Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC)

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu má za cíl podpořit úlohy OSN v oblasti kontroly drog, prevence zločinnosti a terorismu. Poskytuje technické poradenství, statistické údaje a monitoring souvisejících trendů v oblastech spojených s drogami. Zároveň pomáhá navrhovat legislativu a školit justiční pracovníky.

UNODC je řízen dvěma orgány – Komisí OSN pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice; CCPCJ) a Komisí OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs; CND).

CND se podílí na informování světové veřejnosti o nebezpečích plynoucích z užívání drog a o související kriminalitě. Poskytuje platformu pro mezinárodní spolupráci a upravuje seznamy látek spadající pod režim mezinárodní kontroly.

CCPCJ schvaluje mandát experních pracovních skupin, které řeší aktuálními témata a zpracovávají studie a návodné strategie. Dále nabízí technickou pomoc státům, které ji v oblasti působnosti Komise potřebují.

Z rezolucí těchto dvou komisí vyplývají úkoly pro činnost samotného UNODC. Velkou pozornost Úřad rovněž věnuje boji s mezinárodním organizovaným zločinem, obchodem s lidmi a střelnými zbraněmi, finanční kriminalitou, korupcí a terorismem.

Na Summitu

UNODC letos nabídne účastníkům unikátní možnost nahlédnout do zákulisí boje s různými druhy kriminality. Během ročníku se totiž budeme věnovat agendě obchodu s lidmi, budeme bojovat se zneužíváním policejních pravomocí, a taktéž se budeme snažit vyřešit komplexní a celosvětový problém pytláctví. Mimo faktických znalostí se předsednictvo Úřadu bude snažit rozvíjet měkké dovednosti svých delegátů. Spolu s vyhledáváním a ověřováním faktů to bude například vysvětlení kvalitní argumentace a rozvoj smysluplného projevu. Především se ale předsednictvo pokusí vám předat chuť a odvahu překonávat sám sebe.

Témata jednání

  • Obchod s lidmi
  • Boj proti pytláctví
  • Zneužívání policejní pravomoci

Tým UNODC

Marie Šmejkalová  František Tichý  Zuzana Zavřelová  Klára Kolevská  Tereza Hrachovcová  Ondřej Sobol