Hosté prvního workshopu

Hana Bednář

Podnikání, projektový management, inovace, sociální a environmentální dopad. Zkušenosti z privátního, veřejného i neziskového sektoru. Jóga, hory a cestování. To všechno je, a o tom všem může hovořit Hana Bednář.

Svá studia začala na gymnáziu ve Vídni, během kterého si vyzkoušela výměnný pobyt ve Francii. Pokračovala na Univerzitu Karlovu na Mezinárodní vztahy a politologii. Mezinárodním vztahům se následně věnovala i na magistru na UK, a svá studia si proložila studiem na University of Richmond v USA. Mimo to se také účastnila kurzu OSN International Training Programme for Conflict Management v Itálii.

Po získání titulu na Univerzitě Karlově se ještě rozhodla pro další studium na VŠE v oboru Mezinárodních ekonomických vztahů. Před dvěma roky také absolvovala kurz pro Business design na Stanfordské univerzitě. Její aktuální pracovní destinací je RocketSpace v San Franciscu. RocketSpace je místo, kde se propojují start-up projekty s celosvětovými lídry ve svých oborech. To umožňuje přinášet na trh inovace a nové projekty. RocketSpace pomáhá s nastavením inovací procesů a produktů společnostem spadajícím do Fortune 500. Startupům poskytuje podporu při získávání investic pro tyto projekty a zároveň poskytuje výzkumné a pracovní zázemí. Hana Bednář zde pracovala jako Senior Innovation Consulting Associate, a v současné chvíli je na pozici ManagerZa zmínku také stojí její působení v pražském podnikatelském inkubátoru Impact Hub Prague. Mimo toto všechno také působí
jako startup konzultant na volné noze. 
Jak už bylo zmíněno tak Hana miluje cestování. Díky této vášni strávila rok v Oceánii a cestováním po Austrálii a Novém Zélandu.

Obsah semináře

Obsahem tohoto semináře bude nejprve přednáška o studiích a působení jak ve veřejné, tak v soukromé sféře v ČR a zahraničí. Od diplomacie až po Sillicon Valley v USA. Následně se účastníci rozdělí do skupin po 5-6 lidech, ve kterých budou zpracovávat řešení případové studie a následně o tom budou diskutovat. Byť je participace na této aktivitě dobrovolná, je vysoce doporučována, jelikož cílí na rozvoj kritického myšlení a pomáhá účastníkům rozvíjet schopnost řešit problémy. Seminář nevyžaduje žádnou přípravu předem, vzhledem ke střední výši interaktivity se ale očekává účast na společné aktivitě a diskusi.

Interaktivita: střední-vysoká

Bohumil Doboš

Bohumil Doboš svá studia začal na Gymnáziu Českolipská a úspěšně v nich pokračoval na Karlově Univerzitě, kde získal dva magisterské tituly a doktorát. Během svých vysokoškolských studií získával zkušenosti i v zahraničí a to na Erasmu v Liverpoolu a Tallinu.

Mezi jeho jednu z jeho specializací patří i poměrně netradiční obor, kterým je vesmírná geopolitika. A co že to ta vesmírná geopolitika je? “Geopolitika vesmíru je v podstatě aplikování prostorové analýzy na vesmírný prostor, co se tam dá dělat, jací tam jsou aktéři. Je to hodně specifické, hlavně kvůli tomu, že je tam úplně jiné fyzikální prostředí. Kvůli tomu taky všechny ty politické procesy vypadají úplně jinak,” vysvětluje sám Bohumil Dobeš.

Dnes pracuje na ministerstvu obrany a zároveň vyučuje na své alma mater, Institutu politických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Patří také mezi zakladatele Politologického klubu.

Obsah semináře:

The topic of space security is present in international affairs since the 1950s but it is only recently that it gained wide traction among policy-makers and public. The session will present the attendees with the main topics of contemporary space security, namely the issue of space debris, space traffic management, the relationship among space powers, the role of private companies, and planetary defense. As our society is increasingly dependent upon the provision of services by the space-based assets, it is important to understand the risks that these assets are faced by. By the end of the lecture, there will be a simulation conducted concerning a modeled collision between Earth and a comet and possible solutions at the UN level.

