města Plzeň. Program pro účastníky začal v 9 hodin ráno a trval až do pozdního odpoledne. Žáci si v jeho rámci vyslechli nejdříve krátkou přednášku o mezinárodních organizacích v čele s OSN a její Radou bezpečnosti následovanou seznámením se s hlavním tématem jednání, kterým byla bezpečnostní situace v Jemenu. Po přednáškách přišla řada i na žáky, kteří se v rámci několika interaktivních her seznámili. Následně byli účastníci obeznámeni s jednacím řádem a mohlo se přistoupit k hlavnímu bodu programu: simulovanému jednání Rady bezpečnosti OSN, při kterém se vžili do rolí delegátů jednotlivých členů Rady bezpečnosti, kteří zastupovali zájmy svých zemí při velmi ožehavém tématu bezpečnostní situace v Jemenu.

Staň se diplomatem! je projekt zaměřený na žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků nižších gymnázií. Za cíl má rozšířit mezi žáky povědomí o mezinárodních vztazích a organizacích v nich figurujících, jelikož tato problematika bývá v rámci standardní školní výuky podceňovaná. A vzhledem k zájmu o regionální simulace se dá usoudit, že žáci a jejich učitelé a rodiče si myslí to samé.

Plzeňská simulace byla první ze čtyř dosud naplánovaných regionálních simulací. Staň se diplomatem! tento rok navštíví ještě Hradec Králové, Zlín a Liberec.