ÚSTECKÝ KRAJ

Regionální simulace v rámci projektu „Staň se diplomatem!“ se pro žáky 8. a 9. tříd (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) z Ústeckého kraje bude konat v pátek 22. 11. 2019. Akce proběhne v prostorách Rektorátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně od 09:00 do 16:00.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 

Místo konání:  Rektorát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96

Registrace: 8:45 – 09:00

Dopolední část: 09:00 – 12:00

Odpolední část: 13:00 – 16:00

Stravování: Pitný režim a oběd v přilehlé restauraci je pro účastníky zajištěn.

Pedagogický doprovod: Pro pedagogický doprovod žáků během simulace alternativní program zajištěn nebude.

Potvrzení o účasti: Vydáváme pro účastníky na místě na požádání.

Náklady na cestu do Ústí nad Labem: Hradí vybraným účastníkům z jiných měst pořadatel.

KONTAKTNÍ OSOBY

Kontaktní osoba pro organizační záležitosti: Radek Mazuch

Kontaktní e-mail: radek.mazuch@amo.cz

Kontaktní telefon: +420 702 284 429

Kontaktní osoba k projektu: Markéta Gregorová

Kontaktní e-mail: marketa.gregorova@amo.cz

Kontaktní telefon: +420 607 101 059

Fotografie z události