Čtvrtý workshop Pražského studentského summitu byl poznamenán šestou vlnou koronavirové pandemie. V týdnu před přípravným setkáním byla kvůli karanténě nebo izolaci ze hry vyřazena zhruba polovina přípravného týmu, i přes toto oslabení se ale podařilo uskutečnit prezenční workshop na VŠE s kvalitním programem. Jako hosté vystoupili například ředitelka české pobočky organizace Lékaři bez hranic Sylva Horáková, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, investigativní novinářka Pavla Holcová nebo Luboš Veselý, český diplomat vyhoštěný z Ruska. Kromě zmiňovaných seminářů se delegátky a delegáti mohli zúčastnit také minisimulace na téma Suezská krize. 

V odpolední části se pak orgány často pustily do jednání o nejrůznějších tématech, aby měli účastnice a účastníci možnost se dobře připravit na blížící se závěrečnou konferenci. Vše proběhlo za přísných protiepidemických pravidel, která se podle všeho vyplatila. I přes nepříznivou situaci se workshop povedl, o čemž svědčí i delegátská zpětná vazba. Poslední, pátý, workshop proběhne už 26. února a jeho dopolední část bude tentokrát věnována tématům souvisejícím s Evropskou unií.