Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace (SPECPOL)

Čtvrtý výbor Valného shromáždění

Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace je čtvrtým ze šesti hlavních výborů Valného shromáždění, zabývající se klíčovými otázkami pokrývajícími široké spektrum témat – od otázek Blízkého východu (zejména Palestiny), přes efekty radioaktivního záření, až po mírové využití vesmíru. Takto široké spektrum témat, kterými se výbor zabývá, je reliktem jeho historického vývoje. Současnou agendu totiž výbor získal až momentem sloučení svých dvou předchůdců – čtvrtého výboru pro dekolonizaci (který ztratil většinu své tehdejší agendy po osamostatnění posledního poručenského území OSN) a sedmého, speciálního výboru pro politické otázky.

Svého zástupce má ve výboru každý z 193 členských států OSN. Výbor také pravidelně zpracovává rozsáhlou zprávu o peace-keepingových misích a přímo pod něj spadá několik klíčových podvýborů (např. výbor pro informace, výbor pro mírové využití vesmíru (COPUOS), zvláštní výbor pro peace-keepingové mise). Součástí agendy čtvrtého výboru je také Univerzita pro mír zřizovaná OSN.

Na Summitu

SPECPOL na Summitu otevírá jak předsednictvu, tak účastníkům nevídané možnosti – v rámci simulovaných orgánů je totiž naprostou (jedinou) novinkou. Čtvrtý výbor ještě nikdy v historii na Summitu simulován nebyl. Má tak neobyčejný potenciál oslovit jak nováčky, tak zkušené delegáty a nabídnout jim cenné znalosti, dovednosti a zážitky, ale i něco, co ještě neměli možnost zažít.

Témata jednání

  • Prevence násilných střetů Izraele a Palestiny
  • Vnitřně přesídlené osoby
  • Revize mezinárodní spolupráce v otázce volebního monitoringu

Počet účastníků

Tým SPECPOL

Štěpán Doležal  Sára Abboudová  Anna Švaňhalová  Anna Ho  Filip Slaný  Tomáš Brabec