Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC)

První výbor Valného shromáždění OSN, který se zabývá tématy odzbrojení a mezinárodní bezpečnosti.

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost je považován za jeden z nejdůležitějších pracovních výborů Valného shromáždění OSN. Každý členský stát Organizace spojených národů je v něm zastoupen jedním hlasem.

Oproti Radě bezpečnosti, která bezprostředně reaguje na ohrožení světového míru v podobě válečných konfliktů nebo teroristických útoků, Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost pomáhá vytvářet prostředí, které by vzniku takových situací předcházelo. Jeho nástroje zahrnují především tzv. soft law, tedy doporučení a výzvy, které navrhuje ke schválení Valnému shromáždění OSN; na jeho půdě či ve spolupráci s ním mohou vznikat také návrhy nových mezinárodních smluv.

Odzbrojení je totiž postaveno na principech spolupráce, vzájemnosti a důvěry, proto tedy snižování arzenálu není možné vynutit silou. Valné shromáždění ročně schválí na základě práce DISEC 40 až 50 % rezolucí.

Na Summitu

V rámci přípravných setkání budeme klást důraz především na práci s informacemi, argumentaci, kritické myšlení, ale také na metodiku sebevědomého projevu. Navštíví nás hosté, kteří jsou experty v bezpečnostně-právní problematice, ale také mladí lidé, kterým se podařilo dosáhnout úspěchů v oblasti rozšiřování informační gramotnosti.

Tým DISEC

Tereza Ondráčková  Pavel Fišer  Šárka Janáková  Václav Malina  Jaroslav Kopřiva  Anna Martínková