Sociální, humanitární a kulturní výbor (SOCHUM)

Nejvýznamnější výbor Valného shromáždění zabývající se sociálními kulturními a humanitarními otázkami.

Sociální, kulturní a humanitární výbor Valného shromáždění OSN (SOCHUM) je orgán zabývající se širokým spektrem témat z oblasti lidských práv a  humanitárních i sociálních záležitostí. Konkrétnějšími tématy mohou být například zrovnoprávnění žen, zacházení s uprchlíky a související otázky, jako jsou rasismus a diskriminace, nebo mezinárodní obchod s drogami. SOCHUM se zpravidla schází v New Yorku od začátku října až do díkůvzdání. Tento rok bude zasedat již po třiasedmdesáté a bude se zabývat hlavně lidskými právy, či mezinárodním mírem.

Na Summitu

Tento ročník se budeme zabývat celkem třemi problémy. Při jejich projednávání si delegáti procvičí jak rétorické, tak i argumentační vlastnosti a posílí své znalosti o mezinárodních vztazích. Při přípravných setkáních bude kladen velký důraz na přípravu delegátů na jednání. Jelikož však diplomatická jednání nejsou jen o znalostech a vědomostech, ale i o intrikách a rétorice, bude nemalá část programu věnována také umění vyhledávání informací, kritickému myšlení nebo argumentaci.
Na závěrečné konferenci se účastníci XXVI. ročníku vžijí do rolí diplomatů a možná i zástupců pozorovatelských organizací.

Témata jednání

  • Dětská práce
  • Domácí násilí
  • Státní regulace internetu

Tým SOCHUM

Tomáš Mígl Jan Pytela • Markéta Selešiová  Sára Masopustová • Lucie Procházková  Kateryna Vodolazka

Počet účastníků