Přijímací řízení do modelu EU

Zde najdeš informace o přijímacím řízení do Modelu EU. Nevíš, jak Model EU funguje? V tom případě si nejdříve přečti informace o Modelu EU. Víš vše potřebné? Tak můžeme začít s přihlašováním!

Jak se přihlásíš? Může to znít složitě, ale je to jednoduché.

  1. krok: Zamysli se nad zadáním dvou krátkých esejí a sepiš je!
  2. krok: Odpověz na alespoň 2 ze 4 otevřených otázek!
  3. krok: Zaregistruj se do našeho Informačního systému BADGE!
  4. krok: Vyplň přihlašovací formulář včetně krátkých esejí, odpovědí na otázky a preferovaných států EU, které bys rád zastupoval!
  5. krok: ODEŠLI PŘIHLÁŠKU!
  6. krok: Vyčkej na vyhlášení výsledků přijímacího řízení!
Přijímací řízení do Modelu EU končí 13. října

Přihlašovací eseje pro Model EU

Uchazeči mají za úkol napsat dvě krátké eseje na následující témata:

  1. Jsou Spojené státy americké Evropské unii spolehlivým spojencem? (dále jen “otázka č. 1”)
  2. Kdybys byl/a členským státem EU, tak kterým? (dále jen “otázka č. 2”)

Pro otázku č. 1 je dán rozsah 1400 – 1800 znaků včetně mezer. Pro otázku č. 2 je dán rozsah 700 – 1000 znaků včetně mezer.

Za eseje je možné získat maximálně 30 bodů. Za otázku č. 1 lze získat maximálně 20 bodů a za otázku č. 2 lze získat maximálně 10 bodů.

Přihlašovací otázky pro Model EU

1. Hledáme evropské město ležící na jedné z nejdelších evropských řek, jejíž pramen se nachází v nadmořské výšce, které odpovídá roku úmrtí anglického teologického reformátora, u nějž se později inspiroval i nejznámější český kazatel z Betlémské kaple. Město se „proslavilo“ nešťastnou veselkou, jejíž dobovou atmosféru skvěle vystihuje nejslavnější drama Bertolta Brechta s podtitulem „Kronika … války“. Při této veselce bylo celé město téměř zničeno a za oběť padlo přes 25 000 jeho obyvatel.

2. Která instituce Evropské unie byla založena ve stejném roce, kdy skončila okupační správa země, jejíž vrcholný představitel je o 2803 dní mladší než osoba, která v úřadu roku 2015, co do délky, překonala i svou praprababičku z 19. století?

3. Se kterou zemí má nejdelší všeobecně mezinárodně uznávanou pozemní hranici (z hlediska kompletní rozlohy) evropský stát, na jehož území se nachází speciální akademie, pečující o čistotu jeho jazyka, počet obcí na jeho území představuje plných 30 % ze všech evropských zemí a jeden z panovníků během jeho dlouhé historie usedl na trůn na pouhých 20 minut?

4. Jaké řeky protékají třísettisícovým městem, které plnilo mezi lety 1919-1939 funkci “dočasného hlavního města“ včetně přenesených pravomocí a sídla vlády, neboť to původní (a dnes opět fungující) bylo okupováno cizí mocností?

Kompletní informace o průběhu přijímacího řízení nalezneš zde.

Důležité dokumenty