Přestože žijeme v jedné z nejliberálnějších dějinných epoch, ve které se ochrana lidské důstojnosti, rovnosti a svobod bere až za automatickou, občas přijdou chvíle, kdy si řekneme: „No já nevím, ale takhle to podle mě vypadat nemá.” 

A jak si jednou přiznáme, že svět není tím ideálním prosluněným místem a skutečnosti jako utlačování menšin, rasová nenávist, homofobie nebo všechny možné druhy nerovností existují v naší těsné blízkosti bez toho, aniž by to většinovou společnost vytrhlo z míry, může se dostavit pocit bezvýchodné úzkosti. S ní ale také pořádná chuť něco změnit. 

Tento díl seriálu o studentském aktivismu představuje krátký výčet možností a tipů, jak ke změně můžeme naší troškou přispět i když nesedíme v Parlamentu nebo nerozhodujeme v soudní síni. Nejsme totiž tak bezmocní, jak by se tváří v tvář kolosům zákonů, státních režimů nebo lidské ignorace mohlo zdát. 

Odlepovat nálepky

Začít u prohlubování svých znalostí o daných tématech je skvělý první krok. Obzvlášť na sociálních sítích se to totiž jen hemží neúplnými informacemi a zkratkovitými nálepkami, které mají často hanlivý podtext, působí až jako nadávky nebo sprostá slova. 

Komentáře typu „feministky se rády poslouchají a musí se zviditelňovat…popíráním přirozené struktury rodiny…” či „feministky jsou zamindrákovaný ženský” se například objevují pod facebookovými příspěvky jednoho českého politika horlivě hájícího tradiční” hodnoty. Přitom například skrze články nebo zprávy z výzkumu iniciativy Česká ženská lobby si můžete opravdu snadno ověřit, že feministické směry jsou různorodé a pojem „feministka” nemusí nutně označovat jen militantní, radikální ženy odhodlané nastolit matriarchát.

Česká ženská lobby je sítí 36 ženských organizací a jejich záběr v činnostech je široký. Spadají pod ni například organizace Konsent, Nesehnutí, rodinné centrum PEXESO, Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) nebo Manusha. Stojí za to seznámit se s prací, kterou tyto organizace odvádí, zúčastnit se jimi pořádaných akcí nebo třeba finančně přispět na jejich chod.

Každopádně nálepek je nespočet a zjištění, jaký obsah se za nimi skrývá, nám vůči nim vytváří rezistenci. Nenecháme si tudíž zkreslit pohled na určité skupiny lidí. Svět totiž není jednoduchý, černobílý. Tak se zajímejte, vysvětlujte a odlepujte.

„V rozmanitosti je krása a síla”

Barevnost, rozmanitost a překvapivost života je bezbřehá. A i když se Maya Angelou kdysi vyslovila, že v rozmanitosti je krása a síla”, občas spíše než krásu plodí nenávist a místo síly ukazuje slabost. Slabost a neschopnost přijmout nové, neobvyklé, divné” nebo nedejbože netradiční.

I tuto agendu pokrývá Amnesty International, nezávislé mezinárodní hnutí bojující proti bezpráví a porušování lidských práv. Jeho členové vypracovávají reporty (ze začátku ledna třeba o násilí, kterého se dopouští běloruské orgány na migrantech na polsko-běloruské hranici), sledují případy nespravedlivě stíhaných lidí a vyvíjí tlak na vládní garnitury skrze petice. Ty můžete podepsat i vy, a ovlivnit tak vývoj případů. 

Každoročně též Amnesty International organizuje v prosinci akci Maraton psaní dopisů. Ručně psané dopisy s výzvami na osvobození těch, jimž bylo učiněno bezpráví, jsou rozesílány do celého světa. Jak se můžete zapojit, se dočtete na webových stránkách Amnesty International.

Projekty na efektivnější integraci cizinců v ČR a na podporu romské komunity, kdy je zajišťována edukace či stáže, zprostředkovává nezisková organizace Slovo 21. Ta se sociální nerovnost a bariéry mezi cizinci a Čechy snaží odbourávat už více než dvacet let. Pokud vás tematika zajímá, sledujte její činnost na webu a sociálních sítích nebo organizaci podpořte finančně.

Hlas ponižovaným

Pod záštitou předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila byla Českobratrskou církví evangelickou vyhlášena literární soutěž, ve které mají žáci a studenti ve dvou kategoriích napsat esej na téma „Nejsem rasista, ale…” Soutěž je vyhlášena v rámci iniciativy Dáváme hlas ponižovaným. Přihlásit se můžete do 18. 2. 2022. O požadavcích i odměnách se dočtete na webových stránkách Českobratrské církve evangelické. 

Co hraje všemi barvami, je duhová vlajka symbol LGBTQ+ komunity a také logo Prague Pride. Organizace nepořádá jen srpnový průvod, který ve společnosti budí protichůdné nálady. Zřídila například poradnu Sbarvouven.cz, která pomáhá lidem učinit coming out, projekt #ozvise, jenž pomáhá obětem předsudečného násilí, nebo poskytuje právní poradenství. Můžete se zúčastnit třeba Fun&Run běhu proti homofobii a stigmatizaci HIV+ osob, přečíst si články o aktuálních problematikách nebo participovat posláním finančního daru.

Pokud vás nenechává klidnými situace, kdy homosexuální páry v registrovaném partnerství nemají přiznána všechna práva, jaká manželství zajišťuje osobám stejného pohlaví, můžete podepsat petici za manželství pro všechny od iniciativy Jsme fér. Na jejích webových stránkách naleznete mimo jiné i shrnutí rozdílů mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím. Můžete se také podívat na dokument Zákon lásky, který sleduje Jsme fér od samého začátku v jejich lobování za manželství pro všechny.

Závěrem

Je asi utopické myslet si, že lze přemoci nerovnost. Obklopuje nás totiž, ať chceme nebo ne. Někdy je logická a přirozená jako když se 5 nerovná 18, někdy vykonstruovaná a nefér. To, že se 5 nerovná 18, vyjadřuje různost čísel. To, že člověk ve stejné pozici nemá přiznaná ta samá práva jako druhý nebo je pro svou odlišnost ponižován, vyjadřuje mnohé o naší společnosti. Doplňte si sami.

Zmíněná příkoří pravděpodobně ze zemského povrchu odstranit nelze. Je ale moc fajn vědět, že proti nim nejsme bezbranní.

Michaela Staňková

Michaela Staňková

backoffice

michaela.stankova@amo.cz

více informací ▼

Míša, alias Stanice, už 3. rokem studuje práva v Brně. Letos ji ale krom Brna najdete taky na německo-polském pomezí –⁠ v tom správném Frankfurtu –⁠, kde bude trávit podzimní semestr v rámci Erasmu. Hodno zmínění je též, že se v letošním roce stala matkou (adoptivní) jedné krásné žáby rosnice, kterou, stejně jako svou fenku Annie, bezmezně miluje. Na Summitu se bude letos věnovat hlavně přípravě regionů.