Hosté a události druhého workshopu

Speaker na zahájení workshopu

Benjamin Roll

Milion chvilek pro demokracii

Moot Court

Před přihlášením prosím mějte na paměti, že:

  • se jedná o běh na dlouhou trať a budete pracovat
    s účastníky, které nemusíte vždy osobně znát;
  • pracujete na náročné aktivitě, která může zabrat velké množství Vašeho volného času;
  • se jedná o skupinovou, a nikoliv individuální práci;
  • je potřeba osobní přítomnosti na moot-courtu (pokud se tedy nemůžete zúčastnit druhého setkání, můžete moot-court vyzkoušet na IV. setkání;
  • terminologie případu mohou být někdy náročné na pochopení;
  • výsledek jednotlivých týmů je absolutně závislý na práci každého člena a očekává se proaktivní přístup.

Pokud si nejste účastí jistí, víte, že se nebudete dalšího setkání účastnit případně neradi pracujete v neznámém kolektivu, doporučujeme účast zvážit. Pokud by se stalo, že se jeden
z účastníků rozhodne již dále nespolupracovat se skupinou po přihlášení a rozřazení do týmů, jedná se o velkou komplikaci jak pro organizátory, tak pro tým a potažmo moot court jako takový.

Jedná se ale o vzdělávací a naučnou akci. Určitě se neváhejte přihlásit, pokud alespoň trochu chcete zkusit něco jiného, nežli politickou simulaci. Díky tomu, že většina moot courtů se koná až na vysoké škole a zpravidla pro studenty práv, máte unikátní příležitost se zapojit a zjistit, co všechno to obnáší.

 

Důležité dokumenty

Kompromis – zadání moot courtu     •     How to Moot – návod na písemné podání     •     MootGuide – aneb průvodce mootem

Plenární projevy

Patnáct účastníků má možnost přihlásit se a přednést v dopolední části dvouminutový plenární projev před všemi účastníky Summitu. Tématem je tentokrát právo žen na umělé přerušení těhotenství, jako vždy adresované z pohledu vámi zastupovaného státu. Nemá tedy jít o váš osobní pohled.
Finální text projevu je nutné zaslat předem na e-mail jan.venc@amo.cz, a to nejpozději 15.listopadu.
Všichni přihlášení dostanou následně od našeho týmu konstruktivní zpětnou vazbu, nejen na obsah, ale i na formu vystoupení. Zjistí tak co se jim povedlo i na čem ještě zapracovat.

Zájemci mohou získat zpětnou vazbu alespoň na text projevu i před vystoupením, zašlou-li jej na e-mail jan.venc@amo.cz nejpozději 8. listopadu.

Přihlašování začíná skrze informační systém v neděli 3. listopadu od 20:00. 

Akce je neslučitelná s minisimulací Britského válečného kabinetu.

Minisimulace - Britský válečný kabinet

Na první minisimulaci XXV. ročníku se bude rozhodovat o intervenci v Iráku v březnu 2003.

 

Účastníci dopoledne zasednou v patnáctičlenném zvláštním výboru britského kabinetu. Ten je složen z významných politických aktérů, vojenských, bezpečnostních a právních expertů. Výbor má rozhodnout o tom, jak se Spojené království postaví k situaci v Iráku.

Přihlášení delegáti dostanou v předstihu veškeré podklady potřebné k jednání.

 

V případě dotazů pište na e-mail martin.blecha@amo.cz

 

Přihlašování začíná skrze informační systém v pátek 8. listopadu od 20:00.

 

Akce je neslučitelná s plenárními projevy a dalším dopoledním programem.

 

Jana Hybášková

Jana Hybášková vystudovala na Filozofické fakultě Karlovy univerzity obor arabistika. Nejdříve působila od roku 1991 do roku 1997 na Ministerstvu zahraničí, kde se věnovala oblasti blízkého východu a severní afriky. Poté působila v řadě zemí na diplomatických pozicích. Českou republiku zastupovala jako velvyslankyně ve Slovinsku, v Kataru a Kuvajtu. Vyzkoušela si ale i práci v politice. 

