Páté přípravné setkání probíhalo ve stínu ruské invaze na Ukrajinu, což odrážely úvodní projevy i celková atmosféra workshopu. Přes pocity smutku a bezmoci se účastníci a organizátoři rozhodli alespoň finančně přispět a na konto Člověka v tísni vybrali přes 15 tisíc korun. Kromě toho byl ale připraven nabitý program. Delegátky a delegáti se pod vedením odborníků zapojili do pěti debat nad otázkami evropské integrace. Diskuze proběhly v rámci Konference o budoucnosti Evropy – iniciativy Evropské komise, která cílí na zapojení evropských občanů přímo do tvorby unijních politik. Akce také proběhla přímo ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.

Delegáti diskutovali o evropské klimatické politice pod vedením Jiřího Dlouhého z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy nebo o pozici a cílech Česka v rámci Unie s Alicí Krutilovou, ředitelkou Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU na Úřadu vlády. V dalších debatách studenti rozebírali zásadní sociální otázky s Lindou Kunertovou, analytičkou projektu Evropské komise. Rovněž řešili postavení Unie ve světě a další možnosti evropské integrace s Michalem Benešem a Rose Hartwig, spolupracovníky organizace EUROPEUM. V neposlední řadě se věnovali vnější politice EU se zaměřením na bezpečnostní politiku s Terezou Novotnou, doktorkou na Freie Universität v Berlíně a taktéž spolupracovnicí EUROPEUM.

Nápady, které zazněly na jednotlivých seminářích, byly zpracovány do ucelených výstupů a pomocí speciální digitální platformy byly předány k projednání na plenárním zasedání. Snad právě tyto podněty pomohou evropským politikům najít správnou cestu!