Hosté dopoledních seminářů

Adéla Denková

Dekarbonizace ekonomiky a společnosti

Adéla Denková se přes deset let se zabývá tématy spojenými s klimaticko-energetickou politikou České republiky a Evropské unie. V minulosti působila jako novinářka a analytička, v současné době má na starosti aktivity European Climate Foundation v České republice a na Slovensku. Při besedě s Adélou Denkovou probereme způsoby dekarbonizace současného ekonomického systému a naší společnosti.

Zahraniční politika EU a její význam v mezinárodních vztazích

Filip Šebok absolvoval bakalářské a magisterské studium v oboru Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a bakalářské studium v oboru Kulturní studia Číny na Filozofické fakultě stejné univerzity. Zkušenosti získal také během stáží na Ministerstvu zahraničních věcí v Bratislavě a zastupitelském úřadě SR v Pekingu. 

Eva Horelová

Kryštof Stupka

Co pro Vás znamená demokracie?

Kryštof Stupka je mladý delegát ČR do OSN, právník a aktivista, který se zabývá především lidskými právy, klimatickou změnou a rovností LGBTQ+ lidí. Během studia práv v Paříži absolvoval několik stáží, v uprchlickém centru pro LGBTQ+ lidi v Aténách, na Radě vlády pro lidská práva, a také v Evropském parlamentu, kde se soustředil na rovnost žen a diskriminační právo. Od letošního dubna je mladým delegátem ČR do OSN, kde se během svého mandátu zaměřuje na LGBTQ+ práva, rovnost a otázku klimatické změny.

Mladí v Česku, Evropě a ve světě

Co je role mladých delegátů do OSN? Jak se daří zapojovat mladé lidí do (nejen) politického rozhodování v národním a mezinárodním kontextu? A co můžeme dělat pro řešení globálních problémů na lokální úrovni? O tom všem a mnohem více bude tento workshop, v rámci nějž si představíme jak provázanost globálních výzev s naší českou realitou, tak způsoby jakými můžou mladí lidé měnit svět kolem sebe. Pobavíme se také o tom, jaké postavení má mladá generace v naší společnosti a o důležitosti mezinárodního přesahu a spolupráce jak pro mladé, tak pro státy jako je právě Česká republika.

Pavel Linzer

Kateřina Kočí

Proměny státní suverenity v současnosti

Kateřina Kočí, je odbornou asistentkou na Katedře mezinárodních a diplomatických vztahů (Fakulta mezinárodních vztahů) Vysoké školy ekonomie a podnikání v Praze. Zaměřuje se společnou zahraniční a bezpečnostní politiku či aktuálně na předsednictví EU. Na VŠE vyučuje předměty zaměřené na EU a Evropu (EU jako aktér v IR a Evropa v IR), globalizaci a etiku v mezinárodních vztazích. Na workshopu se na její přednášce budete moci dozvědět něco více o střetu globalizace a státní suverenity. Jak se státům daří si státní suverenitu držet? Co důležitost státu v globalizovaném světě snižuje? Na tyto a další otázky můžete zkusit najít odpověď.

Hrdinové kapitalistické práce

Saša Uhlová je česká investigativní novinářka a redaktorka Deníku A2larm. Jejím mediálně nejsilnějším počinem byl projekt Hrdinové kapitalistické práce, ve kterém se nechává najmout zaměstnavateli porušující pracovní práva zaměstnanců, aby mapovala prekarizované pracovní pozice –  tedy podmínky nekvalifikovaných a nízkopříjmových skupin obyvatel v českých firmách. Za to obdržela novinářskou cenu od Nadace OSF. Společně s Apolenou Rychlíkovou poté natočily dokument Hranice práce. Momentálně v deníku A2larm vychází pokračování zasazené do kontextu západní Evropy. Mimo problematiku práce se zabývá tématy jako je chudoba, krize bydlení, aktivismus nebo česká (sociální) politika.

Saša Uhlová

Jan Marian

Východní partnerství a česká východní politika

Jan Marian je zvláštním zmocněncem ministra zahraničí pro Východní partnerství. Na MZV působí od roku 2008, věnoval se primárně východní Evropě, v uplynulých čtyřech letech též problematice dezinformací a společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Před nástupem na MZV působil v nevládním sektoru, mj. v AMO (člen Sekretariátu tehdejšího Pražského modelu OSN. Je absolventem FSV UK (mezinárodní studia a ruská a východoevropská studia). Na workshopu vysvětlí smysl projektu Východního partnerství (prohlubování spolupráce EU se státy východní Evropy a Kavkazu) a vysvětlí, jaký má vliv na českou východní politiku.