Vážení čtenáři,

přinášíme Vám první vydání novin Chronicle XXIV. ročníku. Ačkoliv letos naše noviny doznaly několika zásadních změn, zejména pak nepravidelné vydávání a přesun části obsahu na náš web formou článků, řádné vydání novin vydání posílané do tisku a knihoven má stále své kouzlo. A i když tištěná verze je určena zejména pro účastníky našeho projektu, my věříme, že si v novinách příjemně počtete i v této, poněkud modernější a méně romantické online verzi.

Obsahem tohoto vydání je mimo jiné:

  • Vyvolení obránci světového míru?
  • 1. díl seriálu i propojení financí a mezinárodních vztahů
  • Popkulturní sloupek – The 100
  • Drogy
  • Sexuální násilí a Nobelova cena míru
  • Proč nejednáte, idioti?
  • a mnoho dalšího…