Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC)

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu má za cíl podpořit úlohy OSN v oblasti kontroly drog a prevence zločinnosti a terorismu. Poskytuje technické poradenství, statistické údaje a monitoring souvisejících trendů v oblastech spojených s drogami. Zároveň pomáhá navrhovat legislativu a školit justiční pracovníky.

UNODC je řízen dvěma orgány – Komisí OSN pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice; CCPCJ) a Komisí OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs; CND).

CND se podílí na informování světové veřejnosti o nebezpečích plynoucích z užívání drog a o související kriminalitě. Poskytuje platformu pro mezinárodní spolupráci a upravuje seznamy látek spadající pod režim mezinárodní kontroly.

CCPCJ schvaluje mandát expertních pracovních skupin, které řeší aktuální témata a zpracovávají studie a návodné strategie. Dále nabízí technickou pomoc státům, které ji v oblasti působnosti Komise potřebují.

Z rezolucí těchto dvou komisí vyplývají úkoly pro činnost samotného UNODC. Velkou pozornost úřad rovněž věnuje boji s mezinárodním organizovaným zločinem, obchodem s lidmi a střelnými zbraněmi, finanční kriminalitou, korupcí a terorismem.

Na Summitu

UNODC letos nabídne účastníkům unikátní možnost nahlédnout do zákulisí boje s různými druhy kriminality. Během ročníku se budeme věnovat agendě regulace zbraní, zabývat se problematikou reintegrace vězňů a odhalovat komplikace spojené se syntetickými drogami. Mimo faktických znalostí se předsednictvo UNODC bude snažit rozvíjet měkké dovednosti svých delegátů. Spolu s vyhledáváním a ověřováním faktů to bude například podání kvalitní argumentace a rozvoj smysluplného projevu. Především se ale předsednictvo pokusí vám předat chuť a odvahu překonávat sám sebe.

Témata jednání

  • Regulace zbraní
  • Reintegrace vězňů 
  • Syntetické drogy

Tým UNODC

Zuzana Zavřelová Ondřej Sobol Kateřina Špálová Ota Brzák Eliška Kuthanová Jindřich Bluma