Světová zdravotnická organizace (WHO)

Nejvýznamnější fórum zabývající se ochranou veřejného zdraví.

Světová zdravotnická organizace je jednou z nejdůležitějších specializovaných agentur Organizace spojených národů, jejíž misí je, aby všichni lidé dosáhli nejvyšší možné úrovně zdraví. WHO tak mj. usiluje o zlepšení přístupu k základním lékům i samotné zdravotní péči, likvidaci nemocí či o přípravu na mimořádné situace určením, zmírněním a řízením rizik. WHO je svým širokým tematickým záběrem velmi pestrá a často řeší nejpalčivější otázky současnosti – ať už se jedná o odpovědnost za zdraví žen a dětí, nárůst chronicky nemocných nebo například zneužívání návykových látek.

Na Summitu

V průběhu roku se budeme na workshopech zabývat tématy, která vám přiblíží medicínská dilemata, lidskoprávní otázky a jejich etické pozadí, ale také tzv. civilizační choroby. Pro úspěšné zvládnutí role diplomatů bude také velká část programu přípravných setkání zaměřená na rozvíjení kritického myšlení, argumentaci či rétoriku. 

Vrcholem celého XXVIII. ročníku pak bude jednání diplomatů na závěrečné konferenci. 

Témata jednání

  • Obezita
  • Tradiční medicína
  • Genetická modifikace potravin

Tým WHO

Petr Procházka  Táňa Vondřichová  Jonáš Stehlík Eliška Opatová • Martin Kroulík • Magdaléna Vondrová