Hospodářská a sociální rada (ECOSOC)

Jeden ze šesti hlavních orgánů OSN, jehož úkolem je projednávat otázky týkající se hospodářského a sociálního rozvoje celé planety.

Hospodářská a sociální rada (známá pod zkratkou ECOSOC) je v jádru systému Spojených národů, který rozvíjí tři dimenze udržitelného rozvoje – ekonomické, sociální a environmentální. Charta OSN založila v roce 1945 ECOSOC jako jeden ze šesti hlavních orgánů Organizace spojených národů. ECOSOC se skládá ze zástupců 54 států volených na tři roky Valným shromážděním OSN, přičemž každý rok se obmění třetina jeho členů.

ECOSOC strukturuje svoji práci kolem každoročního tématu globálního významu pro udržitelný rozvoj. To zajišťuje pozornost mezi řadou partnerů ECOSOC a také v celém systému OSN. Zdůrazňováním kombinovaných hospodářských, sociálních a environmentálních aspektů v těchto tématech ECOSOC podporuje dohodu o soudržných globálních politikách a jiných činnostech, které tyto aspekty spojují. ECOSOC zajišťuje také hlavní platformu pro Agendu Cílů udržitelného rozvoje.

Na Summitu

Na Pražském studentském summitu simulujeme jednání ECOSOC v rámci Modelu OSN. V simulovaném ECOSOC se budeme snažit o udržení důležitých vlastností jeho reálného předobrazu – pokusíme se zachovat konsenzuální a odborný charakter jednání a také jeho tematickou pestrost. Není se ale čeho bát, protože v průběhu roku se budeme na složité body agendy připravovat nejenom z odborného hlediska, ale také důsledně zapracujeme na vašich schopnostech, např. vytvořit si erudovaný názor, kriticky přistupovat k informacím nebo argumentovat, což vám bude při jednání jistě nápomocné. Pro to, abyste v ECOSOC zazářili, nepotřebujete mít ohromující znalosti ekonomie či řečnit jako Cicero, stačí mít chuť učit se novým věcem a zájem osvojovat si nové dovednosti. Na Závěrečné konferenci se účastníci ECOSOC budou věnovat složitému boji proti měnové manipulaci, nevyzpytatelné budoucnosti dohod o volném obchodu včetně jejich mimoobchodních dopadů a také budou řešit otázku možnosti přelidnění planety.

Tým ECOSOC

Dalibor Stehno • Jan Adamov • David Prchlík • Magdaléna Rozlívková • Jiří Palounek • Tereza Pulgretová