Jméno Antonio Guterres většinou v běžných lidech po celém světě nezpůsobí příliš velké vzrušení, jelikož většinou neznají jméno současného generálního tajemníka Organizace spojených národů. Pouze na Pyrenejském poloostrově jeho jméno zní silně, jelikož Guterres strávil 6 a půl roku jako premiér Portugalska.

Generální tajemníci OSN obecně nejsou příliš známí, což je zajímavý paradox vzhledem k tomu, že spravují největší mezinárodní organizaci na světě a v historii lidstva. Většina generálních tajemníků operovala v pozadí a podporovala mezinárodní spolupráci, než aby fungovali jako výrazné politické figury. Zřejmě pouze dva generální tajemníci se více zapsali do myslí veřejnosti pro své silné osobnosti a zajímavé životní osudy – Dag Hammarskjöld a Kofi Annan.

Jaký ovšem je Antonio Guterres? Tento Portugalec byl zvolen do pozice „papeže sekulárního světa” v roce 2016 a letos mu končí mandát. Předpokládá se ovšem, že příští volbu snadno obhájí a vstoupí do svého druhého pětiletého období. Jak se OSN vyvíjela během jeho prvního období?

Nutnost reformy

Od konce 90. let prošla OSN mnoha krizemi a mnohokrát byla v mezinárodní politice položena otázka, jak se Organizace přizpůsobí 21. století a výzvám, které lidstvo čeká. Guterres sám tuto skutečnost zdůrazňoval během svého prvního funkčního období neustále a podnikl důrazné kroky směrem ke změně.

Jeho první velká reforma se týkala mírových misí. S dlouhodobou proměnou konfliktů z mezistátních na vnitrostátní se musely proměnit mandáty a struktury mírových misí tak, aby byly modré přilby schopné fungovat především ve zhroucených státech efektivně a dlouhodobě pomáhaly vybudovat státní infrastrukturu. K tomu je nutné, aby všechny složky OSN fungovaly v koordinaci s národními státy a samotnými mírovými jednotkami. Jednou z překážek je velká byrokratická správa OSN. Prvním krokem Guterrese byla reorganizace odborů spravujících mírové mise. Také se mu podařilo v mnoha situacích vyjednat, aby modré přilby byly lépe vycvičené a vybavené, jelikož za výcvik a vybavení zodpovídají samotné členské státy. Druhým krokem bylo zaměření se na reformu fungování modrých přileb. Guterres přitom silně akcentoval nutnost vyřešit sexuální násilí páchané právě modrými přilbami, což je jeden z dlouhodobých a palčivých problémů mírových jednotek. Pod jeho vedením bylo představeno mnoho mechanismů, jak dané případy řešit, především se zeměmi, ze kterých pachatelé sexuálního násilí pochází.

Druhá reforma, která se ukázala jako velice efektivní, byla reorganizace týmů OSN pro jednotlivé země. Tím bylo zajištěno, že všechny složky OSN a mezinárodního prostředí budou schopné koordinovat své zájmy a kroky v dané zemi.

Posledním výrazným symbolem Guterresova prvního období, byla jeho snaha napnout celé OSN směrem k Agendě 2030 (pokračoval tak ve stopách Ban Ki-Moona, svého předchůdce) a k tomu, aby Organizace sloužila jako nejsilnější platforma pro jednání o Cílech udržitelného rozvoje. Jeho mandát se také nesl ve znamení ochrany a zastávání práv uprchlíků a genderové rovnosti.

Nová kamenitá cesta

Ačkoliv tyto reformy na první pohled nezní jako „sexy” téma, pro OSN znamenaly velký krok vpřed. A ačkoliv se Guterresovi nepodařilo mnohdy naplnit vše, oč usiloval – především z důvodu, že se OSN nachází v rozpočtové krizi, jelikož mnoho států neplní své finanční závazky – jeho funkční období znamenalo nalezení určitého směru, cesty, kterou se OSN může ubírat i ve 21. století. Guterresova osobnost a manažerské schopnosti vybudování této cesty výrazně napomohly. Je navíc vidět, že mu na práci OSN nesmírně záleží. Tuto skutečnost vystihuje jedna anekdota: V roce 2019 Guterres nabídl prodej rezidence v New Yorku, která patří generálním tajemníkům už od 70. let, aby OSN mohla alespoň trochu snížit rozpočtovou krizi (hodnota rezidence se odhaduje na přibližně 50 milionů amerických dolarů) – tato idea se nikdy neuskutečnila, protože rezidence formálně patří Spojeným státům americkým. Vykresluje to ovšem záměry a hodnoty jednoho muže, který si své práce a OSN velice váží.

Barbora Novotná

Barbora Novotná

předsedkyně UNSC v Modelu OSN

barbora.novotna@amo.cz

více informací ▼

Bára zatím úspěšně pokračuje ve studiu politologie a mezinárodních vztahů na FSV. Loňský rok ale potvrdil, že je posedlá Blízkým východem, takže ji můžete přistihnout, jak všem říká, že se konečně musí naučit arabsky. Také sbírá vlajky a jejím snem je mít tolik vlajek, že by se Valné shromáždění OSN mohlo uspořádat u ní doma.

Její ne tak tajnou superschopností je objímání lidí a neustálé opakování Kantova kategorického imperativu všem, kdo přechází na červenou. Kromě toho se snaží ve volném čase psát historickou fikci.

 

Redakce

A jaké jsou vaše zážitky? O čem byste si chtěli přečíst v příštím čísle? Napište nám!