Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

Nejvýznamnější forum zabývající se ochranou životního prostředí.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) je globální autoritou v mezinárodní spolupráci při řešení otázek spojených s životním prostředím. Zabývá se širokým spektrem témat od změn klimatu a udržitelné energetiky, přes zacházení s nebezpečnými látkami až po odstraňování následků přírodních katastrof a válečných konfliktů.

UNEP byl založen v roce 1972 a sídlí v keňském Nairobi. Od roku 2014 je jeho vrcholným politickým orgánem Environmentální shromáždění OSN (UNEA), v rámci nějž se každé dva roky setkávají ministři životního prostředí všech členských států OSN, aby za dozoru stovek nevládních organizací a zástupců soukromého sektoru i veřejnosti jednali o celosvětových ale i regionálních problémech. Na jeho půdě zároveň vznikají důležité mezinárodní smlouvy, které pomáhají zachovat životní prostředí pro budoucí generace.

Na Summitu

V průběhu roku se v rámci simulace UNEP budeme zabývat závažnými environmnetálními problémy, které v současnosti hýbou světem a jsou unikátní svým přesahem do ekonomické a lidskoprávní sféry. Kromě nových znalostí získají delegáti také praktické dovednosti, jako je mluvení na veřejnosti, vyhledávání informací, argumentace nebo kritické myšlení. To vše pak využijí při diplomatických jednáních, kde se vžijí do rolí diplomatů a zástupců pozorovatelských organizací.

Témata jednání

  • Dostupnost pitné vody
  • Udržitelná města
  • Environmentální dopady těžby ropy a zemního plynu

Tým UNEP

Michaela Staňková  Vendula Voláková • Štěpán Komárek • Alice Schreiberová • Michal Vodvářka • Kristína Závodníková