Klub PSS Alumni
Klub PSS Alumni je novým projektem Asociace pro mezinárodní otázky, který cílí na vytvoření komunity z bývalých účastníků a účastnic Pražského studentského summitu. V rámci projektu chceme členům a členkám Klubu poskytnout prostor pro znovunavázání kontaktu s projektem a přáteli, které na Summitu poznali, a nabídnout jim možnost účasti na řadě diskusí, workshopů a setkání zaměřených na osobní i profesní rozvoj.

Pražský studentský summit příští rok oslaví 30 let své existence. Spolu se svým předchůdcem, Pražským modelem Spojených národů (PMUN), přinesl projekt za dobu svého působení nezapomenutelné zážitky už přes 5000 studentkám a studentům ze středních a vysokých škol. 

Mnozí účastníci a účastnice na Summit vzpomínají jako na vysoce formující zážitek. Řadu z nich výrazně ovlivnil ve výběru vysoké školy či profesní dráhy, někteří na projektu navázali dlouhotrvající přátelství nebo na něm našli své životní partnery. Bývalé delegáty a delegátky můžete potkat na řadě pozic ve veřejném a soukromém sektoru a není žádným tajemstvím, že se na přípravě projektu podíleli také dva poslední ministři zahraničí.

I my si uvědomujeme bohatou historii Pražského studentského summitu a jeho výrazný vliv na životy svých účastníků. U příležitosti oslavy 30 let tohoto projektu bychom chtěli na tento odkaz navázat a vytvořit platformu, která vám, summitím alumni, pomůže nalézt cestu zpět k projektu a k sobě navzájem. Zároveň vám pak chceme dát prostředky, abyste potenciál v komunitě tkvící mohli řádně využít. Ať už se chcete pouze potkat se starými přáteli nebo stojíte o další vzdělávání, rozvoj a networking, v rámci Klubu PSS Alumni k tomu dostanete příležitost.

Chcete se stát členem nebo členkou Klubu PSS Alumni a být informováni o dalším vývoji a akcích týkajících se komunity? Přihlaste se pomocí formuláře!

  • Registrace
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Štěpán Komárek

Štěpán Komárek

koordinátor klubu PSS Alumni

stepan.komarek@amo.cz
+420 728 401 154

více informací

Štěpán strávil na Summitu tři roky jako člen přípravného týmu v různých pozicích, mimo jiné jako programový koordinátor projektu. Nyní má na starosti tvorbu a koordinování Klubu sdružujícího bývalé účastníky a účastnice Pražského studentského summitu. Studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Projekt byl podpořen Nadací OSF z programu Stronger Roots, který je financován Evropskou unií z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Program Stronger Roots posiluje odolnost a stabilitu neziskových organizací a přispívá k jejich většímu propojení s veřejností.

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Nadace OSF. Evropská unie ani Nadace OSF za ně nenesou odpovědnost.