Interaktivita: nižší-střední

Vít Jedlička

Vít Jedlička je rodák z Hradce Králové, narozen v roce 1983, dnes známý především jakožto prezident svobodné republiky Liberland. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze
(bakalářský obor mezinárodní obchod), a své magisterské studium Politologie absolvoval na soukromé vysoké škole CEVRO Institut.

Z počátku své pracovní kariéry pracoval v marketingu, mezi lety 2003 a 2007 působil jako obchodní jednatel občanského sdružení Hkfree, které buduje bezdrátovou komunitní síť na území Hradce Králové. V roce 2010 založil občanské sdružení Reformy.cz, kde působí na jakožto předseda až dodnes. Toto sdružení provozuje stejnojmenný server publikující zpravodajské články od českých
i zahraničních autorů. V letech 2011 a 2012 kromě toho pracoval jakožto manažer v pražské softwarové firmě.

Svou politickou kariéru odstartoval v roce 2001 vstoupením do ODS, od roku 2009 je aktivním členem Strany svobodných občanů, doposud byl krajským předsedou a dvakrát kandidoval do Poslanecké sněmovny jakožto lídr kandidátky. 

V dubnu 2015 podle mezinárodního práva vyhlásil na území mezi Chorvatskem a Srbskem mikrostát Svobodná republika Liberland a hned poté byl zvolen jeho prezidentem.

V letošních volbách do Evropského parlamentu kandidoval jako nestraník za Svobodné v čele kandidátky uskupení Svobodní, Liberland a Radostné Česko – ODEJDEME BEZ PLACENÍ”.

Obsah semináře

Seminář se bude soustředit převážně na diskusi ohledně toho, co to obnáší založit vlastní stát. Jak k tomu dojte, co je všechno potřeba a jak to vlastně funguje? Očekávána je aktivní diskuse která bude posouvat samotný obsah dále.

 

Interaktivita: střední (je očekáváno aktivní zapojení do diskuse)

 

Libor Kutěj

Plukovník gšt. Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D., narozen 1967. Od roku 1992 pracuje ve státobezpečnostních složkách, nejprve v rámci Ministerstva vnitra, a od roku 1996 na Ministerstvu obrany v Praze. V období 2007 – 2009 sloužil ve funkci zástupce ředitele Vojenského zpravodajství. V letech 2009 – 2012 působil ve funkci přidělence obrany Velvyslanectví ČR v Izraeli. V období let 2012 – 2015 zastával funkci ředitele odboru vojenské diplomacie. V letech 2015 – 2019 vykonával funkci přidělence obrany Velvyslanectví ČR v Jordánsku. Od 1. 2. 2019 je vedoucím Katedry zpravodajského zabezpečení Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně. V přednáškové a publikační činnosti se zaměřuje na zpravodajskou problematiku a politicko-vojenské a bezpečnostní souvislosti v regionech Blízkého východu a východní a jihovýchodní Asie.

 

Obsah semináře

Ústřední téma semináře je Zpravodajský systém České republiky jako nástroj její zahraniční a bezpečnostní politiky. Bude se jednat primárně o přednášku, avšak otázky či komentáře jsou velmi vítány, stejně jako diskuse po skončení semináře (posledních přibližně několik desítek minut by bylo diskusi věnováno). Soustředit se bude na vysvětlení oblasti působení zpravodajských služeb (primárně českých) a následně bude hovořit o jejich vlivu a roli ve tvorbě a plnění cílů zahraniční a bezpečnostní politiky země.

Interaktivita: nižší (na konci semináře se očekává diskuse)

Milan Lipovský

Milan Lipovský působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy při katedře mezinárodního práva. Externě spolupracuje
s několika dalšími fakultami a institucemi a to i v zahraničí. Má za sebou bohaté zkušenosti z oblasti mezinárodního práva, což dokládá jednak jeho publikační činnost a dále také kolektivy studentů, které připravuje a se kterými se účastní mezinárodních právnických soutěží – moot courtů. V současné chvíli má na kontě přibližně 40 publikací, na kterých se podílel. Pro letošek se ujme nejen semináře, ale také samotného moot-courtu, který proběhne na druhém přípravném setkání.

