Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

Vzdělání, věda, kultura. Tři témata, která spolu na první pohled až tak nesouvisí, ale Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (známější pod zkratkou UNESCO), svou činností už dlouhodobě dokazuje, že mají společného více, než by se mohlo zdát. Jedná se o jednu z nejdůležitějších specializovaných agentur Organizace spojených národů, jejíž misí je zachování míru a bezpečnosti utužením spolupráce mezi národy, především pomocí vedení mezikulturního dialogu a porozumění, a to nejen na půdě mezinárodních organizací. UNESCO tak mj. usiluje o úplný a stejný přístup ke vzdělání, svobodnou vědeckou činnost a vědeckou spolupráci; speciální roli ve vytyčeném cíli hraje i ochrana kulturního, přírodního, nehmotného a jiného dědictví, pro kterou je snad UNESCO nejznámější. Nicméně to není ani zdaleka vše. UNESCO je svým širokým tematickým záběrem velmi pestré a často řeší nejpalčivější otázky současnosti – ať už se jedná o etické otázky vědy (jako práva robotů, klonování lidí aj.), svobodu projevu nebo zachování biodiversity.

 

Na Summitu

Krásy nečekaných souvislostí mohou odhalit i letošní účastníci na Summitu, kteří v UNESCO tradičně simulují nejvyšší orgán této organizace – Generální konferenci. Ta diskutuje o velmi pestré paletě současných globálních výzev a delegáti společnými silami hledají řešení těchto problémů v jedné nebo více dimenzích, na kterých UNESCO stojí – tedy ve vzdělání, vědě a/nebo kultuře. Jedněmi z takovýchto výzev pro letošní rok budou otázky dostupnosti pitné vody, bezpečnosti novinářů nebo udržitelného turismu, tedy témata, která mohou do budoucna ohrožovat nebo v současnosti už ohrožují bezpečnost nebo stabilitu nejen rozvojových zemí, ale i nejednoho vyspělého státu. Současně nevynecháme ani aktivitu na Světové dědictví UNESCO. Letos ale poprvé upustíme od nominačního procesu památek na tento Seznam světového dědictví a místo toho budeme zachraňovat památky v ohrožení!

UNESCO patří k největším orgánům na Summitu, což delegátům umožňuje poznat spoustu zajímavých a inspirativních vrstevníků a, doufáme, i kamarádů. Díky své pestrosti si tu na své přijde opravdu každý, ať už nováček, nebo ostřílený delegát, a ještě se dozví spoustu zajímavého navíc o tématech, kterými by se normálně nezabýval.

Tým UNESCO

Petra Hubatková  Anna Cerhová  Matěj Nárožný  Vít Batala  Jan Kaňkovský  Eliška Křížová