Hosté a události čtvrtého workshopu

Adéla Jiřičková a Tomáš Opat

Adéla je čerstvě po návratu ze stáže v NATO Allied Command Transformation (ACT), kde pracovala jako speciální asistent v Commander’s Action Group pro generála Lanatu, hlavního velitele NATO ACT. Než odjela na stáž, studovala Fakultu mezinárodních vztahů a diplomacie na Anglo-Americké univerzitě, kde se kromě teorií mezinárodních vztahů věnovala primárně tématům environmentální a lidské bezpečnosti. Adéla před odjezdem do NATO ACT pracovala například jako hlavní analytik v Defense and Security Innovation Hub, absolvovala stáž na velvyslanectví České republiky v Indonésii a byla redaktorkou v TRIMA News, kde se soustředila především na témata obrany, bezpečnosti a životního prostředí.

 

Tomáš je v současné době v Bruselu na stáži v Kanceláři generálního tajemníka NATO, Sekce politického plánování, které se také přezdívá interní think-tank NATO. Než odjel na stáž, studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se věnoval především mezinárodnímu právu a ochraně lidských práv. Mimo jiné také pracoval jako asistent koordinátorky Konference Forum 2000, v právní poradně Transparency International a absolvoval stáž na Ministerstvu zahraničních věcí ČR na Odboru lidských práv a transformační politiky.

Seminář budou primárně soustředit kolem dotazů účastníků. Po krátkém představení a uvedení do kontextu toho, co NATO dělá, co nedělá a co by dělat mohlo, je především na účastnících, aby se doptávali. Jedná se o bývalé členy sekretariátu, kteří dokáží o hodně věcech hovořit velmi otevřeně, proto se jich neváhejte zeptat na cokoliv.

Kim Cowan

Kim Cowan pracuje pro kanadské ministerstvo zahraničních věcí. V současné
době působí v Praze na Velvyslanectví Kanady jako radová na oddělení pro
politické a ekonomické vztahy a veřejnou diplomacii. Vystudovala mezinárodní
rozvojová studia a sociologii.

Na 4. workshopu povede seminář v anglickém jazyce se zaměřením
na mezinárodní vztahy, kanadské zahraničně-politické priority, mezinárodní
právo ve vztahu k organizacím (především OSN a NATO), demokracii, lidská
práva, inkluzi pohlaví, LGBT, práva menšin, klimatická změna, bezpečnost
a diverzifikace obchodu. Jedná se o velké spektrum témat, avšak seminář by
měl být spíše diskusní, se zaměřením na to, co Vás zajímá. Témata tak do
značné míry určujete Vy a je také na Vás, jak s diskusí se zástupkyní velvyslanectví
naložíte.

Šárka Kolmašová - Terrorism and Counter-terrorism

Šárka Komašová působí na Metropolitní univerzitě v Praze jakožto zástupkyně vedoucího katedry Mezinárodních vztahů a evropských studií (International Relations and European Studies).
Do roku 2016 pracovala na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a od roku 2014 je členkou Komise pro Budování míru a řešení konfliktů: Mezinárodní asociace pro výzkum míru (Peacebuilding and Conflict Resolution Commission; International Peace Research Association – IPRA).

Je autorkou několika publikací, ve kterých pokrývá témata ozbrojených intervencí, odpovědnosti za ochranu, lidských práv
v mezinárodní politice či bezpečnostních studií obecně. Přímou specializací jsou pak humánní 
vojenské intervence
a odpovědnost za ochranu.

Seminář, který bude veden anglicky (není potřeba mít obavy, bude se jednat o angličtinu srozumitelnou a se všemi nezbytnými informacemi budou delegáti seznámeni na semináři), se bude soustředit na téma Countering Terrorism and Preventing Radicalization. Na úvod budou představeny základní koncepty bezpečnosti, se kterými se běžně pracuje a rovněž bude představena platforma UN Global Compact. V další části budete pracovat ve skupinkách na tématu terorismu a jeho prevence a seminář bude končit diskusí.

František Novotný - Akce OSN, NATO a EU v bývalé Jugoslávii

František na Summitu působí druhým rokem ve vedení projektu, jako zástupce hlavního koordinátora. Jeho hlavní zodpovědností je tedy úroveň vzdělávání na Summitu. Tématu vzdělávání se věnuje dlouhodobě. Studuje bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově a studijně se zajímá o ozbrojené vnitropolitické konflikty.

Proč se v Bosně postupně vystřídaly mírové mise všech těchto organizací? Proč NATO bombardovalo Bělehrad? A byly mise úspěšné, nebo ne? Toto jsou některé z otázek, jimiž se budete na interaktivní přednášce zabývat. Čemu konkrétně budeme věnovat nejvíce pozornosti bude samozřejmě záležet nejvíce na vás.František Novotný na Summitu působí jako zástupce hlavního koordinátora a v přípravném týmu tráví již svůj pátý ročník. V minulosti předsedal Modelu NATO a zájem o otázky transatlantické bezpečnosti od té doby neztratil, ba naopak. S tématem bývalé Jugoslávie se střetává pravidelně, ne však příliš systematicky. František aktuálně studuje bezpečnostní studia na Fakultě sociálních věd UK.

