Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC)

První výbor Valného shromáždění OSN, zabývající se tématy odzbrojení a mezinárodní bezpečnosti.

První výbor Valného shromáždění OSN pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost je klíčovým pracovním výborem v otázkách zamezování konfliktů a budování stability mezi státy. Každý členský stát Organizace spojených národů je v něm zastoupen jedním hlasem.

Oproti Radě bezpečnosti, která bezprostředně reaguje na ohrožení světového míru v podobě válečných konfliktů nebo teroristických útoků, Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost pomáhá vytvářet prostředí, které by vzniku takových situací předcházelo. Jeho nástroje zahrnují především tzv. soft law, tedy doporučení a výzvy, které navrhuje ke schválení Valnému shromáždění OSN; na jeho půdě či ve spolupráci s ním mohou vznikat také návrhy nových mezinárodních smluv. 

Odzbrojení je totiž postaveno na principech spolupráce, vzájemnosti a důvěry, proto tedy snižování arzenálu není možné vynutit silou. Valné shromáždění ročně schválí na základě práce DISEC 40 až 50 % rezolucí.

Na Summitu

V průběhu přípravných setkání se bude předsednictvo soustředit především na rozvoj schopností delegátů. Bude se snažit probudit v nich odvahu mluvit před lidmi, dodat odhodlání vyhledávat a ověřovat si informace nebo ukázat sílu kvalitní argumentace. To celé bude zastřešeno snahou maximálně zapojit delegáty do simulovaného jednání již během přípravných setkání.  Ke všem těmto dovednostem dostanou delegáti tolik informací, aby je mohli dál sebevědomě využívat a rozvíjet na summitu i jinde.

Během přípravných setkání se účastníci seznámí s otázkami kybernetické bezpečnosti, zapojení dětských vojáků v ozbrojených konfliktech a v neposlední řadě regulace obchodu se zbraněmi. Na těchto otázkách si postupně vyzkouší rozličné dovednosti od přednesení projevu po sepsání návrhu rezoluce. Díky tomu na závěrečné konferenci budou připraveni vyřešit nejen tyto body agendy, ale i připravit návrh nové mezinárodní smlouvy.

Témata jednání

  • Dětští vojáci
  • Kybernetická bezpečnost
  • Regulace obchodu se zbraněmi

Tým DISEC

Jiří Rajtr  Štěpán Kubičina • Jana Gallistlová Marie Šmejkalová • Rafael Daniel Berti  Martin Gráf 

Počet účastníků