Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC)

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu má za cíl podpořit úlohy OSN v oblasti kontroly drog, prevence zločinnosti a terorismu. Poskytuje technické poradenství, statistické údaje a monitoring souvisejících trendů v oblastech spojených s drogami. Zároveň pomáhá navrhovat legislativu a školit justiční pracovníky.

UNODC je řízen dvěma orgány – Komisí OSN pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice; CCPCJ) a Komisí OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs; CND).

CND se podílí na informování světové veřejnosti o nebezpečích plynoucích z užívání drog a o související kriminalitě. Poskytuje platformu pro mezinárodní spolupráci a upravuje seznamy látek spadající pod režim mezinárodní kontroly.

CCPCJ schvaluje mandát experních pracovních skupin, které řeší aktuálními témata a zpracovávají studie a návodné strategie. Dále nabízí technickou pomoc státům, které ji v oblasti působnosti Komise potřebují.

Z rezolucí těchto dvou komisí vyplývají úkoly pro činnost samotného UNODC. Velkou pozornost Úřad rovněž věnuje boji s mezinárodním organizovaným zločinem, obchodem s lidmi a střelnými zbraněmi, finanční kriminalitou, korupcí a terorismem.

Na Summitu

UNODC se po čtyřleté pauze vrací opět do řad simulovaných orgánů na Pražském studentském summitu. Nabídne účastníkům unikátní možnost nahlédnout do zákulisí boje s mezinárodním zločinem a drogami. V tomto téměř premiérovém ročníku se na programu ocitne boj proti korupci, nevyhneme se pašování drog v oblasti tzv. Zlatého Půlměsíce a budeme se snažit pomoci téměř bezbranným tvorům živočišné říše v rámci trestné činnosti v oblasti rybolovu.

Mimo faktických znalostí se předsednictvo Úřadu bude snažit rozvíjet měkké dovednosti svých delegátů. Mimo vyhledávání a ověřování faktů, kvalitní argumentace a smysluplného projevu, především chuť a odvahu překonávat sám sebe.

Témata jednání

  • Pašování zbraní v oblasti tzv. Zlatého Půlměsíce 
  • Trestná činnost v oblasti rybolovu
  • Boj proti korupci

Tým UNODC

Marie Šmejkalová  Michael Douša  Jana Gallistlová  Tomáš Lehečka  Kateřina Nováková  Františkek Tichý

Počet účastníků