Přístup Čechů k LGBTQ+ lidem prošel za poslední dekády zřetelným vývojem, přesto je však tuzemská společnost v této otázce nadále na míle daleko skutečné rovnosti. Je to chyba zákonodárců, nebo se jedná o mnohem komplexnější fenomén? Jaké faktory promlouvají do života...