Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC)

První výbor Valného shromáždění OSN, který se zabývá tématy odzbrojení a mezinárodní bezpečnosti.
Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost je považován za jeden z nejdůležitějších pracovních výborů Valného shromáždění OSN. Každý členský stát Organizace spojených národů je v něm zastoupen jedním hlasem.

Oproti Radě bezpečnosti, která bezprostředně reaguje na ohrožení světového míru v podobě válečných konfliktů nebo teroristických útoků, Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost pomáhá vytvářet prostředí, které by vzniku takových situací předcházelo. Jeho nástroje zahrnují především tzv. soft law, tedy doporučení a výzvy, které navrhuje ke schválení Valnému shromáždění OSN; na jeho půdě či ve spolupráci s ním mohou vznikat také návrhy nových mezinárodních smluv.

Odzbrojení je totiž postaveno na principech spolupráce, vzájemnosti a důvěry, proto tedy snižování arzenálu není možné vynutit silou. Valné shromáždění ročně schválí na základě práce DISEC 40 až 50 % rezolucí.

Na Summitu

V průběhu přípravných setkání se bude předsednictvo soustředit především na rozvoj schopností delegátů. Bude se snažit probudit v nich odvahu mluvit před lidmi, dodat odhodlání vyhledávat a ověřovat si informace nebo ukázat sílu kvalitní argumentace. Ke všem těmto dovednostem dostanou delegáti tolik informací, aby je mohli dál sebevědomě využívat a rozvíjet na summitu i jinde.

Přípravnými setkáními se ponese linka problematiky jaderných zkoušek. Na tomto bodu agendy budou mít delegáti možnost rovnou zkoušet nové dovednosti v praxi. Na konferenci tak budou připravení se vypořádat s problematikou chemických zbraní i bezpečnostní situace ve Střední Africe.

Tým DISEC

Matěj Frouz Tereza Jedličková • Tomáš Kovář Jiří Rajtr • Lucie Vodvářková