Sociální, humanitární a kulturní výbor (SOCHUM)

Nejvýznamnější výbor Valného shromáždění zabývající se sociálními kulturními a humanitarními otázkami.

Sociální, kulturní a humanitární výbor Valného shromáždění OSN (SOCHUM) je orgán zabývající se širokým spektrem témat z oblasti lidských práv a  humanitárních, sociálních a kulturních záležitostí. Konkrétnějšími tématy mohou být například zrovnoprávnění žen, zacházení s uprchlíky a související otázky, jako jsou rasismus a diskriminace, nebo mezinárodní obchod s drogami. SOCHUM se zpravidla schází v New Yorku od začátku října až do díkůvzdání. Tento rok bude zasedat již po sedmasedmdesáté. 

Na Summitu

Tento ročník se budeme zabývat celkem třemi problémy a to sice právy transgender osob, lidskoprávním aspektem nelegální migrace a svobodou náboženského projevu. Při jejich projednávání si delegáti procvičí jak rétorické, tak i argumentační vlastnosti a posílí své znalosti o mezinárodních vztazích. Při přípravných setkáních bude kladen velký důraz na přípravu delegátů na jednání. Jelikož však diplomatická jednání nejsou jen o znalostech a vědomostech, ale i o intrikách a rétorice, bude nemalá část programu věnována také umění vyhledávání informací, kritickému myšlení nebo argumentaci. A jako doplňková součást programu workshopů budou již tradiční aktuality ze světa či rozšiřování znalostí o společensky důležitých tématech. 

Na závěrečné konferenci se účastníci XXVIII. ročníku vžijí do rolí diplomatů a přidá se také jeden zástupce pozorovatelské organizace.

 

Témata jednání

  • Lidskoprávní aspekt neregulérní migrace
  • Práva transgender osob
  • Svoboda náboženského projevu

Tým SOCHUM

Magdaléna Kolářová • Lucie Herzogová   Matěj Čumpelík • Petr Loupanec • Jan Krupanský de Miguel • Natálie Nováková