Obsah semináře

Seminář bude tvořen z větší části přednáškou doktora Lipovského o mezinárodním právu veřejném se zaměřením na právo námořní a teritoriální. Vzhledem k obsáhlosti tématu však bude přednáška zacházet do podrobností jen v jistých případech. Výklad bude doplněn o případové studie z mezinárodního práva, které demonstrují komplexitu tohoto odvětví práva a zároveň posluchače seznamuje se způsobem uvažování o mezinárodních vztazích právě v kontextu práva.

Druhá část bude věnována moot-courtu, představení tohoto konceptu, vysvětlení základních pojmů a fungování
a základních pravidel, podle kterých se bude řídit i naše jednání simulované v rámci dopoledního programu na druhém setkání. Na závěr bude představeno zadání případu (case), který bude řešen na druhém setkání. Cílem je posluchače seznámit s úplnými základy mezinárodního práva, nastínit jeho fungování a dále také posluchače navnadit v účasti na mootu samotném. Účast je vysoce doporučena delegátům, kteří se plánují zúčastnit moot-courtu na druhém či čtvrtém přípravném setkání.

Interaktivita: nížší – bude se primárně jednat o přednášku, k dispozici bude prostor na dotazy

Konstantin Sulimenko

Konstantin Sulimenko, člověk ne o tolik starší než vy, je satirik, scénárista a moderátor, ale – jak o sobě sám píše na Twitteru – rozhodně ne novinář. Vystudoval gymnázium v Praze. Poslední dva roky studia strávil jako delegát na Summitu, kdy zastupoval Nikaraguu a Chile. Během druhého roku na Summitu ještě s několika dalšími summitími přáteli založil projekt Hroty týdne, satirickou talkshow po vzoru amerických late nights. Byť byla show vyloženě amatérská, nejedná se naštěstí
o nejhorší podobný počin v Česku, protože na trh záhy vstoupil Jaromír Soukup. Po ukončení Hrotů týdne zahájil jako reportér spolupráci s Jindřichem Šídlem na jeho Šťastném pondělí, které běží na Seznamzprávy.cz a v Televizi Seznam.

Od čtvrté sezóny se nově pohybuje víc za kamerou a věnuje se hlavně scénářům a vymýšlení nových komediálních
a satirických formátů. Také už dostává stravenky jako opravdový dospělák. Absolvoval marketingovou komunikaci a public relations na Univerzitě Karlově (jeden semestr strávil studiem žurnalistiky v Cardiffu v rámci Erasmu), nyní dokončuje studium lingvistiky
a fonetiky. Jeho zájmem je aplikovaná lingvistika zaměřená na oblasti politiky, diplomacie, médií a marketingu. Minulé tři roky byl členem přípravného týmu PSS.

Obsah semináře

Na semináři se společně podíváme na to, jak média tvoří, rámují a vypráví příběhy – od jednoduchých vtipů až po události, které zatřásly světovou politikou. Dotkneme se i tolik diskutovaných fake news – ne ale z roviny konzumenta a ani nebudeme odhalovat zcela zjevné lži, ale zase si je prohlédneme jako scénáře příběhů. Neopomeneme ani pohled na současnou českou mediální krajinu. Důvod, proč je obsah psán v 1. osobě plurálu je předpoklad aktivního vstupování účastníků do děje semináře a kritické (ale ne hloupé) rozporování všeho, co zazní. Do jisté míry tedy bude tvořit náplň semináře hlavně to, o čem budou účastníci ochotni diskutovat. Žádná konkrétní příprava nutná není a seminář rozhodně není určen jen budoucím novinářům. Předpokládá se ale základní orientace v českých médiích (jako třeba komu patří Mladá fronta Dnes).

Interaktivita: vysoká – očekává se zapojení do aktivit a diskusí