Živá knihovna

Živá knihovna je projekt, který v České republice velmi aktivně realizuje Amnesty International. Jedná se o zprostředkování kratších posezení s několika lidmi, kteří jsou aktivní ve veřejném prostoru. Organizováno to bude takovým stylem, aby účastníci obešli všechny hosty knihovny a přibližně 30 minut s nimi poseděli, vyslechli si jejich příběh a ptali se na to, co je zrovna napadne. Jsou to v podstatě neformální rozhovory. Pokud Vás tento koncept zajímá ještě více, popis naleznete na tomto odkaze.

 

Jakub Čech

Jakub Čech je aktivista, novinář a student Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jedná se o výraznou mladou postavu na české scéně, která se do povědomí široké veřejnosti dostala díky několika veřejným událostem. Upozorňoval například na střet zájmů prostějovské primátorky, je obhájce svobodného přístupu k informacím a od šestnácti let je soudem uznán jako svéprávný. Byl hostem několika významných pořadů (DVTV či Show Jana Krause).

 

Šárka Löffelmannová

Místopředsedkyně spolku Mladí občané, zodpovědná za koordinaci projektu a hladký vnitřní průběh. Ve spolku je již čtvrtým rokem a z HR koordinátorky se stala jeho místopředsedkyní. Působila také v nadaci Forum 2000. Nyní studuje bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

 

Petr Doubravský

Petr je student a ekologický aktivista, který má co do činění se studentskými stávkami za klima, které se odehrávají v desítkách států po celém světě pod názvem Fridays for Future. Jejich cílem je poukázat na akcelerující tempo klimatických změn, které se lidstvu vymykají. Právě studenti jsou ti, kteří jsou v čele této globální iniciativy vidět a Petr Doubravský je jedním z iniciátorů této iniciativy u nás.

Moot Court

Před přihlášením prosím mějte na paměti, že:

  • se jedná o běh na dlouhou trať a budete pracovat
    s účastníky, které nemusíte vždy osobně znát;
  • pracujete na náročné aktivitě, která může zabrat velké množství Vašeho volného času;
  • se jedná o skupinovou, a nikoliv individuální práci;
  • je potřeba osobní přítomnosti na moot-courtu (pokud se tedy nemůžete zúčastnit druhého setkání, můžete moot-court vyzkoušet na IV. setkání;
  • terminologie případu mohou být někdy náročné na pochopení;
  • výsledek jednotlivých týmů je absolutně závislý na práci každého člena a očekává se proaktivní přístup.

Pokud si nejste účastí jistí, víte, že se nebudete dalšího setkání účastnit případně neradi pracujete v neznámém kolektivu, doporučujeme účast zvážit. Pokud by se stalo, že se jeden
z účastníků rozhodne již dále nespolupracovat se skupinou po přihlášení a rozřazení do týmů, jedná se o velkou komplikaci jak pro organizátory, tak pro tým a potažmo moot court jako takový.

Jedná se ale o vzdělávací a naučnou akci. Určitě se neváhejte přihlásit, pokud alespoň trochu chcete zkusit něco jiného, nežli politickou simulaci. Díky tomu, že většina moot courtů se koná až na vysoké škole a zpravidla pro studenty práv, máte unikátní příležitost se zapojit a zjistit, co všechno to obnáší.

 

Důležité dokumenty

Kompromis – zadání případu    •     How to Moot – návod na písemné podání     •     MootGuide – aneb průvodce mootem

Plenární projevy

Patnáct účastníků má možnost přihlásit se a přednést v dopolední části dvouminutový plenární projev před všemi účastníky Summitu. Tématem je tentokrát Svět bez jaderných zbraní, jako vždy adresované z pohledu vámi zastupovaného státu. Nemá tedy jít o váš osobní pohled.

Finální text projevu je nutné zaslat předem na e-mail jan.venc@amo.cz, a to nejpozději 23. ledna 2020.
Všichni přihlášení dostanou následně od našeho týmu konstruktivní zpětnou vazbu, nejen na obsah, ale i na formu vystoupení. Zjistí tak co se jim povedlo i na čem ještě zapracovat.

Zájemci mohou získat zpětnou vazbu alespoň na text projevu i před vystoupením, zašlou-li jej na e-mail jan.venc@amo.cz nejpozději
16. ledna 2020.

Přihlašování začíná skrze informační systém v neděli 12. ledna 2020 od 20:00.

Akce je neslučitelná s minisimulací Olympijského výboru.

Minisimulace - Olympijský výbor

Minisimulace na IV. přípravném setkání se bude odehrávat ve sportovním duchu. Delegáti totiž budou nejen jednat v rámci Mezinárodního olympijského výboru o místě konání olympijských her
v roce 2028, ale navíc budou také rozhodovat o osudu ruských sportovců, vzhledem k nedávným obviněním z užívání dopingu. Dokáží být delegáti objektivní a budou jednat pouze v nejlepším zájmu olympijských her nebo se i toto zdánlivě neutrální téma promění
v politický (deseti)boj?

 

V případě dotazů pište na e-mail lukas.tamchyna@amo.cz

 

Akce je neslučitelná s plenárními projevy a dalším dopoledním programem.