V sobotu 23. října se na půdě Vysoké školy ekonomické uskutečnil první prezenční workshop XXVII. ročníku Pražského studentského summitu. Proběhl po více než 600 dnech, během kterých musel projekt fungovat jen na online platformách. Účastníky přivítala úvodním slovem hlavní koordinátorka Lucie Vodvářková a váženým hostem zahájení byl poté Šimon Pánek, který vystoupil se svým projevem a následně odpovídal na dotazy účastníků projektu.

Bývalý studentský vůdce a zakladatel a zároveň ředitel neziskové organizace Člověk v tísni mimo jiné hovořil o fungování, úspěších a příkořích organizace. Poukázal i na kvalitu a bezstarostnost našeho života, kterou si možná často neuvědomujeme, tím pádem si jí mnohdy dostatečně nevážíme. Připomněl také problémy, kterým dnes čelí celý svět i konkrétně Česko, a zdůraznil, jak důležitou roli hraje mladá generace v hledání jejich řešení.

„Kdo, pokud ne vy, má šanci tuhle zemi změnit tak, aby byla sebevědomější? Aby být aktivní, být dobrovolníkem, dělat něco neziskově nebo pomáhat nebylo považováno za něco mezi naivním hlupáctvím a neschopností? Musíme v sobě najít trochu patosu, protože pro to zvednout hlavu a jít s kůží na trh, provokovat, mít tu kuráž, tak na to je potřeba mít i trochu patosu. A hlavně se zbavit toho pocitu, že starat se o věci veřejné je trapné, že to se přeci nedělá. Není to trapné. Je to to nejcennější, co pro sebe a pro budoucnost můžeme udělat.”

Dopolední program byl doplněn semináři, na kterých pozvaní odborníci předávali delegátům důležité informace o specifikách regionu, ve kterém se nachází jimi zastupovaný stát. Po obědové pauze se již účastníci přesunuli do svých modelů a orgánů, kde po zbytek odpoledne trénovali jazykové, argumentační a jiné dovednosti, seznamovali se s danými body agendy, případně si i zkoušeli první cvičná jednání. 

Druhé přípravné setkání se uskuteční už 20. listopadu.