Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC)

Úřad pro drogy a kriminalitu dává účastníkům možnost nahlédnout pod pokličku boje s organizovaným zločinem na té nejširší mezinárodní úrovni. Do jeho působnosti spadá celé spektrum otázek od kybernetické kriminality, přes obchod s návykovými látkami a praní špinavých peněz až po problematiku držení zbraní. Na Summitu je UNODC po loňské premiéře nejmladším orgánem.

Reálná předloha našeho simulovaného Úřadu byla založena v roce 1997 ve Vídni. UNODC se skládá ze dvou řídících komisí – Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost (CCPCJ) a Komise OSN pro narkotika (CND). Každá má své specifické zaměření. Delegáti si vyzkouší role v obou komisích, přičemž letošní ročník se bude soustředit převážně na agendu CCPCJ.

Účastníci XXIV. ročníku se mohou v UNODC těšit na projednávání otázek nedovoleného držení zbraní, boje s obchodem s lidmi, či odkrývání lukrativního obchodu s padělanými léky. Díky tomu si odnesou mnoho poznatků nejen o fungování zločinných organizací ale i o orgánech, které proti nim přímo, či nepřímo zasahují.

Tým UNODC

Jan Doležal  Nikola Chvátalová Eva Poláková  Filip Rück  Lukáš Tamchyna  Matěj Frouz