Hosté a rozvržení pátého workshopu

Jak bude workshop rozvržen?

Vzhledem k tomu, že se blíží příprava zasedání Valného shromáždění na Summitu, je potřeba sladit a argumentačně podložit stanoviska jak jednotlivých regionů, tak především států a delegátů. K tomu poslouží část dopoledního programu. Delegáti OSN se po úvodních informacích rozdělí pro druhé delegační setkání, kde budou konzultovat svá stanoviska a obdrží rovněž informace k tomu, jak bude UN GA na Summitu vypadat. Tato první část bude probíhat pro všechny delegáty OSN. Druhá část se bude týkat pouze vedoucích delegací, kteří budou mít v místnostech podle regionů specifické jednání. Ostatní delegáti si mohou zvolit jeden z nabízených seminářů.

 

Tereza Jermanová - Egypt a Tunisko

Tereza Jermanová je analytičkou Výzkumného centra AMO se specializací na Egypt, Tunisko a politickou transformaci v arabských zemích. Od roku 2018 působí také jako členka Správní rady AMO.

Je odbornou asistentkou na Katedře Blízkého východu na Filozofické fakultě UK, kde vyučuje současnou politiku na Blízkém východě a v severní Africe. Titul Ph.D. získala v oboru komparativní politologie na University of Warwick ve Velké Británii. Je absolventkou magisterského studijního programu zaměřeného na politiku zemí severní Afriky na University of Exeter, a studovala politologii na Univerzitě Karlově v Praze a na Sciences Po v Paříži. Odborně se věnuje především domácí politice v Tunisku a Egyptě, demokratizaci a procesům vytváření ústav.

V minulosti v AMO působila například jako editorka Agendy pro českou zahraniční politiku nebo koordinovala vzdělávací projekt Chci znát svá práva v EU a školení egyptských novinářů v roce 2011.

 

Přednáška bude v širším auditoriu. Nejprve by proběhla prezentace jako taková a následně by se debata ubírala podle dotazů účastníků. Interaktivita tedy bude nižší, avšak tématicky je seminář velmi atraktivní.

Pavla Gomba - šéfka UNICEF v ČR

Pavla Gomba již od roku 2000 vede UNICEF v České republice. Řídí tedy všechny činnosti a aktivity organizace, zabezpečuje její vztahy se zahraničními partnery, zajišťuje PR organizace a rovněž dozoruje činnostem v Africe, Asii a Střední Americe. Byla rovněž členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Vystudovala VŠE v Praze a doktorský titul získala na Technické univerzitě v Ostravě.

 

Ondřej Dočkal - Rozvojová a humanitární pomoc v praxi

Zkušenost s elektřinou v Bangladéši a uprchlíky v Turecku Jaké to je přímo se účastnit rozvojových či humanitárních projektů v rozvojových zemích? Jak se očekávání můžou lišit od reality? Seminář založený na zkušenostech ze dvou velkých projektů – první zajištující elektrifikaci Bangladéše, druhý ohledně organizace humanitární pomoci EU uprchlíkům v Turecku.

Po studiu ekonomie na University of Cambridge začal Ondřej pracovat jako konzultant v Boston Consulting Group. V BCG se zaměřuje především na dlouhodobé strategie firem, vlád a organizací v nejrůznějších odvětvích s využitím technologií. Pracoval i na vytvoření energetické strategie Bangladéše nebo na nastavení programu humanitární pomoci v Turecku pro 2 miliony Syřanů.

Seminář bude spíše krátkou prezentací a především diskusí na téma rozvojové pomoci. Určitě se nebojte zapojit, jedná se o interaktivní seminář a máte se na co těšit.

Časové rozvržení workshopu

Model OSN

9:30 – 10:10 probíhá zahájení workshopu v aule

DELEGACE OSN

10:00 – 11:10 setkání delegací (znáte ze třetího workshopu – diskuse a feedback k delegačním stanoviskům)

11:10 – 12:30 regionální jednání vedoucích delegací

  • Africká skupina
  • Asijsko-pacifická skupina (APG)
  • Latinská Amerika (GRULAC)
  • Východoevropská skupina (EEG)
  • Západní Evropa a ostatní (WEOG)

11:10-12:30 členové delegací (mimo vedoucích kteří mají svůj program) si volí jeden ze seminářů

  • Tereza Jermanová Mezi nadějí a zklamáním: Egypt a Tunisko 9 let po arabském jaru
  • Ondřej Dočkal bývalý člen přípravného týmu, konzultant BCG

Od 12:30-13:00 obědová pauza

Od 13:00 do 16:30 probíhá odpolední program v orgánech

Modely NATO a EU

9:30 – 10:10 probíhá zahájení workshopu v aule

 

Pro NATO probíhá od 10:10 program nastavený předsednictvem.

10.10 – 12.30 Cuban Missile Crisis Simulation, morning session

12.30 – 13.00 Lunch break

13.00 – 16.30 Afternoon session

 

Model EU včetně pozorovatelů má zajištěn vlastní program

10:20-12:30 (změna oproti emailu) Pavla Gomba – aktivity UNICEF and beyond, přednáška a diskuse

  • Docentka Markéta Pitrová ze zdravotních důvodů nemůže dorazit, je tedy zajištěn náhradní program

Od 12:30-13:00 Obědová pauza

Od 13:00 do 16:30 Odpolední program