V rámci dopoledního semináře se můžete opět těšit na řadu hostů různých specializací. Kromě běžných dopoledních seminářů bude mít hosta také každý model, který na Summitu simulujeme. Každý delegát tedy v rámci dopoledního programu absolvuje seminář se dvěma hosty, jedním dle modelu a jedním podle svého výběru.

Hosté jednotlivých modelů

Kristina Pelkiö

Zkušenosti se zastupováním ČR v OSN

Kristina Pelkiö pracuje na odboru OSN Ministerstva zahraničních věcí ČR, kde se zabývá politickými záležitostmi. Vystudovala právo a evropská studia na Masarykově univerzitě a na MZV pracuje od roku 2013. Má za sebou několik zkušeností z reálných jednání Organizace spojených národů. Např. v roce 2020 vykonávala funkci místopředsedkyně v Právním výboru Valného shromáždění, kde též zastupovala ČR v letech 2017-2021.

Zkušenosti z organizace a vyjednávání na Summitu G20 a G8

Jan Michal působil ve funkci vedoucího Zastoupení Evropské komise v ČR od září 2010 do srpna 2016. Nyní pracuje v Bruselu v Generálním sekretariátu EK a je poradcem premiéra Fialy v záležitostech probíhajícího českého předsednictví. Dříve zastupoval EK na přípravných jednáních uskupení G8 a působil také jako koordinátor pro jednání G20. Předtím řídil odbor OSN Ministerstva zahraničních věcí ČR. V průběhu předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 předsedal pracovní skupině pro OSN. Byl rovněž zástupcem velvyslance ČR při NATO a diplomatem v Nizozemsku a při OSN v New Yorku.

Jan Michal

Milena Vicenová

Zkušenosti z působení na pozici velvyslankyně ČR při EU

Milena Vicenová zastávala v roce 2006 pozici ministryně zemědělství. V letech 2008 až 2012 byla velvyslankyní České republiky v Bruselu. Největší výzvou pro ní bylo dle jejích slov úspěšné zvládnutí prvního předsednictví ČR Radě EU.

Na II. přípravném setkání bude hostkou modelu EU, jehož delegátům a delegátkám řekne něco málo o svém působení v evropských institucích a o zastupování ČR v Bruselu.

Zkušenosti z působení na pozici velvyslance ČR při NATO

Jakub Landovský zastával mezi lety 2015 a 2019 byl náměstkem ministra obrany ČR, načež se následně přesunul na post velvyslance ČR při NATO, jenž zastává dodnes. Je absolventem plzeňské právnické fakulty Západočeské univerzity a fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Na 2. přípravném setkání delegáty NATO seznámí s tím, co vše obnáší zastupování zájmů ČR v Severoatlantické alianci.

Jakub Landovský

Hosté dopoledních seminářů

Studentské listy

Jak na blog, seminárku nebo esej? 

Studentské listy jsou médium zaměřené na studenty. Na rozdíl od dalších podobných projektů je studenty též spravován. Nespadají pod žádné další médium, jsou samostatně fungující projekt pro všechny mladé lidi, kteří se chtějí dozvědět zajímavé informace podané přesnou a srozumitelnou formou!

Na jejich workshopu se naučíš psát tak, abys především zaujal druhé (což je ve světě dnešní sociální a informační přehlcenosti zásadní). Také získáš tipy, které ve škole při psaní slohovek určitě nedostaneš.

Vliv 20. sjezdu Komunistické strany Číny na její zahraniční politiku

Filip Šebok absolvoval bakalářské a magisterské studium v oboru Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a bakalářské studium v oboru Kulturní studia Číny na Filozofické fakultě stejné univerzity. Zkušenosti získal také během stáží na Ministerstvu zahraničních věcí v Bratislavě a zastupitelském úřadě SR v Pekingu.

Zaměřuje se na čínskou domácí a zahraniční politiku, vztahy Číny se zeměmi střední a východní Evropy a na čínskou zahraničněpolitickou rétoriku.

Filip Šebok vás na II. přípravném setkání seznámí s tím, jak se nedávný jubilejní 20. sjezd Komunistické strany Číny promítnul do zahraniční politiky druhé největší ekonomiky světa a jak se bude její přístup k mezinárodním vztahům v regionu Asie i v celém světě pravděpodobně vyvíjet.

Filip Šebok

Romana Jungwirth Březovská

Průběh a výsledky největší konference o klimatu letošního roku – COP 27

Romana J. Březovská je analytičkou Klimatýmu AMO se zaměřením na problematiku změny klimatu v širších souvislostech, především s důrazem na globální klimatická vyjednávání, klimatickou bezpečnost, klimatickou diplomacii či spravedlivou odolnost. Zabývá se mj. také zapojováním měst a soukromých subjektů do řešení klimatické krize.

Vystudovala mezinárodní vztahy na UK v Praze a International Public Management na Sciences Po v Paříži a absolvovala stáže například na Stálé misi ČR při OSN v New Yorku. V letech 2019 a 2020 zastupovala ČR na mezinárodních klimatických jednáních zaměřených zejména na adaptaci na dopady změny klimatu.

V rámci českého předsednictví Rady EU v roce 2022 spolupracuje s MŽP na implementaci mezinárodních závazků v oblasti propojování biologické rozmanitosti a změny klimatu.

Na II. přípravném setkání bude mít program o průběhu a výsledcích největší klimatické konference letošního roku – COP 27. Jaké závazky státy (ne)přijaly? A budou stačit k odvrácení zásadních dopadů globálních změn klimatu?

Globalizace a krize globálního vládnutí

Michal Parízek vyučuje mezinárodní politiku a mezinárodní organizace na Fakultě sociálních věd. Studoval na Univerzitě Karlově, University of Bath, na Princeton University a na Freie Universität Berlin. Založil projekt Politika Z, kde se prostřednictvím krátkých videí na sociálních sítích snaží přiblížit svět politiky. Ve svém výzkumu se zabývá především fungováním mezinárodních institucí a globálními informačními toky. Na II. přípravném setkání povede seminář týkající se vlivu globalizace na mezinárodní politiku a na tzv. globální vládnutí, jehož nejtypičtějším příkladem je existence Organizace spojených národů.

Michal Parízek

OBRAZ

O možných formách aktivismu (nejen) za práva zvířat

S cílem pomoci těm, kteří se sami za sebe postavit nemohou, a promluvit o tom, jakou nespravedlnost zažívají založila skupina mladých lidí organizaci OBRAZ – Obránci zvířat. Od roku 2015 má na svém kontě 2 úspěšné kampaně, tj. za zákaz kožešinových farem a zákaz klecového chovu slepic v ČR. Zástupci této organizace na nedělním workshopu promluví o tom, jakým způsobem veřejné prosazují své cíle v boji za práva zvířat a jaké formy aktivismu se nejen v tomto oboru dají využívat.

The goals of US diplomacy for the 21st century

Griffin Rozell je tiskový mluvčí a tiskový atašé na velvyslanectví USA v České republice a kariérní člen americké zahraniční služby.  Do diplomatického sboru USA nastoupil v roce 2010 a působil také ve Varšavě, Taškentu, Karáčí a Bratislavě na různých konzulárních a diplomatických pozicích. Vystudoval mezinárodní vztahy a národní bezpečnost na Texas A&M University a historii na Abilene Christian University. Během svého programu na II. přípravném setkání se bude věnovat cílům americké diplomacie ve 21. století.

Griffin Rozell