Hospodářský a finanční výbor (ECOFIN)

Orgán OSN zabývající se socio-ekonomickými otázkami.

Druhý výbor (ECOFIN) byl původně pověřen dohledem nad spektrem ekonomických témat. V poválečném období bylo potřeba znovu vybudovat světovou ekonomiku a mnohé státy se bály nové hospodářské krize. Agendě proto dominovala hlavně makroekonomická témata a ekonomická kooperace. V průběhu času se ovšem role ECOFINu změnila s tím, jak Hospodářská a sociální rada (ECOSOC) začala více a více času věnovat dohledu nad jednotlivými organizacemi OSN. S Hospodářskou a sociální radou zatíženou koordinací a neschopnou zabývat se širšími otázkami našli členové OSN ideální fórum pro tyto diskuze právě na půdě ECOFINu.

Na Summitu

Druhý výbor se může ze svého názvu zdát jako orgán, který se bude zabývat nudnými tabulkami a grafy s různými ekonomickými informacemi. Excelové tabulky a hromada čísel jsou sice důležité, ECOFIN ale zajímá především jaký dopad mají všechna data na skutečnou společnost a lidi v ní. ECOFIN se zabývá celou řadou závažných témat souvisejících s rozvojem a hospodářským růstem, od otázek  chudoby, přes problematiku udržitelného rozvoje, až po vliv informačních a komunikačních technologií na ekonomiku. Na rozdíl od, oficiálně hlavního ekonomického tělesa OSN, ECOSOCu má ovšem ECOFIN jednu výhodu. Jakožto výbor Valného shromáždění se může díky univerzálnímu členství v těchto výborech vyjádřit při jednání každý člen OSN.

Témata jednání

  • Řešení hladomoru v Chadu
  • Mikropůjčky
  • Daňové ráje

Tým ECOFIN

Stanislav Kamenický  Jiří Palounek  Lucie Herzogová Filip Lupjan Vojtěch Šimeček  Jan Polanský

Počet účastníků