Další za našich minisimulací, tedy ad-hoc simulace jednání některé mezinárodní organizaci mimo hlavní projekt Pražského studentského summitu, proběhne 28. září v Brně.

Místo tradičního zasedání Rady bezpečnosti OSN tentokrát budeme simulovat jednání Evropské rady, jedné z vrcholných institucí v Evropské unii, ve které zasedají hlavy státy a předsedové vlád. Hlavním tématem této minisimulace budou aktivity Turecka ve Středozemí, které mnohým představitelům evropských zemí dělají nejednu vrásku na čele.

Minisimulace proběhne 28. září na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, a to od 9:00 hodin zhruba do 16:00 hodin. Akce je určená pro 28 vysokoškolských studentů, kteří se mohou hlásit zde.

Celá minisimulace je pořádána v úzké spolupráci s Fakultou sociálních studií MUNI, konkrétněji se Studentskou sekcí IIPS, za což jim patří velký dík!

REGISTRACE NA MINISIMULACI