Hospodářský a finanční výbor (ECOFIN)

Orgán OSN zabývající se socio-ekonomickými otázkami.

Druhý výbor (ECOFIN) byl původně pověřen dohledem nad spektrem ekonomických témat. V poválečném období bylo potřeba znovu vybudovat světovou ekonomiku a mnohé státy se bály nové hospodářské krize. Agendě proto dominovala hlavně makroekonomická témata a ekonomická kooperace. V průběhu času se ovšem role ECOFINu změnila s tím, jak Hospodářská a sociální rada (ECOSOC) začala více a více času věnovat dohledu nad jednotlivými organizacemi OSN. S Hospodářskou a sociální radou zatíženou koordinací a neschopnou zabývat se širšími otázkami našli členové OSN ideální fórum pro tyto diskuze právě na půdě ECOFINu. Dnes se tedy Druhý výbor zabývá širokým spektrem témat od chudoby přes financování rozvoje až po informační technologie.

Na Summitu

Druhý výbor se může ze svého názvu zdát jako orgán, který se bude zabývat nudnými tabulkami a grafy s různými ekonomickými informacemi. Reálný ECOFIN se ovšem zabývá celou řadou távavžných témat souvisejících s rozvojem a hospodářským růstem, od makroekonomických otázek, přes otázky chudoby, udržitelného rozvoje, financování pro rozvoj až po vliv informačních a komunikačních technologií na rozvoj. Na rozdíl od, oficiálně hlavního ekonomického tělesa OSN, ECOSOCu má ovšem ECOFIN jednu výhodu. Jakožto výbor Valného shromáždění se může díky univerzálnímu členství v těchto výborech vyjádřit při jednání každý člen OSN.

Témata jednání

  • Krádeže intelektuálního vlastnictví
  • Boj proti šedé ekonomice
  • Vliv inovací na světovou ekonomiku

Tým ECOFIN

Jiří Palounek  Martin Bican Šimon Dlouhý Nikola Greššová Sára Abboudová

Počet účastníků