Od roku 2004 do roku 2009 byla poslankyní Evropského parlamentu, kam byla zvolena na kandidátní listině strany SNK – Evropských demokratů. V letech 2011 až 2015 působila jako velvyslankyně Evropské unie v Iráku, od září 2015 působí na stejné pozici v Namibii.

Interaktivita: Jedná se o přednášku o činnosti a působení. V průběhu i na závěru přednášky jsou očekávány otázky účastníků k tématu.

Ondřej Timčo - Volební metody

Lektorem bude Ondřej Timčo (člen týmu institutu H21), který vystudoval bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia na Univerzitě Karlově v Praze a poté magisterský obor Politika, bezpečnost a integrace na University College London, kde též získal doktorský titul za tezi ‘Korupce jako zpronevěra: Případ Lazarenko. Na UCL vyučoval semináře o ruské politice a společnosti, tak i o sovětské a ruské zahraniční politice.

Seminář bude tvořen přibližně půlhodinovou přednáškou a následně několika způsoby hlasování. Výsledky budou následně diskutovány a budou rozebírány způsoby, proč odlišné volební systémy vedou k odlišným výsledkům.

Interaktivita: vysoká (bude se jednat o kratší přednášku s vysvětlením volebních modelů a následně budou účastníci hlasovat pomocí různých volebních metod, od účastníků se očekává aktivní participace na celém programu)

Michael Romancov

Politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista. Působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK.

Interaktivita: nižší (bude se jednat o přednášku na téma Ruská federace, která bude doplněna o několika videi pro lepší demonstraci, na závěr se očekává zapojení do diskuse)

Jakub Drmola

Jakub Drmola je vyučujícím na Masarykově Univerzitě v Brně. Ve svých publikacích a přednáškách se zaměřuje především na modelování a matematické simulace bezpečnostních hrozeb, metodologii, terorismus, kyberprostor, hacktivismus, vesmír a dopad moderních technologií na bezpečnost a povahu konfliktů. Zkrátka hlavně tím, co nějak zavání exaktními vědami.

Na Summitu bude mít přednášku především o kybernetické bezpečnosti a hacktivismu.

Interaktivita: nižší (jedná se o přednášku doplněnou diskusí na téma kybernetické bezpečnosti a hrozeb v mezinárodním prostoru)

Jak se dostat na stáže v evropských institucích očima přeživšího stážisty Filipa Hanky

Filip Hanka působil jako stážista v Evropské komisi a nyní pracuje na Zastoupení Evropské komise v České republice. Během jeho přednášky se účastníci dozví, co obnáší práce ve výkonném orgánu Evropské unie, jak zvýšit své šance na přijetí do výběrového Blue book programu a perličky ze života v Bruselu. Mimo to si vyslechnou, co je spojeno se studiem v zahraničí a jak vám právě zahraniční studium může pomoci v získání podobných stážích, jako byla ta jeho v EK.

Během svých studií v Praze a Amsterdamu pracoval Filip Hanka na několika zajímavých projektech. Mimo jiné psal pro Ekonomický deníku a internetový server Markething.cz, podílel se na kampani Prezident21 a pracoval v České národní bance v oddělení vztahů
s veřejností.

Jeho bakalářská studia jsou spojená s Univerzitou Karlovou, kde se zabýval studiem marketingové komunikace a PR. Na magistra se ale rozhodl vydat do Nizozemska na Universiteit van Amsterdam, což bylo jeho slovy „jedno z nejlepších rozhodnutí v životě“.

Přednáška má účastníkům nejen osvětlit, co je Evropská komise a jaká je její role, ale především propojit studium v České republice a v zahraničí s prací v prestižní nadnárodní instituci, poukázat na rozdíly, které v jednotlivých studiích jsou a následně vysvětlit, jak Filipovi pomohly získat danou stáž. Toto téma je svou podstatou aplikovatelné na široké spektrum záležitostí, našim cílem bude ukázat tento vztah právě na zisku stáže v EK.

 

Interaktivita: nižší (otevřená přednáška která se odvíjí především od diskuse s účastníky)