Environmentální shromáždění OSN (UNEA)

Nejvýznamnější forum zabývající se ochranou životního prostředí.

Environmentální shromáždění OSN (UNEA) je globální autoritou v řešení otázek spojených s životním prostředím. Zabývá se širokým spektrem témat od změn klimatu a udržitelnou energetiku, přes zacházení s nebezpečnými látkami až po odstraňování následků přírodních katastrof a válečných konfliktů.

UNEA poprvé zasedla v roce 2014 jako vrcholný politický orgán Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a posílila tak roli UNEP v rámci mezinárodní správy životního prostředí. Vyznačuje se velkou demokratičností – své místo zde má nejen každý členský stát OSN, ale jednání se účastní i stovky zástupců nevládních organizací, soukromého sektoru i veřejnosti.

 

Na Summitu

V průběhu roku se budeme zabývat takovými tématy, která Vám přiblíží nejen důležité environmentální problémy, ale mají přesah i do ekonomických nebo lidskoprávních otázek. Jelikož však diplomatická jednání nejsou jen o znalostech a vědomostech, ale i o intrikách a rétorice, bude nemalá část programu věnována umění argumentace, kritickému myšlení, práci s odbornými zdroji či spolupráci v týmu.

Na závěrečné konferenci se účastníci XXIV. ročníku vžijí do rolí diplomatů a zástupců pozorovatelských organizací a budou řešit otázky environmentální migrace, plastového znečištění oceánů i fungování textilního průmyslu.

Tým UNEA

Kristina Zindulková  Tomáš Kosub  Anna Plačková  Pavla Hrabcová  Václav Janáč  Jan Venc